Konusunu Oylayın.: Helal lokma ile ilgili hadisler

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 4 kişi
Helal lokma ile ilgili hadisler
 1. 02.Haziran.2013, 08:06
  1
  Misafir

  Helal lokma ile ilgili hadisler


  Helal lokma ile ilgili hadisler Mumsema helal lokma ile ilgili hadisler


 2. 02.Haziran.2013, 08:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  helal lokma ile ilgili hadisler

 3. 02.Haziran.2013, 17:00
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Helal lokma ile ilgili hadisler
  HELÂL LOKMA

  gulyuzlum » 25 May 2008, 20:58
  .Yemek ve içmek, hayatın gayesi değil, gaye olan hakiki kulluğun vasıtasıdır. Onun için kişi önüne gelen ve eline geçen her şeyi değil, dinin müsaade ettiği şeyleri yiyip içmelidir.

  Yenilen şeylerin ve alınan gıdaların, insanın maddi vücut yapısında ve teşekkülünde olduğu gibi, manevi terakkisinde de çok büyük tesiri vardır.

  Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: Allah güzeldir. Ancak güzel şeyleri kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti. Hak Teala şöyle buyurur:

  Ey Rasüller! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. (Müminûn) Yine:

  Ey iman şerefi ile müşerref olan ehli iman! Size rızk olarak verdiklerimizden en temiz olanlarından yiyin. (Bakara 57)

  Bu ayetleri okuduktan sonra Efendimiz: Uzun yolculuğa çıkmış, dağınık, üstü başı perişan ve: Ya Rabbi! Ya Rabbi!, diye dua etmekte olan bir adamı zikrederek, Onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ve haram ile beslenmiş. Böyle bir kimsenin duası nasıl kabul olunur. buyurmuşlardır. (Şârâni, Levâkıhul-Envâr s.301 Darul-Kalem Halep)

  Haram gıda ile beslenen uzuvlar, bir fesat makinesi gibi şerre çalışırlar. Haram yiyenlerin uzuvlarında günah ve kötülükler ortaya çıkar. Bu durum kişinin sulbünden meydana gelecek olan çoluk çocuğuna dahi sirayet eder. Helal ve temiz yiyen insanların azalarında hayırlar, faziletler ve güzellikler tezahür eder. Helal ve temiz yiyenin bünyesi sağlam, karakter ve seciyesi metin, kalbi huzurlu, ibadeti güzel ve duası makbul olur.

  Ashabın büyüklerinden Sad bin Ebi Vakkas (ra) Hazretleri Peygamberimize (s.a.v.) gelerek: Ya Rasülallah! Dua buyurunuz da ben duası makbul olanlardan olayım. der. Peygamberimiz de Ona: Ya Sad! Helal ve güzel (olan, haramdan arınmış olanı) ye. Duan kabul olur. buyurdular. (Gazali, İhya, c.2 s.114 Müesseset-ül Halebi 1967- Kahire)

  İyilikler daima iyiliği, kötülükler de daima kötülüğü celbeder. Bütün günahlar kalbi karartır, katılaştırır ve ibadet yapma zevkine mani olur. Ancak buna en çok müessir olan da haram lokmadır. Helal lokma ise başka hiçbir şeyin tesir edemeyeceği şekilde kalbe tesir eder. İyiliğe ve ibadet yapma zevkine sebep olur.

  Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.): Vera ve takvaya riayet, İslamiyyetin mühim olan şeylerinin en mühimmidir. Zaruriyyatı diniyyenin en önde gelenidir. Bu riayetin husule gelmesi haramlardan kaçınmaya bağlıdır. buyurarak bu hakikatları en güzel ve veciz bir şekilde ifade buyurmuşlardır. (Mektuplar ve Bazı Mesaili Mühimme s.188)

  İbrahim bin Ethem Hazretleri: Kemale erenler, ancak midelerine girenlere dikkat etmekle kemale ermişlerdir., der.

