+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Ömer (r.a) kabrine koyulduktan sonra münker ve nekir melekleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Ömer (r.a) kabrine koyulduktan sonra münker ve nekir melekleri

  Sual: Hz. Ömer (r.a) kabrine koyulduktan sonra münker ve nekir meleklerine "Bir daha da Hz. Muhammed'in ümmetinden birine bu şekilde (korkunç) gelemeyeceksiniz!" diye sitemde bulunduğu ve meleklerin de kabul ettikleri rivayeti doğru mudur? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hz. Ömer (r.a) kabrine koyulduktan sonra münker ve nekir melekleri


  Reklam  Cevap: Hz. Ömer (r.a) kabrine koyulduktan sonra münker ve nekir meleklerine "Bir daha da Hz. Muhammed'in ümmetinden birine bu şekilde (korkunç) gelemeyeceksiniz!" diye sitemde bulunduğu ve meleklerin de kabul ettikleri rivayeti doğru mudur? Eğer kabul olunmuşsa bizlere münker ve nekir melekleri korkunç bir vaziyette gelmeyecek mi?

  Bu bilgi halk arasında var olmakla beraber sahih kaynaklarda rastlayamadık.
  Böyle bir tavır İslam’ın ruhuna uygun görülmemektedir. Çünkü, İslam ümmetinden de cehenneme giden nice insan vardır. Bir de Allah’ın memuru olan meleklerin Hz. Ömer’in talimatına uymaları asla sözkonusu olamaz. Çünkü Kur’an’da yer alan “Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında kaba yapılı, sert ve şiddetli melekler olup onlar asla Allah’a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler” mealindeki ayetin ifadesi, böyle bir ihtimale imkân vermemektedir.

  Kaldı ki, Hz. Ömer’in böyle bir şey söylediğine dair kimin keşfettiği veya rüyada gördüğüne dair herhangi bir bilgi yoktur.

  Bu konuda değişik rivayetlerin toplamından ibaret olan bilginin doğru olduğu bildirilen bir rivayetin özeti şöyledir: “Peygamber Efendimiz, Hz. Ömere hitaben: ‘ İnsanlar seni kabre koyduktan sonra, Münker ve Nekir adında iki meleğin gelip sana soru sorduklarında ne durumda olacaksın?’ diye sordu. Hz. Ömer: “Ya Resulellah! O zaman benim şimdiki aklım yine benimle beraber olur mu?’ diye sorunca, Peygamberimiz ‘Evet’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer : “O halde ben onlara yeteceğim/sorularına cevap verebilirim’ dedi.”(Gazali, İhya, 4/503).

  Zeynu’l-Iraki, İbn Ebi Dünya’nın rivayet ettiği bu hadisin mürsel olduğu, ancak senedinin sahih olduğunu belirtmiştir(bk. el-Irakî, Tahricu Aahadi’l-İhya-birlikte- a.g.y).

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder