Konusunu Oylayın.: İslama göre faiz nedir?

5 üzerinden 4.45 | Toplam : 11 kişi
İslama göre faiz nedir?
 1. 19.Haziran.2013, 01:02
  1
  Misafir

  İslama göre faiz nedir?


  İslama göre faiz nedir? Mumsema İslama göre faiz nedir? Dinimizde faiz hakkında bilgi verir misiniz


 2. 19.Haziran.2013, 01:02
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  İslama göre faiz nedir? Dinimizde faiz hakkında bilgi verir misiniz

 3. 19.Haziran.2013, 01:04
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: İslama göre faiz nedir?
  İslam dininde faiz/riba

  Sözlükte "artmak, çoğalmak, yükselmek, şişmek, fazlalaşmak" anlamlarına gelen riba, İslâm terminolojisinde, akitlerde şart koşulmuş bulunan karşılıksız fazlalık veya ribevi mallardan aynı sınıfına dahil olanların birbirleriyle veresiye olarak satılması anlamında kullanılmaktadır. Kur'ân'da riba konusu dört yerde geçmektedir. İçki yasağında olduğu gibi riba da aşamalı bir şekilde yasaklanmıştır. Mekke döneminde konuyla ilgili inen ilk âyette riba açıkça haram kılınmamakla birlikte Allah katında çirkin görüldüğüne ve bereketsizliğine değinilerek dolaylı olarak reddedilmekte ve müminler bu yönde uyarılmaktadır (Rûm, 30/39). Medine döneminde nazil olan Nisâ sûresinin 160-161. âyetlerinde ise Yahudilere faizin haram kılındığı, fakat onların bunu helal sayıp faiz alıp-vermeye devam ettiği, bu yüzden de bir çok ceza ve azaba uğradıkları ve uğrayacakları haber verilerek dolaylı da olsa faiz yasağına temas edilmiş ve bu konuda Müslümanlar yönlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, "Ey îmân edenler, kat kat faiz yemeyin ..." (Âl-i İmrân, 3/130) buyrularak faiz açıkça ve kesin bir dille yasaklanmıştır. Bakara sûresinde ise faiz şiddetli bir üslupla yasaklanmış, faizi bırakanlara bazı imkanlar gösterilirken ısrar edenlere dünya ve ahirette karşılaşacakları kötü sonuçlar bildirilmiştir. (Bakara, 2/275-279).

  Hz. Peygamber de Kur'ân'da getirilen "faiz yasağı"nı açıklamış, uygulamasını göstermiş, ayrıca Kur'ân'da işaret edilmeyen bazı işlemleri faizli işlem olarak gördüğünden yasaklamıştır. (bk. Buhârî, Büyü', 77-81; Müslim, Müsâkât, 79-85, 96, 101-103). Veda haccında Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin. Cahiliye döneminin faizlerinin hepsi kaldırılmıştır. Ana paranız sizindir. Bu suretle ne haksızlığa uğratılmış, ne de haksızlık yapmış olursunuz..." (Ebû Dâvud, Büyü', 5).

  Kur'ân'da yasaklanan faizin dışında Hz. Peygamber; altın ve gümüşün; hurma, buğday, arpa ve tuzun (bu özellikte bulunan gıda maddelerinin) birbirleriyle veresiye veya fazla karşılıkla değişimini yasaklamıştır. Altın, gümüş ve bu özellikte olanlardan veya buğday, arpa, hurma, tuz ve bu özellikte olanlardan farklı cinslerin peşin olması kaydıyla mübadelesine izin vermiştir. Aynı şekilde kuru hurma ile yaş hurmanın, iyi cins hurma ile kötü cins hurmanın fazlalıkla değişimini, gümüşün vadeli olarak altın karşılığı satımını yasaklamış, altının altınla, gümüşün gümüşle değişimine ancak peşin ve tartılarının eşit olması halinde izin vermiştir. (Buhari, Büyü', 77-81; Müslim, Müsâkât, 79-85).