  Yahya bin Muaz Hazretleri: Taat ( kulluk vazifelerini ifa )bir hazinedir. Anahtarı, dua; anahtarın dişleri ise helal lokmadır der.

  Abdullah bin Abbas (ra): Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul etmez. buyurmuştur.

  Benzin ile çalışacak şekilde imal edilmiş bir motora mazot konulunca nasıl çalışması aksarsa, helal lokma ile hayatını devam ettirecek şekilde yaratılmış olan insan vücuduna şüpheli bir lokma girince ilahi füyûzât kesilir ve letâif çalışmaz hale gelir.

  Kalbimiz adeta vücudumuzun pusulası gibidir. Füyûzât geldikçe o daima doğru istikameti, rıza-i ilahi, cennet ve cemali ilahi yolunu gösterir. Vücuda haram lokma girince kalbin ibresi yön değiştirir ve yanlış istikameti göstermeye başlar.

  Her müslümanın, hususi ile maneviyat erbabının, gıdalarının helal ve temiz olmasına dikkat etmesi lazımdır. İslam büyükleri, çarşıdan, gelişi güzel yerlerden ve alâ meleinnas alıp yeme ve içmenin ilim ve maneviyat ehli kimseler için iyi olmayacağını ifade etmişlerdir.

  Haramlardan kaçınmaya îtina göstermek icabettiği gibi, şüpheli şeylerden dahi kaçınmak icabeder. Bilhassa zamanımızda o kadar çok şüpheli gıdalar var ki; Müslümanların kendilerinin yaptığı veya çok iyi bildiği kimselerin yaptığını yemelerinden başka çare yoktur.

  Nitekim Peygamberimiz(sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisinin arasında müştebihat (yani haram olup olmadığı belli olmayanlar) vardır. Bunları insanların çoğu bilmez. Kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, ırzını ve dinini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa, harama düşmüş olur... (İmamı Nevevi, Kırk Hadis, Muhtasarul-Ehadis, hadis no:545)

  İslam büyükleri, yedikleri ve içtikleri şeylerin helal ve temiz olması hususuna çok hassasiyet göstermişlerdir. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Efendimiz, bir gün kölesinin getirdiği sütten içti ve hemen kölesine, Bunu nereden aldın? diye sordu. KöleKehanette bulundum, karşılık olarak bunu aldım. dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, içtiği sütü midesinden çıkarmaya çalıştı. Sonra: Allahım! Midemde kalıp damarlarıma karışan kısmından sana sığınırım. dedi. (Gazali, İhya c.2 s.115 Müesseset-ül Halebi 1967- Kahire)

  Abdullah bin Ömer (r.a.): Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez. buyurmuştur.

  Hulasa olarak; şuur ve idrak sahibi her mümin, letaifinin, nur-u ilahi ile çalıştığına inanarak bu nuru söndürecek amellerden kaçınmalı, yediklerinin helal ve temiz olmasına, besmele ile kesilmiş veya hazırlanmış ve meşru bir şekilde temin edilmiş, helal yollarla kazanılmış olmasına azami derecede itina göstermelidir. Helal ve temiz gıda almak, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak bütün Müminler için, hususiyle de ehli ilim ve ehli maneviyat için en mühim vecibelerden biridir. 4. 02.Haziran.2013, 17:00
  2
  الله اكبر  HELÂL LOKMA

  gulyuzlum » 25 May 2008, 20:58
  .Yemek ve içmek, hayatın gayesi değil, gaye olan hakiki kulluğun vasıtasıdır. Onun için kişi önüne gelen ve eline geçen her şeyi değil, dinin müsaade ettiği şeyleri yiyip içmelidir.

  Yenilen şeylerin ve alınan gıdaların, insanın maddi vücut yapısında ve teşekkülünde olduğu gibi, manevi terakkisinde de çok büyük tesiri vardır.

  Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: Allah güzeldir. Ancak güzel şeyleri kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti. Hak Teala şöyle buyurur:

  Ey Rasüller! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. (Müminûn) Yine:

  Ey iman şerefi ile müşerref olan ehli iman! Size rızk olarak verdiklerimizden en temiz olanlarından yiyin. (Bakara 57)

  Bu ayetleri okuduktan sonra Efendimiz: Uzun yolculuğa çıkmış, dağınık, üstü başı perişan ve: Ya Rabbi! Ya Rabbi!, diye dua etmekte olan bir adamı zikrederek, Onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ve haram ile beslenmiş. Böyle bir kimsenin duası nasıl kabul olunur. buyurmuşlardır. (Şârâni, Levâkıhul-Envâr s.301 Darul-Kalem Halep)

  Haram gıda ile beslenen uzuvlar, bir fesat makinesi gibi şerre çalışırlar. Haram yiyenlerin uzuvlarında günah ve kötülükler ortaya çıkar. Bu durum kişinin sulbünden meydana gelecek olan çoluk çocuğuna dahi sirayet eder. Helal ve temiz yiyen insanların azalarında hayırlar, faziletler ve güzellikler tezahür eder. Helal ve temiz yiyenin bünyesi sağlam, karakter ve seciyesi metin, kalbi huzurlu, ibadeti güzel ve duası makbul olur.

  Ashabın büyüklerinden Sad bin Ebi Vakkas (ra) Hazretleri Peygamberimize (s.a.v.) gelerek: Ya Rasülallah! Dua buyurunuz da ben duası makbul olanlardan olayım. der. Peygamberimiz de Ona: Ya Sad! Helal ve güzel (olan, haramdan arınmış olanı) ye. Duan kabul olur. buyurdular. (Gazali, İhya, c.2 s.114 Müesseset-ül Halebi 1967- Kahire)

  İyilikler daima iyiliği, kötülükler de daima kötülüğü celbeder. Bütün günahlar kalbi karartır, katılaştırır ve ibadet yapma zevkine mani olur. Ancak buna en çok müessir olan da haram lokmadır. Helal lokma ise başka hiçbir şeyin tesir edemeyeceği şekilde kalbe tesir eder. İyiliğe ve ibadet yapma zevkine sebep olur.

  Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.): Vera ve takvaya riayet, İslamiyyetin mühim olan şeylerinin en mühimmidir. Zaruriyyatı diniyyenin en önde gelenidir. Bu riayetin husule gelmesi haramlardan kaçınmaya bağlıdır. buyurarak bu hakikatları en güzel ve veciz bir şekilde ifade buyurmuşlardır. (Mektuplar ve Bazı Mesaili Mühimme s.188)

  İbrahim bin Ethem Hazretleri: Kemale erenler, ancak midelerine girenlere dikkat etmekle kemale ermişlerdir., der.

  Yahya bin Muaz Hazretleri: Taat ( kulluk vazifelerini ifa )bir hazinedir. Anahtarı, dua; anahtarın dişleri ise helal lokmadır der.

  Abdullah bin Abbas (ra): Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul etmez. buyurmuştur.

  Benzin ile çalışacak şekilde imal edilmiş bir motora mazot konulunca nasıl çalışması aksarsa, helal lokma ile hayatını devam ettirecek şekilde yaratılmış olan insan vücuduna şüpheli bir lokma girince ilahi füyûzât kesilir ve letâif çalışmaz hale gelir.

  Kalbimiz adeta vücudumuzun pusulası gibidir. Füyûzât geldikçe o daima doğru istikameti, rıza-i ilahi, cennet ve cemali ilahi yolunu gösterir. Vücuda haram lokma girince kalbin ibresi yön değiştirir ve yanlış istikameti göstermeye başlar.

  Her müslümanın, hususi ile maneviyat erbabının, gıdalarının helal ve temiz olmasına dikkat etmesi lazımdır. İslam büyükleri, çarşıdan, gelişi güzel yerlerden ve alâ meleinnas alıp yeme ve içmenin ilim ve maneviyat ehli kimseler için iyi olmayacağını ifade etmişlerdir.

