+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah katında her şey olup bitmiştir anlamında bir hadis var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah katında her şey olup bitmiştir anlamında bir hadis var mıdır?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: "Allah katında her şey olup bitmiştir" anlamında bir hadis var mıdır?


  Reklam  Cevap: "Allah katında her şey olup bitmiştir" anlamında bir hadis var mıdır?
  Evet bu anlama gelecek şöyle bir hadis vardır:

  “Allah’ın ilminde kalem (her şeyi yazmış), kurumuştur. (artık/her şey bitmiştir).” ( bk. Mecmau’z-Zevaid, 11812, 11813)

  Bu hadisi şöyle anlamak mümkündür:

  Kâinatta var olan ve olacak olan her şey Allah’ın ezeli ve sonsuz ilminde yerini almıştır. Kâinatta hiç bir hadise, hiç bir olay, Allah’ın ilmine aykırı bir* şekilde ortaya çıkamaz. Çünkü bu takdirde, Allah’ın ilmine cehaletin karışması söz konusu olur ki, Allah bütün evrenin şahadetiyle böyle bir noksanlıktan münezzehtir.

  Bu hadis, bir nevi Kadere de işaret etmektedir. Her şeyin her boyutu Allah’ın ilminde tayin edilmiştir. Nitekim, Bediüzzaman’ın da ifade ettiği gibi, Kader de ilmin bir nevidir.

  Fakat kader insanların özgür iradesini elinden almaz. Bilakis, insanların imtihan alanlarında özgür bir iradeyle hareket etmeleri de Kaderle tayin edilip pekiştirilmiştir.

  İnsanlar istese de kendilerini özgürsüz, iradesiz kılamazlar, bir robot şekline sokamazlar. Çünkü bu da kadere ve Allah’ın ilmine aykırı olacağı için imkânsızdır.


  Bizim ne yapacağımız kaderimizde yazılmış ise, ne suçumuz var ...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiy

+ Yorum Gönder