Konusunu Oylayın.: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

5 üzerinden 4.33 | Toplam : 9 kişi
Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?
 1. 24.Haziran.2013, 08:12
  1
  Misafir

  Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?


  Nur cemaatinin özellikleri nelerdir? Mumsema ben cemaatlerle ilgili hiçbirşey öğrenmeden büyüdüm bizde süleymancılar nurcular felan bilinmez öğretilmez de yaşadığım şehir de ise insanlar 3 e ayrılmış durumda herhangi bir camaate bağlı olmayanlar süleymancılar ve nurcular olarak...hac malzemeleri satan bir abi ile sohbette duydum said nursi adını ve hayatımda ilk defa sorduğum konuşmak istediğim bütün sorulara cevap verdi mustafa abi denen kişi ama ben fethullah güleni sevmiyorum kişilik olarak da inanış olarak da lütfen bana acıklarmısınız said nursi ,nur cemaati ve fethullah gülen arasındaki bağlantıyı ve nur cemaatinin özelliklerini açıklarmısınız lütfen ilk defa bir cemaati anlamak istiyorum çünkü ben eğer o hac malzemelerini satan abi gibiyse bu cemaat sohbetlerine gitmek isterim


 2. 24.Haziran.2013, 08:12
  1
  07esila - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  07esila
  Misafir  ben cemaatlerle ilgili hiçbirşey öğrenmeden büyüdüm bizde süleymancılar nurcular felan bilinmez öğretilmez de yaşadığım şehir de ise insanlar 3 e ayrılmış durumda herhangi bir camaate bağlı olmayanlar süleymancılar ve nurcular olarak...hac malzemeleri satan bir abi ile sohbette duydum said nursi adını ve hayatımda ilk defa sorduğum konuşmak istediğim bütün sorulara cevap verdi mustafa abi denen kişi ama ben fethullah güleni sevmiyorum kişilik olarak da inanış olarak da lütfen bana acıklarmısınız said nursi ,nur cemaati ve fethullah gülen arasındaki bağlantıyı ve nur cemaatinin özelliklerini açıklarmısınız lütfen ilk defa bir cemaati anlamak istiyorum çünkü ben eğer o hac malzemelerini satan abi gibiyse bu cemaat sohbetlerine gitmek isterim

 3. 02.Ağustos.2013, 03:52
  2
  Hamza
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Ocak.2011
  Üye No: 83530
  Mesaj Sayısı: 22
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 40

  Cevap: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?
  Nur Cemaati

  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Nurculuk, Said Nursî'nin [1][2] Risale-i Nur açıkladığı fikirlerine dayanan, 20. yüzyıl başlarında doğan İslâmî hareket. Said Nursî kendisini izleyen talebelerini ifade etmek için Nur Talebeleri ve Nurcu kelimelerini kullanmıştır.[3]
  Konu başlıkları [gizle]
  1 İnanç ve ilkeler
  1.1 İnanç ve teoloji
  1.2 Kadın ve tesettür
  1.3 Nur Cemaatinde medeni yaklaşım ve politik tutumlar
  2 Yapılanma ve örgütlülük
  3 Tarihi
  4 Nurcu gurupları
  5 Kaynaklar
  6 Dış bağlantılar
  İnanç ve ilkeler[değiştir]

  Ana madde: Said Nursi'nin düşünce yapısı ve eleştirisi
  Mensupları Said Nursî'nin risalelerinde yazdığı fikirlerine ve dünya görüşüne uyarlar, itikâdi ve fıkhi bakımdan Sünnî İslâm'a bağlıdırlar. Nur Cemaati, birtakım ritüellere sahip olmakla birlikte tasavvuf tarikatı değildir. Farklı gruplardan oluşan cemaatin ana uygulamaları yer yer ağır bir Osmanlıca ile yazılan Risale-i Nur'ların okunması, anlaşılması, yorumlanması ve çoğaltılıp insanlara ulaştırılmasıdır. Diğer kurum ve çalışmalar bu amaca hizmet etmek için yapılan faaliyetler olarak değerlendirilir.
  İnanç ve teoloji[değiştir]
  Cemaatin inanç altyapısını oluşturan Said Nursi'ye göre dini konularda özeleştiriye yönelmek, fırtınalı bir gecede kale duvarlarında saldırganlara gedikler açmakla eşdeğerlidir. Bazı ilahiyat çevreleri ayrıca kendisinin seçici olmayan, hurafeli anlatımlarına dikkat çekerler.[4][5] Bu durum Said Nursi'nin yer yer belirli rasyonalizasyon çabalarının da görüldüğü Ahmediyye, Muhammediyye gibi siyer kaynaklarından aktardığı mistik-destansı unsurlarla süslenmiş İslam inançları ve mitolojisi ile ilgili inşikak-ı kamer mucizesini de anlattığı mucizat-ı Ahmediyyede, ayrıca Yunus, Eyyub ve benzeri peygamber kıssaları ile ilgili anlatımlarında gözlenebilmektedir..
  Mistisizm-gizemler; Said Nursi'ye göre deprem, sel gibi olaylar ilahi emirle hareket eden Dünya'nın günahkarlara karşı harekete geçmesidir. örneğin 1937 Erzincan Depremi ramazanda teravih vakti radyoda şarkı söyleyen kızlar gibi günah işleyen topluma bir ikaz ve cezadır. Depremlerin yeri ve zamanı yer yer, Risale-i nur'un hizmetine ilişen zındıkların engellemeleri ve nur hizmetine dönük komploları ile ilişkilendirilir.[6]
  Ayet ve dualara yüklenen anlamlar; Said Nursi sıklıkla cifr ve ebced kullanarak yaptığı tefsirlerde, ayetlerin değişik mana tabakaları bulunduğu iddiasındadır. Bu durum İslami ezoterizm ile kendisinin yakınlaştığı noktaları oluşturur.[7] Cevşenle ilgili olarak ta şu ifadeyi kullanır: "Münâfık düşmanlarımın maddî ve manevî zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve Evrâd-ı Kudsiye-i Şâh-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki yirmi defa kudsiyetleriyle kurtardılar..."[8]
  Kehanet; Said Nursi, "Ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak uğrunda mücadele etmeye devam edecek" [9][10][11][12] hadisini ebced hesabına tabî tutmuş ve kıyametin yaklaşık tarihini hesaplamıştır. Buna göre hadisin "Hatta ye'tiyellahu biemrihi - Kıyamet kopuncaya kadar" kısmının ebced hesabı, Hicri 1545, Miladi 2120 senesi olup, kopacak Kıyametin vaktine işaret etmektedir.[13][14]
  Kadın ve tesettür[değiştir]
  Risalelerde şeriata göre kadınlara mirastan erkeğin yarısı kadar pay verilmesinin hak ve adalete uygunluğu anlatılır. Kadınların örtünme ihtiyacı ise; “Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın” Ancak taşralı ve soğuk memleketlerin kadınları bu hükmün dışında tutulabilirler. Çünkü onlar erkekleri tahrik etmezler."[15] sözleriyle anlatılmaktadır. Risalelerde, şehirli kadınların köylü, bedevi kadınlar gibi açılamayacağı, ifadelerinden [16] kendisinin şehirli kadınlar için, istisnası olmayan “mutlak tesettür öngördüğü sonucuna varılabilir. Cemaatin dualarında sabah-akşam üçer defa kadınların şer, fitne ve belalarından [17] Allah'a sığınılır.
  Nur Cemaatinde medeni yaklaşım ve politik tutumlar[değiştir]
  Said Nursi giyim, evlenme, sakal bırakma vb. genel eğilimleri itibariyle klasik medrese tipi mollalardan ayrılan eğilimlere sahiptir. Bununla birlikte yoğun İslami aidiyet her noktada kendini hissettirir ve şeriat gibi kendisi tarafından içeriği tanımlanmayan İslami kavramlara kuvvetli vurgular yapılmasıyla kendini gösterir. Klasik İslamcılara benzer şekilde batıdan Fen ve sanatın alınması, ancak batılı yaşam tarzı ve batı kültürünün reddedilmesi taraftarıdır. Nursi, kapitalizm karşısında sosyalizmi halkın medeniyeti olarak niteler ve bunun daha adaletli olduğunu söyler. Ona göre mutlak adalet şeriatla mümkündür. "Şeriatın bir hakikatına, bin ruhum olsa feda etmeğe hazırım! Zira şeriat, sebeb-i saadet ve adâlet-i mahz ve fazilettir."[18] Said Nursi değişik yerlerde Komünizm ve Bolşevizm'in insanlık üzerindeki yıkımları üzerinde durur ve onları ahir zamanın büyük deccalı olarak niteler.[19][20]
  Tarihçe-i Hayat'a göre Said Nursi Cumhuriyet öncesi ve sonrasında siyasi otoritelerle problemlidir. Cumhuriyete karşı olmamakla birlikte devrimler, özellikle de tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet devrimi, ve şeriat kanunlarının ilgası anlamına gelen laiklik kendisinin öfkesini çekmektedir.[21] Ahir zaman fitnesi olarak gördüğü bu durum karşısında imanı kuvvetlendirmeye dönük eserler yazmaya ve bu konuda çalışmaya yönelir.
  Said Nursi'nin tek parti dönemindeki muhalif çizgisi, çok partili hayatla birlikte Demokrat parti yönünde eğilim belirlemesi sonucunu doğurmuştur.[22] Ölümü sonrasında nurcuların değişik guruplarının farklılaşan siyasi eğilimler belirlediği, solcu, İslamcı ve milliyetçi partilerden uzak durdukları ve genelde Demokrat partinin ideolojik devamı niteliğinde gördükleri merkez-sağda yer alan partileri destekledikleri, gevşek bir bağlanma ifade eden bu yakınlaşmanın bazı guruplarda açıkça ifade edilmesi ve taraftarlık boyutuna ulaşmasının cemaat değerleri açısından hoşgörülmediği [23] söylenebilir.
  Yapılanma ve örgütlülük[değiştir]