  Kur'ân, kesin bir dil ile cahiliye faizi, borç faizi (ribe'd-deyn) veya ribe'n-nesie denilen, "vade karşılığında alacağın miktarının artırılması" şeklindeki faizi yasaklamış, sünnet de bu yasağı teyit etmiştir. Buna ilave olarak sünnet, Araplar arasında cari olup faizli işlem grubunda görülmeyen bir kısım ticari işlemleri ve mübadele şekillerini de yasaklamıştır. Vade sebebiyle tahakkuk ettirilen fazlalığın haramlığı konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı yoktur. Buna mukabil paranın ve gıda maddelerinin peşin olarak, fakat fazlalıkla değişiminin (ribe'l-fadl) yasaklanmış olmasının illeti ve gerekçesi üzerinde farklı görüşler bulunduğundan, bu yasağın ölçüsü, sınırı ve hangi cins ve nevi malları kapsadığı konusunda âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

  İslâm'ın faizi yasaklamasının birçok sebep ve hikmeti vardır. Bunlardan bazılarını şöylece sıralamak mümkündür: Faiz sermaye sahiplerinin ihtiyaç sahiplerini sömürmesine, sermayenin belli ellerde birikip sınıfların doğmasına ve sınıflar arasındaki gelir dağılımındaki farklılığın büyüyerek sosyal dengenin bozulmasına yol açar. İslâm Dini, servetin âtıl bırakılmamasını, üretim ve yatırım dışında tutulmamasını isteyerek faiz ortamının doğuşunu engelleyici bir ortamı hazırlamıştır. İslâm'da temel üretim faktörü olarak "emek" kabul edilip, sermayenin risk ve zarara katlanmadan tek başına kazanç aracı olması önlenmiştir. İslâm'daki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ilkesi, zekat ve infak emri, emek ve sermayenin birlikte üretime ve yatırıma yönelmesi, kâr ve zararı birlikte göğüslemesi prensibi ve benzeri düzenlemeler, bir bütünün parçalarıdır.

  Esasen, sabit bir oran ve miktar olan faiz, sermayenin verimliliğine sınır koymakla, onu çoğu zaman kısa vadeli yatırımlara yönlendirmekte, emeğin üretimden yeterli payı almasını önlemektedir. Bu yüzden İslâm, sermayenin üretim ve kârdan sabit bir pay olarak bütün risk ve sorumluluğu emeğe yüklemesine karşı çıkmış, sermayenin payını değişken bir oran/miktar üzerine oturtarak emek-sermaye arasında makul bir denge kurmuştur.
  DİYANET 4. 19.Haziran.2013, 01:04
  2
  Moderatör  İslam dininde faiz/riba

  Sözlükte "artmak, çoğalmak, yükselmek, şişmek, fazlalaşmak" anlamlarına gelen riba, İslâm terminolojisinde, akitlerde şart koşulmuş bulunan karşılıksız fazlalık veya ribevi mallardan aynı sınıfına dahil olanların birbirleriyle veresiye olarak satılması anlamında kullanılmaktadır. Kur'ân'da riba konusu dört yerde geçmektedir. İçki yasağında olduğu gibi riba da aşamalı bir şekilde yasaklanmıştır. Mekke döneminde konuyla ilgili inen ilk âyette riba açıkça haram kılınmamakla birlikte Allah katında çirkin görüldüğüne ve bereketsizliğine değinilerek dolaylı olarak reddedilmekte ve müminler bu yönde uyarılmaktadır (Rûm, 30/39). Medine döneminde nazil olan Nisâ sûresinin 160-161. âyetlerinde ise Yahudilere faizin haram kılındığı, fakat onların bunu helal sayıp faiz alıp-vermeye devam ettiği, bu yüzden de bir çok ceza ve azaba uğradıkları ve uğrayacakları haber verilerek dolaylı da olsa faiz yasağına temas edilmiş ve bu konuda Müslümanlar yönlendirilmiştir. Üçüncü aşamada, "Ey îmân edenler, kat kat faiz yemeyin ..." (Âl-i İmrân, 3/130) buyrularak faiz açıkça ve kesin bir dille yasaklanmıştır. Bakara sûresinde ise faiz şiddetli bir üslupla yasaklanmış, faizi bırakanlara bazı imkanlar gösterilirken ısrar edenlere dünya ve ahirette karşılaşacakları kötü sonuçlar bildirilmiştir. (Bakara, 2/275-279).

