+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Su içme adabı ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Su içme adabı ile ilgili hadisler

  Sual: Su içme adabı ile ilgili hadisler nelerdir Su içme adabı hakkında hadisi şerifler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Katade
  Devamlı Üye

  Cevap: Su içme adabı ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Su İçme Âdâbı İle İlgili Hadis-i Şerifler
  Su içme adabı ile ilgili hadisler

  Peygamber efendimiz zaman zaman ayakta su içmiş ve bu şekilde su içmenin günah olmadığını göstermek istemiştir. Peygamber efendimiz ayakta su içerek ruhsat yönünü göstermiştir.

  Konuyla ilgili rivayetleri beraber değerlendirdiğimizde ayakta su içilebileceği, ancak oturarak içmenin ise daha uygun olduğu söylenebilir.

  İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi: "Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim. Onu ayakta içti." (Buhârî, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117-119)

  Ali radıyallahu anh ayakta su içti. Sonra da: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm" dedi. (Buhârî, Eşribe 16)

  İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi: "Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, yürürken bir şey yer, ayakta iken de su içerdik." (Tirmizî, Eşribe 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 25)

  Abdullah İbni Amr şöyle dedi: "Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm." (Tirmizî, Eşribe 12. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 100)

  Enes radıyallahu anh’ın rivayetine göre Resûli Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır. Râvi Katâde şöyle dedi: Biz Enese, ya ayakta yemek nasıldır? diye sorduk. Enes: Ayakta yemek daha beter (veya kötüdür), dedi. (Müslim, Eşribe 113. Ayrıca bk. Tirmizî Eşribe 11)
  Hadis-i Şerifler * "Bir şey içmeye başlarken besmele çekiniz." (Tirmizî, Eşribe 13; Müsned-i Ahmed bin Hanbel, 5/426) "Bir kimse bir şey içtiği zaman sağ eliyle içsin, muhakkak şeytan sol eliyle yer içer." (Müslim, Eşribe 105, 106; Ebû Dâvud, Et'ıme 19; Tirmizî, Et'ıme 9) "Birşey yiyen veya içen, sağ eliyle yesin ve içsin." (Dârimî, Et'ıme 9; Müsned-i Ahmed bin Hanbel, 2/325); Muvattâ, Sıfatu'n Nebî 9) "Muhakkak üç nefeste içmek, daha kandırıcı, zararsız ve boğazdan daha kolay akıcıdır." (Müslim, Eşribe 123) "Bir kimse, birşey içerken kabın içine hohlamasın." (Buhârî, Eşribe 25, Vudû 18; Müslim, Tahâret 63) "Sizden biriniz ayakta su içmesin. Kim unutur da içerse kussun." (Müslim, Eşribe 116) "Rasulullah (s.a.s.) bir şey yiyip içtiğinde 'elhamdü lillâh' derdi." (Ebû Dâvud, Et'ıme 52; Dârimî, Et'ıme 3)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Su ve diğer içecekleri içme adabı hakkında bir hadis

  Enes ibni Mâlik radıyallahu anh şöyle diyor:

  Bir defasında Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evimize gelmiş, biraz oturduktan sonra su içmek istemişti.

  Biz de evde beslediğimiz koyunu sağdık, süte, kuyumuzun suyundan karıştırıp Hz. Peygambere bir bardakla sunduk.

  Allah´ın Elçisi sütü içti. O sırada solunda Hz. Ebû Bekir, karşısında Hz. Ömer, sağ tarafında da bir bedevî oturuyordu.

  Resûl-i Ekrem´in bardağı önce bedevîye vermesini istemeyen Hz. Ömer,

  "Ey Allah´ın Elçisi! Onu yanında oturan Ebû Bekir´e ver." dedi. Hz. Peygamber bardağı sağında oturan bedevîye uzattı ve

  "Önce sağdakine, sonra onun sağındakine!.." buyurdu.
  (Buhârî, Müsâkât 1, Hibe 4, Eşribe 14; Müslim, Eşribe124; Ebû Dâvûd, Eşribe 19; Tirmizî, Eşribe 19; İbni Mâce, Eşribe 22

+ Yorum Gönder
su içme adabı ile ilgili hadisler,  su içme ile ilgili hadisler,  su içmekle ilgili hadisler,  su ile ilgili hadisi şerifler,  efendimizin su içmeile ilgili hadisleri ,  oturatak su icme hakkinda hadisler,  su içmek ile ilgili hadisler