  Said Nursi tarafından yazılan 130 kısım ve yaklaşık 6000 sayfadan oluşan Nur Risaleleri'ni okuyan ve Risale-i Nur hizmetini birinci önceliği olarak kabul eden kişilere Nurcu (Nur Talebesi) denilmektedir. Tasavvuf tarikatlarında olduğu gibi şeyhten el alma, şeyhin postuna oturmanın olmadığı, bir şeyhin mutlak hakimiyeti yerine şûraya, kararların danışmayla alınmasına önem verildiği izlenimi edinilmektedir.[kaynak belirtilmeli] Tarikatlardaki şeyhe mutlak bağlılık akîdesi yerine Risale-i Nur Külliyatındaki düsturlara ve meşveret kararlarına hürmet etmeyi gerektiren yazılı olmayan bir anlayışın öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Nur Risaleleri'ndeki konuların başkalarına anlatılması ve eserlerde bahsedilen düsturlara uyulmasıyla ortaya çıkan organizasyonlara ise Hizmet denilmektedir. Bu açılardan klasik tarikat bünyesinden farklılıklar gösterirler. Nurculuk aslında bir tarikat olmaktan çok bir tefsir ekolüdür.[24]
  Tarihi[değiştir]

  Said Nursî, 1960 yılında vefat ettiğinde cemaatin liderliğine Zübeyir Gündüzalp devam etmiştir. Ancak sonra reformist bir hareketle, şu an "ağabeyler" denilen grup ile, Said Nursi'nin "Benim yerimde ve Nur’un şahs-ı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir." iltifatına mazhar olan Ahmet Hüsrev Altınbaşak arasında bir ayrılık meydana gelmiştir. Bu kişiler Zübeyir Gündüzalp'i kendilerine yol gösterici olarak belirlediler. Ancak, Nur Cemaatinin tarihi yapılanması konusunda önemli incelemeler içeren "karakalem" web sitesi başta olmak üzere bu konuda tarihsel inceleme yapanlar tarafından, Said Nursi'nin vefatından sonra Nurculuğun önderliğini Zübeyir Gündüzalp'in yaptığını ifade etmek gerekir. Son şahitler olarak anılan Said Nursi ile beraber olan Nurculuğun ustaları, cemaatin dışa açılımını, sosyal iletişimini ve tutuklanan nurcuların avukatlığını Bekir Berk'in, iç yönelim ve dini bilgilerin ve Said Nursi esaslı önceki kuşak birikiminin aktarımının yetkilisinin ise Zübeyir Gündüzalp olduğu belirtilmektedir. Bununla beraber klasik ekolden olmak üzere, Said-i Nursi'nin vasiyetince Ahmet Hüsrev Altınabaşak ve talebeleri de etkinlikte bulunmuşlardır. Bu grup daha sonra İstanbul Cemaati olarak adlandırılmıştır. Aşağıdaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altı bölümlü ayrımında yer alan guruplar bu cemaatten çıkmıştır. Ancak bu cemaat halen devam etmektedir. Siyasal literatürde, 1971 sıkıyönetim yargılamalarında İzmir Sıkıyönetim Mahkemelerindeki Nurcular yargılanması; Bekir Berk ve arkadaşları (53 sanık) davası olarak adlandırılmıştır. Bu dönem; 1940'lı yılların sağ gençlik önderi ve baskın önder kişiliği ile döneme mahkeme salonlarından gelerek mührünü vuran ve 1960 darbesi ortamında bazan tek başına bir yürüyüş sürdüren Av. Bekir Berk Nurculuğa bu zor dönemlerinde dünyevi bir sırat köprüsü geçirten önderdir. Ana cemaatin liderliğini Zübeyir Gündüzalp yürütmektedir. Kalanlar ise Memet Fırıncı'ya tâbî oldu. Hüsrev Altınbaşak ve çevresindeki grup, risalelerin sadece latin harfleriyle basılmasına karşıydı, bunun yerine el ile ve İslam harfleri ile yazılması ve okunması taraftarıydı. Kendilerine delil olarak da 18. Lem'a'da bahsedilen Ali'nin sözleri, şeker mektubu, yazı mektubu ve Risale-i Nur'da bulunan başka bölümleri gösteriyorlardı. Böylece Nurculuk, halk arasında Yazıcılar ve Okuyucular diye tabir olunan iki gruba ayrıldı.[25] Yazıcılar İslam harflerini ibadet görerek, risaleleri İslam harfleri ile yazdıklarından dolayı halk arasında yazıcılar ismini almışlardır. Okuyucular grubu latin harfleri ile matbaada risalelerin seri olarak çoğaltılıp yayılmasından yanaydı. Okuyucular 1973 yılında Meşveret ve Kurdoğlu Cemaati olarak, Meşveret'in siyasete girmek istemesi nedeni ile ayrıldı. Meşveret Cemaati ise 1982 yılında anayasa referandumunda Okuyucular arasında bir bölünme daha oldu. Anayasa'ya evet diyen gruba Şûrâcılar,82 Anayasasına hayır diyen ve Yeni Asya gazetesi ile temsil edildiği söylenen gruba ise Gazeteciler denildi. Fethullah Gülen önceleri Okuyucular grubuyla ilişki içindeyken sonraları bağımsız ve nurculukla bağdaşmayan bir ekolle hareket etmeye başlamıştır.[kaynak belirtilmeli]
  Nurculuk, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 20 Eylül 1965 tarihinde alınan kararda ceza yasasının 163. maddesine göre suç kabul edilmiştir.[26] Bununla beraber Risale-i Nur ve Nur talebeleri birçok defa yargılanmış ve beraet etmişlerdir. Örneğin 1971 yılına kadar Risale-i Nur ve Nur talebeleri hakkında verilen beraet ve iade kararlarının sayısı 706'dır. 1991 yılında 47. Yıldırım Akbulut hükümeti döneminde karara esas teşkil eden Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesi kaldırıldığı için Yargıtay kararının da işlerliğini yitirdiği savunulmuştur. Artık risalelerin okunması, yayınlanması, satılması ve ücretsiz dağıtımı serbestçe yapılmaktadır.
  2008 yılı itibariyle bölünmüş grup mensuplarının şahsi sorunu olanlar hariç diğer gruplarla iyi geçinme çabası içinde olduğu görülmektedir. Karşılıklı ev ziyaretleri yapılabilmekte, İslâmî birlikteliğin esaslarını anlatan 20. ve 21. Lem'aları (İhlas Risalelerini) birlikte okuma yönünde girişimler olmaktadır.
  Genellikle gençler arasında farklı bir grupta bulunmanın sebebi "önce o grupla tanışmış olmak"tan öteye gitmemektedir. Bir grubun düzenlediği konferans vb. etkinliğe diğer gruplardan herkes katılabilmekte ve üst düzeyde temsilciler de gönderilerek birliktelik pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı anda birden çok cemaati takip edenler de bulunmaktadır.
  Ancak çoğunluk kendi grubu asıl olmak üzere diğer gruplarla da ilişkilerini sürdürmektedir. Bunun sebebi okunulan Risale-i Nur külliyatı eserinin her yerde birinci esas olarak okunması ve tahrif edilmemiş bir eser olarak bütün gruplarda bulunmasıdır.
  Risale-i Nur derslerinin okunduğu yerlere "dersane" veya "medrese-i nûriye" denir. Said Nursi hapishanelere "medrese-i yusufiye" demiştir. Ayrıca risalelerin kendilerine de medrese-i nuriye denilebilmektedir.
  Nurcu gurupları[değiştir]