  Hz. Peygamber de Kur'ân'da getirilen "faiz yasağı"nı açıklamış, uygulamasını göstermiş, ayrıca Kur'ân'da işaret edilmeyen bazı işlemleri faizli işlem olarak gördüğünden yasaklamıştır. (bk. Buhârî, Büyü', 77-81; Müslim, Müsâkât, 79-85, 96, 101-103). Veda haccında Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin. Cahiliye döneminin faizlerinin hepsi kaldırılmıştır. Ana paranız sizindir. Bu suretle ne haksızlığa uğratılmış, ne de haksızlık yapmış olursunuz..." (Ebû Dâvud, Büyü', 5).

  Kur'ân'da yasaklanan faizin dışında Hz. Peygamber; altın ve gümüşün; hurma, buğday, arpa ve tuzun (bu özellikte bulunan gıda maddelerinin) birbirleriyle veresiye veya fazla karşılıkla değişimini yasaklamıştır. Altın, gümüş ve bu özellikte olanlardan veya buğday, arpa, hurma, tuz ve bu özellikte olanlardan farklı cinslerin peşin olması kaydıyla mübadelesine izin vermiştir. Aynı şekilde kuru hurma ile yaş hurmanın, iyi cins hurma ile kötü cins hurmanın fazlalıkla değişimini, gümüşün vadeli olarak altın karşılığı satımını yasaklamış, altının altınla, gümüşün gümüşle değişimine ancak peşin ve tartılarının eşit olması halinde izin vermiştir. (Buhari, Büyü', 77-81; Müslim, Müsâkât, 79-85).

  Kur'ân, kesin bir dil ile cahiliye faizi, borç faizi (ribe'd-deyn) veya ribe'n-nesie denilen, "vade karşılığında alacağın miktarının artırılması" şeklindeki faizi yasaklamış, sünnet de bu yasağı teyit etmiştir. Buna ilave olarak sünnet, Araplar arasında cari olup faizli işlem grubunda görülmeyen bir kısım ticari işlemleri ve mübadele şekillerini de yasaklamıştır. Vade sebebiyle tahakkuk ettirilen fazlalığın haramlığı konusunda âlimler arasında görüş ayrılığı yoktur. Buna mukabil paranın ve gıda maddelerinin peşin olarak, fakat fazlalıkla değişiminin (ribe'l-fadl) yasaklanmış olmasının illeti ve gerekçesi üzerinde farklı görüşler bulunduğundan, bu yasağın ölçüsü, sınırı ve hangi cins ve nevi malları kapsadığı konusunda âlimler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

  İslâm'ın faizi yasaklamasının birçok sebep ve hikmeti vardır. Bunlardan bazılarını şöylece sıralamak mümkündür: Faiz sermaye sahiplerinin ihtiyaç sahiplerini sömürmesine, sermayenin belli ellerde birikip sınıfların doğmasına ve sınıflar arasındaki gelir dağılımındaki farklılığın büyüyerek sosyal dengenin bozulmasına yol açar. İslâm Dini, servetin âtıl bırakılmamasını, üretim ve yatırım dışında tutulmamasını isteyerek faiz ortamının doğuşunu engelleyici bir ortamı hazırlamıştır. İslâm'da temel üretim faktörü olarak "emek" kabul edilip, sermayenin risk ve zarara katlanmadan tek başına kazanç aracı olması önlenmiştir. İslâm'daki sosyal dayanışma ve yardımlaşma ilkesi, zekat ve infak emri, emek ve sermayenin birlikte üretime ve yatırıma yönelmesi, kâr ve zararı birlikte göğüslemesi prensibi ve benzeri düzenlemeler, bir bütünün parçalarıdır.

  Esasen, sabit bir oran ve miktar olan faiz, sermayenin verimliliğine sınır koymakla, onu çoğu zaman kısa vadeli yatırımlara yönlendirmekte, emeğin üretimden yeterli payı almasını önlemektedir. Bu yüzden İslâm, sermayenin üretim ve kârdan sabit bir pay olarak bütün risk ve sorumluluğu emeğe yüklemesine karşı çıkmış, sermayenin payını değişken bir oran/miktar üzerine oturtarak emek-sermaye arasında makul bir denge kurmuştur.
  DİYANET