  Haramlardan kaçınmaya îtina göstermek icabettiği gibi, şüpheli şeylerden dahi kaçınmak icabeder. Bilhassa zamanımızda o kadar çok şüpheli gıdalar var ki; Müslümanların kendilerinin yaptığı veya çok iyi bildiği kimselerin yaptığını yemelerinden başka çare yoktur.

  Nitekim Peygamberimiz(sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: Helaller bellidir, haramlar bellidir. İkisinin arasında müştebihat (yani haram olup olmadığı belli olmayanlar) vardır. Bunları insanların çoğu bilmez. Kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, ırzını ve dinini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere dalarsa, harama düşmüş olur... (İmamı Nevevi, Kırk Hadis, Muhtasarul-Ehadis, hadis no:545)

  İslam büyükleri, yedikleri ve içtikleri şeylerin helal ve temiz olması hususuna çok hassasiyet göstermişlerdir. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Efendimiz, bir gün kölesinin getirdiği sütten içti ve hemen kölesine, Bunu nereden aldın? diye sordu. KöleKehanette bulundum, karşılık olarak bunu aldım. dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, içtiği sütü midesinden çıkarmaya çalıştı. Sonra: Allahım! Midemde kalıp damarlarıma karışan kısmından sana sığınırım. dedi. (Gazali, İhya c.2 s.115 Müesseset-ül Halebi 1967- Kahire)

  Abdullah bin Ömer (r.a.): Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez. buyurmuştur.

  Hulasa olarak; şuur ve idrak sahibi her mümin, letaifinin, nur-u ilahi ile çalıştığına inanarak bu nuru söndürecek amellerden kaçınmalı, yediklerinin helal ve temiz olmasına, besmele ile kesilmiş veya hazırlanmış ve meşru bir şekilde temin edilmiş, helal yollarla kazanılmış olmasına azami derecede itina göstermelidir. Helal ve temiz gıda almak, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmak bütün Müminler için, hususiyle de ehli ilim ve ehli maneviyat için en mühim vecibelerden biridir.


 5. 02.Temmuz.2013, 23:22
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,000
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Helal lokma ile ilgili hadisler

  Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul etmez

  “Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul
  etmez.” (Abdullah bin Abbas)

  Midesine haram bir lokma indiren kulun
  kırk gün hiçbir ameli kabul edilmez  Peygamber Efendimiz (asm) haram yiyen
  kişinin 40 gün ibadetlerinin kabul olmadığını hadis-i şerifte
  bildirmiştir:

  “…Muhammed’i kudret ve iradesiyle yaşatan
  Allah'a (cc) yemin ederim ki, midesine
  haram bir lokma indiren kulun kırk
  gün hiçbir ameli kabul edilmez…” (Taberani)

  Kırk gün şüpheli lokma
  yiyenin kalbi kararır ve lekelenir. (İmâm-ı Gazâlî) 6. 02.Temmuz.2013, 23:22
  3
  Moderatör
  Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul etmez

  “Midesinde haram lokma olan kimsenin ibadetlerini Allah kabul
  etmez.” (Abdullah bin Abbas)

  Midesine haram bir lokma indiren kulun
  kırk gün hiçbir ameli kabul edilmez  Peygamber Efendimiz (asm) haram yiyen
  kişinin 40 gün ibadetlerinin kabul olmadığını hadis-i şerifte
  bildirmiştir:

  “…Muhammed’i kudret ve iradesiyle yaşatan
  Allah'a (cc) yemin ederim ki, midesine
  haram bir lokma indiren kulun kırk
  gün hiçbir ameli kabul edilmez…” (Taberani)

  Kırk gün şüpheli lokma
  yiyenin kalbi kararır ve lekelenir. (İmâm-ı Gazâlî)

+ Yorum Gönder