  1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan raporda Nur cemaatinin kolları ve faaliyetleri şu şekilde açıklanmıştır[27]:
  Yazıcılar Grubu (Ahmet Hüsrev Altınbaşak)
  İhlas Nur Grubu (Said Özdemir)
  Kurdoğlu Grubu (Mehmet Kurdoğlu)
  Med-Zehra Grubu (Muhammed Sıddık Dursun)
  Nesil Grubu (Mehmet Fırıncı), (Mehmet Emin Birinci), (Zübeyir Gündüzalp)
  Şûrâ Grubu (Mehmet Kırkıncı)
  Yeni Asya Grubu (Yeni Asya Gazetesi, Mehmet Kutlular)
  Zehra Grubu (İzzettin Yıldırım)
  Bu raporda sözü edilmeyen Gülen Hareketi, bütün dünyada yaygınlaşan faaliyetleri ile önemli bir Nurcu gurubudur.
  Kaynaklar


 4. 02.Ağustos.2013, 03:52
  2
  Özel Üye  Nur Cemaati

  Vikipedi, özgür ansiklopedi


  Nurculuk, Said Nursî'nin [1][2] Risale-i Nur açıkladığı fikirlerine dayanan, 20. yüzyıl başlarında doğan İslâmî hareket. Said Nursî kendisini izleyen talebelerini ifade etmek için Nur Talebeleri ve Nurcu kelimelerini kullanmıştır.[3]
  Konu başlıkları [gizle]
  1 İnanç ve ilkeler
  1.1 İnanç ve teoloji
  1.2 Kadın ve tesettür
  1.3 Nur Cemaatinde medeni yaklaşım ve politik tutumlar
  2 Yapılanma ve örgütlülük
  3 Tarihi
  4 Nurcu gurupları
  5 Kaynaklar
  6 Dış bağlantılar
  İnanç ve ilkeler[değiştir]