 5. 16.Kasım.2016, 18:44
  3
  Misafir

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Esselamualeykum bu güne kadar elhamdülillah hiç bir şekilde faize girmedim.Son günlerde bildiğiniz üzre devletin hayvancılık ile alakalı destekleri var.Ziraat bankası alacağınız hayvanlar için %4 faiz ile size gayet yüklü miktarda destek veriyor. Şimdi sorun şu ; faiz elden alınan paranın üzerine belli bir miktar konularak geri verilmesi ise, şuan devletin verdiği destekte ele para verilmeyip alınacak hayvanları gösterip bizzat bankanın kişiye parayı vermesi ve bu verdiği destek için en az 3 yıl satılamaz şartını koyması yani vatandaşa desteği faizden sayılır mı?Ele nakit para alınmayıp direk hayvanı devletin sana alması ve bu alım için senden %4 daha fazla para alması dinimize göre caiz mi?


 6. 16.Kasım.2016, 18:44
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Esselamualeykum bu güne kadar elhamdülillah hiç bir şekilde faize girmedim.Son günlerde bildiğiniz üzre devletin hayvancılık ile alakalı destekleri var.Ziraat bankası alacağınız hayvanlar için %4 faiz ile size gayet yüklü miktarda destek veriyor. Şimdi sorun şu ; faiz elden alınan paranın üzerine belli bir miktar konularak geri verilmesi ise, şuan devletin verdiği destekte ele para verilmeyip alınacak hayvanları gösterip bizzat bankanın kişiye parayı vermesi ve bu verdiği destek için en az 3 yıl satılamaz şartını koyması yani vatandaşa desteği faizden sayılır mı?Ele nakit para alınmayıp direk hayvanı devletin sana alması ve bu alım için senden %4 daha fazla para alması dinimize göre caiz mi?

 7. 17.Kasım.2016, 12:58
  4
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,182
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Aleykum selam. Bu işlemde faiz olup olmadığı hakkında yetkili kimselerden sormanız gerekir. Eğer bu geri ödeme taksitle olan satış gibi ise bir sorun yoktur. Ama açık bir şekilde bir faiz farkı eklenerek para geri talep ediliyorsa o zaman bu faize girer.


 8. 17.Kasım.2016, 12:58
  4
  Yönetici
  Aleykum selam. Bu işlemde faiz olup olmadığı hakkında yetkili kimselerden sormanız gerekir. Eğer bu geri ödeme taksitle olan satış gibi ise bir sorun yoktur. Ama açık bir şekilde bir faiz farkı eklenerek para geri talep ediliyorsa o zaman bu faize girer.

 9. 03.Aralık.2016, 08:57
  5
  Misafir

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  selam evim olmadığı için zorunlu kredi çekiyorum ama gerçekten ihtiyacım olduğu için yapıyom bunu bunun haram oldugunu söylüyorlar benimde içim el vermiyor acaba nasıl olur iyce çözüm bulamadıgımdan yazıyom sizce ne nasıl olur


 10. 03.Aralık.2016, 08:57
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  selam evim olmadığı için zorunlu kredi çekiyorum ama gerçekten ihtiyacım olduğu için yapıyom bunu bunun haram oldugunu söylüyorlar benimde içim el vermiyor acaba nasıl olur iyce çözüm bulamadıgımdan yazıyom sizce ne nasıl olur

 11. 03.Aralık.2016, 21:17
  6
  Selam2
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Şubat.2016
  Üye No: 107794
  Mesaj Sayısı: 163
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Kredi çekmek yerine yine taksit verip ev alacağın şirketler var. Örneğin eminevim gibi yerler var araştır.


 12. 03.Aralık.2016, 21:17
  6
  Selam2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Kredi çekmek yerine yine taksit verip ev alacağın şirketler var. Örneğin eminevim gibi yerler var araştır.

 13. 11.Ocak.2017, 01:26
  7
  Misafir

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Vadesi belli olmayan bir Gayrımenkul için belirli bir oran tayin edilse caiz mi faiz mi acaba? Yani örneğin bir dükkan alıp satmak istiyorum . bir miktar param eksik ve ben birisine gidip diyorum ki bak ben bu dükkanı alacağım masraf edip satacağım , senin de aklına yatarsa Bu dükkanı alalım ne zaman satarsam ve zarar etmez isem sana ana parandan %10 kar vereceğim diyorum . Bu caiz mi faiz mi? Bilen delilleriyle cevaplasın lütfen ?


