+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslam öncesi arap şiirnde bazı dini motifler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam öncesi arap şiirnde bazı dini motifler


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Islam öncesi arap şiirnde bazı dini motifler


  Reklam  Cevap: İSLAM ÖNCESİ ARAP ŞİİRİNDE BAZI DİNÎ MOTİFLER
  Ömer Ünal[*]  Özet: Bu makalede, Câhiliye döneminin sonu, İslâmiyet’in ilk yıllarlına te*sadüf eden süreçte toplumda hakim olan inanç, duygu ve anlayışların ya*nında metafizik olayları değerlendirme ve hayata bakış gibi ana unsurların, özellikle Hanîfler denen grubun inanç prensiplerinin o günün şairleri tarafın*dan nasıl işlendiğini şiirlerinden örnekler vererek izah etmeye çalıştık.

  Anahtar kelimeler: Câhiliye, Hanîfler, Arap şiiri, Put, Tanrı, İnanç Varaka b. Nevfel, Zeyd b. ‘Amr

  Some Religious Elements in Pre-Islamic Arab Poem

  Summary: In this article, we tried to explain with to give the examples how are realized by the poets of that age, the main concepts like the events of metaphysics and the view on life, specially the principles of the group that was called the Hanifies besides of the concepts of idea and sensation and belief which has been included the society in the age of the last of Jahiliya and the first Islamic years.

  Keywords: Jahiliya, Hanifies, Arap poetry, pagan, Teo, belief, Varaka b. Nawfal, Zeyd b. Amr.

  Devamı için Tıklayın...
  [DOC]
  islam öncesi arap şiirnde bazı dini motifler
+ Yorum Gönder