  Ana madde: Said Nursi'nin düşünce yapısı ve eleştirisi
  Mensupları Said Nursî'nin risalelerinde yazdığı fikirlerine ve dünya görüşüne uyarlar, itikâdi ve fıkhi bakımdan Sünnî İslâm'a bağlıdırlar. Nur Cemaati, birtakım ritüellere sahip olmakla birlikte tasavvuf tarikatı değildir. Farklı gruplardan oluşan cemaatin ana uygulamaları yer yer ağır bir Osmanlıca ile yazılan Risale-i Nur'ların okunması, anlaşılması, yorumlanması ve çoğaltılıp insanlara ulaştırılmasıdır. Diğer kurum ve çalışmalar bu amaca hizmet etmek için yapılan faaliyetler olarak değerlendirilir.
  İnanç ve teoloji[değiştir]
  Cemaatin inanç altyapısını oluşturan Said Nursi'ye göre dini konularda özeleştiriye yönelmek, fırtınalı bir gecede kale duvarlarında saldırganlara gedikler açmakla eşdeğerlidir. Bazı ilahiyat çevreleri ayrıca kendisinin seçici olmayan, hurafeli anlatımlarına dikkat çekerler.[4][5] Bu durum Said Nursi'nin yer yer belirli rasyonalizasyon çabalarının da görüldüğü Ahmediyye, Muhammediyye gibi siyer kaynaklarından aktardığı mistik-destansı unsurlarla süslenmiş İslam inançları ve mitolojisi ile ilgili inşikak-ı kamer mucizesini de anlattığı mucizat-ı Ahmediyyede, ayrıca Yunus, Eyyub ve benzeri peygamber kıssaları ile ilgili anlatımlarında gözlenebilmektedir..
  Mistisizm-gizemler; Said Nursi'ye göre deprem, sel gibi olaylar ilahi emirle hareket eden Dünya'nın günahkarlara karşı harekete geçmesidir. örneğin 1937 Erzincan Depremi ramazanda teravih vakti radyoda şarkı söyleyen kızlar gibi günah işleyen topluma bir ikaz ve cezadır. Depremlerin yeri ve zamanı yer yer, Risale-i nur'un hizmetine ilişen zındıkların engellemeleri ve nur hizmetine dönük komploları ile ilişkilendirilir.[6]
  Ayet ve dualara yüklenen anlamlar; Said Nursi sıklıkla cifr ve ebced kullanarak yaptığı tefsirlerde, ayetlerin değişik mana tabakaları bulunduğu iddiasındadır. Bu durum İslami ezoterizm ile kendisinin yakınlaştığı noktaları oluşturur.[7] Cevşenle ilgili olarak ta şu ifadeyi kullanır: "Münâfık düşmanlarımın maddî ve manevî zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve Evrâd-ı Kudsiye-i Şâh-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki yirmi defa kudsiyetleriyle kurtardılar..."[8]
  Kehanet; Said Nursi, "Ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak uğrunda mücadele etmeye devam edecek" [9][10][11][12] hadisini ebced hesabına tabî tutmuş ve kıyametin yaklaşık tarihini hesaplamıştır. Buna göre hadisin "Hatta ye'tiyellahu biemrihi - Kıyamet kopuncaya kadar" kısmının ebced hesabı, Hicri 1545, Miladi 2120 senesi olup, kopacak Kıyametin vaktine işaret etmektedir.[13][14]
  Kadın ve tesettür[değiştir]
  Risalelerde şeriata göre kadınlara mirastan erkeğin yarısı kadar pay verilmesinin hak ve adalete uygunluğu anlatılır. Kadınların örtünme ihtiyacı ise; “Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın” Ancak taşralı ve soğuk memleketlerin kadınları bu hükmün dışında tutulabilirler. Çünkü onlar erkekleri tahrik etmezler."[15] sözleriyle anlatılmaktadır. Risalelerde, şehirli kadınların köylü, bedevi kadınlar gibi açılamayacağı, ifadelerinden [16] kendisinin şehirli kadınlar için, istisnası olmayan “mutlak tesettür öngördüğü sonucuna varılabilir. Cemaatin dualarında sabah-akşam üçer defa kadınların şer, fitne ve belalarından [17] Allah'a sığınılır.
  Nur Cemaatinde medeni yaklaşım ve politik tutumlar[değiştir]
  Said Nursi giyim, evlenme, sakal bırakma vb. genel eğilimleri itibariyle klasik medrese tipi mollalardan ayrılan eğilimlere sahiptir. Bununla birlikte yoğun İslami aidiyet her noktada kendini hissettirir ve şeriat gibi kendisi tarafından içeriği tanımlanmayan İslami kavramlara kuvvetli vurgular yapılmasıyla kendini gösterir. Klasik İslamcılara benzer şekilde batıdan Fen ve sanatın alınması, ancak batılı yaşam tarzı ve batı kültürünün reddedilmesi taraftarıdır. Nursi, kapitalizm karşısında sosyalizmi halkın medeniyeti olarak niteler ve bunun daha adaletli olduğunu söyler. Ona göre mutlak adalet şeriatla mümkündür. "Şeriatın bir hakikatına, bin ruhum olsa feda etmeğe hazırım! Zira şeriat, sebeb-i saadet ve adâlet-i mahz ve fazilettir."[18] Said Nursi değişik yerlerde Komünizm ve Bolşevizm'in insanlık üzerindeki yıkımları üzerinde durur ve onları ahir zamanın büyük deccalı olarak niteler.[19][20]
  Tarihçe-i Hayat'a göre Said Nursi Cumhuriyet öncesi ve sonrasında siyasi otoritelerle problemlidir. Cumhuriyete karşı olmamakla birlikte devrimler, özellikle de tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet devrimi, ve şeriat kanunlarının ilgası anlamına gelen laiklik kendisinin öfkesini çekmektedir.[21] Ahir zaman fitnesi olarak gördüğü bu durum karşısında imanı kuvvetlendirmeye dönük eserler yazmaya ve bu konuda çalışmaya yönelir.
  Said Nursi'nin tek parti dönemindeki muhalif çizgisi, çok partili hayatla birlikte Demokrat parti yönünde eğilim belirlemesi sonucunu doğurmuştur.[22] Ölümü sonrasında nurcuların değişik guruplarının farklılaşan siyasi eğilimler belirlediği, solcu, İslamcı ve milliyetçi partilerden uzak durdukları ve genelde Demokrat partinin ideolojik devamı niteliğinde gördükleri merkez-sağda yer alan partileri destekledikleri, gevşek bir bağlanma ifade eden bu yakınlaşmanın bazı guruplarda açıkça ifade edilmesi ve taraftarlık boyutuna ulaşmasının cemaat değerleri açısından hoşgörülmediği [23] söylenebilir.
  Yapılanma ve örgütlülük[değiştir]

  Said Nursi tarafından yazılan 130 kısım ve yaklaşık 6000 sayfadan oluşan Nur Risaleleri'ni okuyan ve Risale-i Nur hizmetini birinci önceliği olarak kabul eden kişilere Nurcu (Nur Talebesi) denilmektedir. Tasavvuf tarikatlarında olduğu gibi şeyhten el alma, şeyhin postuna oturmanın olmadığı, bir şeyhin mutlak hakimiyeti yerine şûraya, kararların danışmayla alınmasına önem verildiği izlenimi edinilmektedir.[kaynak belirtilmeli] Tarikatlardaki şeyhe mutlak bağlılık akîdesi yerine Risale-i Nur Külliyatındaki düsturlara ve meşveret kararlarına hürmet etmeyi gerektiren yazılı olmayan bir anlayışın öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Nur Risaleleri'ndeki konuların başkalarına anlatılması ve eserlerde bahsedilen düsturlara uyulmasıyla ortaya çıkan organizasyonlara ise Hizmet denilmektedir. Bu açılardan klasik tarikat bünyesinden farklılıklar gösterirler. Nurculuk aslında bir tarikat olmaktan çok bir tefsir ekolüdür.[24]
  Tarihi[değiştir]

  Said Nursî, 1960 yılında vefat ettiğinde cemaatin liderliğine Zübeyir Gündüzalp devam etmiştir. Ancak sonra reformist bir hareketle, şu an "ağabeyler" denilen grup ile, Said Nursi'nin "Benim yerimde ve Nur’un şahs-ı manevisinin çok ehemmiyetli bir mümessili olmasından hiçbir cihetle gücenmemek elzemdir." iltifatına mazhar olan Ahmet Hüsrev Altınbaşak arasında bir ayrılık meydana gelmiştir. Bu kişiler Zübeyir Gündüzalp'i kendilerine yol gösterici olarak belirlediler. Ancak, Nur Cemaatinin tarihi yapılanması konusunda önemli incelemeler içeren "karakalem" web sitesi başta olmak üzere bu konuda tarihsel inceleme yapanlar tarafından, Said Nursi'nin vefatından sonra Nurculuğun önderliğini Zübeyir Gündüzalp'in yaptığını ifade etmek gerekir. Son şahitler olarak anılan Said Nursi ile beraber olan Nurculuğun ustaları, cemaatin dışa açılımını, sosyal iletişimini ve tutuklanan nurcuların avukatlığını Bekir Berk'in, iç yönelim ve dini bilgilerin ve Said Nursi esaslı önceki kuşak birikiminin aktarımının yetkilisinin ise Zübeyir Gündüzalp olduğu belirtilmektedir. Bununla beraber klasik ekolden olmak üzere, Said-i Nursi'nin vasiyetince Ahmet Hüsrev Altınabaşak ve talebeleri de etkinlikte bulunmuşlardır. Bu grup daha sonra İstanbul Cemaati olarak adlandırılmıştır. Aşağıdaki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altı bölümlü ayrımında yer alan guruplar bu cemaatten çıkmıştır. Ancak bu cemaat halen devam etmektedir. Siyasal literatürde, 1971 sıkıyönetim yargılamalarında İzmir Sıkıyönetim Mahkemelerindeki Nurcular yargılanması; Bekir Berk ve arkadaşları (53 sanık) davası olarak adlandırılmıştır. Bu dönem; 1940'lı yılların sağ gençlik önderi ve baskın önder kişiliği ile döneme mahkeme salonlarından gelerek mührünü vuran ve 1960 darbesi ortamında bazan tek başına bir yürüyüş sürdüren Av. Bekir Berk Nurculuğa bu zor dönemlerinde dünyevi bir sırat köprüsü geçirten önderdir. Ana cemaatin liderliğini Zübeyir Gündüzalp yürütmektedir. Kalanlar ise Memet Fırıncı'ya tâbî oldu. Hüsrev Altınbaşak ve çevresindeki grup, risalelerin sadece latin harfleriyle basılmasına karşıydı, bunun yerine el ile ve İslam harfleri ile yazılması ve okunması taraftarıydı. Kendilerine delil olarak da 18. Lem'a'da bahsedilen Ali'nin sözleri, şeker mektubu, yazı mektubu ve Risale-i Nur'da bulunan başka bölümleri gösteriyorlardı. Böylece Nurculuk, halk arasında Yazıcılar ve Okuyucular diye tabir olunan iki gruba ayrıldı.[25] Yazıcılar İslam harflerini ibadet görerek, risaleleri İslam harfleri ile yazdıklarından dolayı halk arasında yazıcılar ismini almışlardır. Okuyucular grubu latin harfleri ile matbaada risalelerin seri olarak çoğaltılıp yayılmasından yanaydı. Okuyucular 1973 yılında Meşveret ve Kurdoğlu Cemaati olarak, Meşveret'in siyasete girmek istemesi nedeni ile ayrıldı. Meşveret Cemaati ise 1982 yılında anayasa referandumunda Okuyucular arasında bir bölünme daha oldu. Anayasa'ya evet diyen gruba Şûrâcılar,82 Anayasasına hayır diyen ve Yeni Asya gazetesi ile temsil edildiği söylenen gruba ise Gazeteciler denildi. Fethullah Gülen önceleri Okuyucular grubuyla ilişki içindeyken sonraları bağımsız ve nurculukla bağdaşmayan bir ekolle hareket etmeye başlamıştır.[kaynak belirtilmeli]
  Nurculuk, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 20 Eylül 1965 tarihinde alınan kararda ceza yasasının 163. maddesine göre suç kabul edilmiştir.[26] Bununla beraber Risale-i Nur ve Nur talebeleri birçok defa yargılanmış ve beraet etmişlerdir. Örneğin 1971 yılına kadar Risale-i Nur ve Nur talebeleri hakkında verilen beraet ve iade kararlarının sayısı 706'dır. 1991 yılında 47. Yıldırım Akbulut hükümeti döneminde karara esas teşkil eden Türk Ceza Yasası'nın 163. maddesi kaldırıldığı için Yargıtay kararının da işlerliğini yitirdiği savunulmuştur. Artık risalelerin okunması, yayınlanması, satılması ve ücretsiz dağıtımı serbestçe yapılmaktadır.
  2008 yılı itibariyle bölünmüş grup mensuplarının şahsi sorunu olanlar hariç diğer gruplarla iyi geçinme çabası içinde olduğu görülmektedir. Karşılıklı ev ziyaretleri yapılabilmekte, İslâmî birlikteliğin esaslarını anlatan 20. ve 21. Lem'aları (İhlas Risalelerini) birlikte okuma yönünde girişimler olmaktadır.
  Genellikle gençler arasında farklı bir grupta bulunmanın sebebi "önce o grupla tanışmış olmak"tan öteye gitmemektedir. Bir grubun düzenlediği konferans vb. etkinliğe diğer gruplardan herkes katılabilmekte ve üst düzeyde temsilciler de gönderilerek birliktelik pekiştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı anda birden çok cemaati takip edenler de bulunmaktadır.
  Ancak çoğunluk kendi grubu asıl olmak üzere diğer gruplarla da ilişkilerini sürdürmektedir. Bunun sebebi okunulan Risale-i Nur külliyatı eserinin her yerde birinci esas olarak okunması ve tahrif edilmemiş bir eser olarak bütün gruplarda bulunmasıdır.
  Risale-i Nur derslerinin okunduğu yerlere "dersane" veya "medrese-i nûriye" denir. Said Nursi hapishanelere "medrese-i yusufiye" demiştir. Ayrıca risalelerin kendilerine de medrese-i nuriye denilebilmektedir.
  Nurcu gurupları[değiştir]