 14. 11.Ocak.2017, 01:26
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Vadesi belli olmayan bir Gayrımenkul için belirli bir oran tayin edilse caiz mi faiz mi acaba? Yani örneğin bir dükkan alıp satmak istiyorum . bir miktar param eksik ve ben birisine gidip diyorum ki bak ben bu dükkanı alacağım masraf edip satacağım , senin de aklına yatarsa Bu dükkanı alalım ne zaman satarsam ve zarar etmez isem sana ana parandan %10 kar vereceğim diyorum . Bu caiz mi faiz mi? Bilen delilleriyle cevaplasın lütfen ?

 15. 11.Ocak.2017, 17:57
  8
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,182
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Böyle bir ticaret caiz değildir. Kar zarar ortak olmadığınız sürece bu şekilde alıp vermek caiz olmaz. Ticarette ortaklığın bir şartı kar ve zararda ortak olmaktır.


 16. 11.Ocak.2017, 17:57
  8
  Yönetici
  Böyle bir ticaret caiz değildir. Kar zarar ortak olmadığınız sürece bu şekilde alıp vermek caiz olmaz. Ticarette ortaklığın bir şartı kar ve zararda ortak olmaktır.

 17. 07.Şubat.2017, 19:25
  9
  Misafir

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Merhaba ; ben yabanci bir firmaya yatirim yaptim verdiginz para kadar yatirima ortaksiniz. Ve verdiginz paranin omru iki yil birdaha geri alamiyorsunz. Her ay orantili bir sekilde artan bir gelir soz konusu. zarar hic yok gibi gorunsede frma iki yaa uc ay icerisinde iflas etse paranzi alamiyorsunz.ayrica yillik kar zarar hesabi yapilip verilen kardan zararda dusulerek orantilanmis bu faizmidir, faize girermi ? Tesekkurler.


 18. 07.Şubat.2017, 19:25
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba ; ben yabanci bir firmaya yatirim yaptim verdiginz para kadar yatirima ortaksiniz. Ve verdiginz paranin omru iki yil birdaha geri alamiyorsunz. Her ay orantili bir sekilde artan bir gelir soz konusu. zarar hic yok gibi gorunsede frma iki yaa uc ay icerisinde iflas etse paranzi alamiyorsunz.ayrica yillik kar zarar hesabi yapilip verilen kardan zararda dusulerek orantilanmis bu faizmidir, faize girermi ? Tesekkurler.

 19. 08.Şubat.2017, 00:45
  10
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,182
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Merhaba böyle bir ortaklıktan gelen para faiz olmayabilir ama ortaklık miktarına göre kar ve zararda ortak olmazsan yani bu esas alınmazsa bu ortaklık caiz değildir.


 20. 08.Şubat.2017, 00:45
  10
  Yönetici
  Merhaba böyle bir ortaklıktan gelen para faiz olmayabilir ama ortaklık miktarına göre kar ve zararda ortak olmazsan yani bu esas alınmazsa bu ortaklık caiz değildir.

 21. 26.Şubat.2017, 12:38
  11
  Misafir

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Merhaba ben altınımı bozdurup ziraat bankasına vadeli yatırdım bu para harammıdır bazı kişiler banka paranı işletiyor paranın değeri düşmemiş oluyor diyorlar sizce paramı bankaya yatırmamalımıyım


 22. 26.Şubat.2017, 12:38
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba ben altınımı bozdurup ziraat bankasına vadeli yatırdım bu para harammıdır bazı kişiler banka paranı işletiyor paranın değeri düşmemiş oluyor diyorlar sizce paramı bankaya yatırmamalımıyım

 23. 26.Şubat.2017, 19:38
  12
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,748
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Yorum: İslama göre faiz nedir?

  Vadeli para yatırmanın adı FAİZ dir. paranızı dolar olarak veya nakit olarak vadeli ziraat katılım bankasına yatırın bu islami bir bankadır.


 24. 26.Şubat.2017, 19:38
  12
  Üye
  Vadeli para yatırmanın adı FAİZ dir. paranızı dolar olarak veya nakit olarak vadeli ziraat katılım bankasına yatırın bu islami bir bankadır.
+ Yorum Gönder
Git 12 Son