  1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan raporda Nur cemaatinin kolları ve faaliyetleri şu şekilde açıklanmıştır[27]:
  Yazıcılar Grubu (Ahmet Hüsrev Altınbaşak)
  İhlas Nur Grubu (Said Özdemir)
  Kurdoğlu Grubu (Mehmet Kurdoğlu)
  Med-Zehra Grubu (Muhammed Sıddık Dursun)
  Nesil Grubu (Mehmet Fırıncı), (Mehmet Emin Birinci), (Zübeyir Gündüzalp)
  Şûrâ Grubu (Mehmet Kırkıncı)
  Yeni Asya Grubu (Yeni Asya Gazetesi, Mehmet Kutlular)
  Zehra Grubu (İzzettin Yıldırım)
  Bu raporda sözü edilmeyen Gülen Hareketi, bütün dünyada yaygınlaşan faaliyetleri ile önemli bir Nurcu gurubudur.
  Kaynaklar

 5. 12.Ağustos.2015, 15:16
  3
  Misafir

  Cevap: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  samimi kardeşim,
  bu cevabı Risale-i Nur'u okuyarak bulman EN DOĞRU olanıdır.
  vesselam


 6. 12.Ağustos.2015, 15:16
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  samimi kardeşim,
  bu cevabı Risale-i Nur'u okuyarak bulman EN DOĞRU olanıdır.
  vesselam

 7. 01.Mart.2016, 20:05
  4
  Misafir

  Cevap: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  Aziz kardesim risalei nur bambaska bir kitaptir ve sadece iman hakikaklerini icine alip insanlarinin imani kurtulsun diye bediuzzamana allah tarafindan yazdirilan bir kitaptir ve bu kitabin fettullah gulenle hic bir alakasi yoktur anlaman icin okuman lazim ... Vesselam


 8. 01.Mart.2016, 20:05
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Aziz kardesim risalei nur bambaska bir kitaptir ve sadece iman hakikaklerini icine alip insanlarinin imani kurtulsun diye bediuzzamana allah tarafindan yazdirilan bir kitaptir ve bu kitabin fettullah gulenle hic bir alakasi yoktur anlaman icin okuman lazim ... Vesselam

 9. 04.Mayıs.2016, 02:12
  5
  Misafir

  Cevap: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  Risale ve bediuzzaman a karşı sonsuz saygısı olan biriyim birkaç defa da cemaat evlerinde sohbetlere katıldım ama ićlerinde bazı gruplar varki sanki başka bir alemde yaşıyor gibiler birkere çoğu dini eğitim almayıp sadece risaleyi din kabul eden insanlar.hadis bilgileri bile risalelerde yazilanlarla sınırlı. Risalede herşey var başka hiç bir kitaba ihtiyaç yok mantığı ne kadar doğru olabilir.şūphesiz risale kader tesettūr ahiret ve daha birçok konuda eşsiz bir kaynak ama risaleyi ve bedūūzzamani bazı konularda kendi içindeki gruplar yanlış anliuor bence. Mesela bir grup var bildiğim cemaatte tv radyo gazete vs.herşeye karşılar.hele bayanlar konusunda çok katı dūşunceleri var.kızlarını bile ilkokuldan sonra okutmuyorlar.bõyle yanlış bir anlayış olabilir mi.hem bedūūzzaman õğretmen olan yigeninin o dönemde bile yani cumhuriyet döneminde calişmasina izin veren bir mektup yazıyor kardeşine.yani bence bu gibi konularda bedūūzzamani hiç anlamayan gruplar var.


 10. 04.Mayıs.2016, 02:12
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Risale ve bediuzzaman a karşı sonsuz saygısı olan biriyim birkaç defa da cemaat evlerinde sohbetlere katıldım ama ićlerinde bazı gruplar varki sanki başka bir alemde yaşıyor gibiler birkere çoğu dini eğitim almayıp sadece risaleyi din kabul eden insanlar.hadis bilgileri bile risalelerde yazilanlarla sınırlı. Risalede herşey var başka hiç bir kitaba ihtiyaç yok mantığı ne kadar doğru olabilir.şūphesiz risale kader tesettūr ahiret ve daha birçok konuda eşsiz bir kaynak ama risaleyi ve bedūūzzamani bazı konularda kendi içindeki gruplar yanlış anliuor bence. Mesela bir grup var bildiğim cemaatte tv radyo gazete vs.herşeye karşılar.hele bayanlar konusunda çok katı dūşunceleri var.kızlarını bile ilkokuldan sonra okutmuyorlar.bõyle yanlış bir anlayış olabilir mi.hem bedūūzzaman õğretmen olan yigeninin o dönemde bile yani cumhuriyet döneminde calişmasina izin veren bir mektup yazıyor kardeşine.yani bence bu gibi konularda bedūūzzamani hiç anlamayan gruplar var.

 11. 05.Mayıs.2016, 21:52
  6
  Misafir

  Cevap: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  Kardesim allah razi olsun. Çok guzel anlattin ŕisaleleri. Ben de 6 yildir risale okuyorum hayata yeniden gelmis gibiyim. Malum cemaatin Nurlarla kesinlikle alakasi yoktur.


 12. 05.Mayıs.2016, 21:52
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kardesim allah razi olsun. Çok guzel anlattin ŕisaleleri. Ben de 6 yildir risale okuyorum hayata yeniden gelmis gibiyim. Malum cemaatin Nurlarla kesinlikle alakasi yoktur.

 13. 25.Temmuz.2016, 22:13
  7
  Misafir

  Yorum: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  Nurcular hangi mezheptenler.. said nursi safi mezhebine bagliymis. Yardimci olabilirmisinuz. Hanefimi yoksa safimi


 14. 25.Temmuz.2016, 22:13
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Nurcular hangi mezheptenler.. said nursi safi mezhebine bagliymis. Yardimci olabilirmisinuz. Hanefimi yoksa safimi

 15. 26.Temmuz.2016, 15:52
  8
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 25,499
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  Nur cemaatinin çoğunluğu hanefi mezhebine mensupturlar. Saidi Nursi ise şafii idi. Zaten diyebiliriz ki yüzde doksanı Türkiye'den mensupları olan bir cemaattir.


 16. 26.Temmuz.2016, 15:52
  8
  Yönetici
  Nur cemaatinin çoğunluğu hanefi mezhebine mensupturlar. Saidi Nursi ise şafii idi. Zaten diyebiliriz ki yüzde doksanı Türkiye'den mensupları olan bir cemaattir.

 17. 02.Kasım.2016, 10:01
  9
  Misafir

  Yorum: Nur cemaatinin özellikleri nelerdir?

  Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir, Bediüzzaman Said Nursi kimdir, nasıl bir yol izlemiş, hizmet tarzı nasıldır, ancak Risale-i Nuru dikkat ve teenni ile okursan cevabını alırsın, yoksa diğer yorumcu arkadaşların kendi şahsi fikirlerini bulaştırdıkları için gerçek manada bilgi sahibi olamazsın.


 18. 02.Kasım.2016, 10:01
  9
  ahmed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ahmed
  Misafir
  Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir, Bediüzzaman Said Nursi kimdir, nasıl bir yol izlemiş, hizmet tarzı nasıldır, ancak Risale-i Nuru dikkat ve teenni ile okursan cevabını alırsın, yoksa diğer yorumcu arkadaşların kendi şahsi fikirlerini bulaştırdıkları için gerçek manada bilgi sahibi olamazsın.
+ Yorum Gönder