Konusunu Oylayın.: Kelam dersi soruları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Kelam dersi soruları
 1. 08.Mayıs.2013, 19:31
  1
  Misafir

  Kelam dersi soruları

 2. 08.Mayıs.2013, 19:31
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Kelam dersi soruları

 3. 08.Mayıs.2013, 19:33
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,434
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Kelam dersi soruları
  İmam Hatip liseleri için kelam Soruları

  ADI:
  SOYADI: Sınıfı:
  NO.

  1.İnsanın serbestçe ve hür olarak seçime bağlı fiilleri yapabilecek iradesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Külli irade b ) Cüz’i irade

  c) İlahi irade d) Azim  2.İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine…..ÖMÜR…..denir  3.Kur’anı Kerim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kur’an Hz. Muhammed’den bize kadar tevatür yoluyla gelmiştir

  b) Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz.Osman zamanında çoğaltılmıştır.

  c) Hz. Ömer zamanında kitap haline getirilmiş, Hz.Osman zamanında çoğaltılmıştır.

  d) 23 yılda tamamlanan kur’an 114 sure 6666 ayettir.  4.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine TEKVİNÎ İRADE denir.  5.Aşağıdaki kelami mezheplerden hangileri imanda artma ve eksilme olmayacağı görüşünü savunmuştur?

  *a) Maturidi-Mürcie b) Mutezile-Maturidi

  c) Eari-Mutezile d) Eşari-Maturidi  6.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine KEVNÎ İRADE de de denir.  7.Allah’ın Zatından Başka Her Şey Yok Olucudur. Ayeti Allah’ın Hangi Sıfatına İşaret Etmektedir:

  a) Kıdem b) Beka c) Hayat d) Vahdaniyyet  9.“İnsanın fiili, yaratma yönünden Allah’a’ kesb (Yapma) yönünden insana aittir.” Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

  a) Mu’tezile b) Eşari c) Cebriye d) Maturidi  10. Kaza,kelime anlamı olarak BİR İŞİ TAM

  VE GÜVENLE GERÇEKLEŞTİRMEK…………demektir  11.Aşağıdakilerden hangisi Matüridi’nin İnsanın fiilleri konusundaki görüşünü açıklar?

  a) Allah insanın özgürce seçtiği ve yapmaya niyet ettiği fiili yaratır

  b) Ezelden takdir edilen şey vakti gelince gerçekleşir

  c) Bir noktadan sonra insan eylemine hâkim olamaz

  d) İnsan eyleminden tam bağımsızdır  12. Mutezile imanda artma ve eskimeyi kabul ETMEZ


  13.Ehl-i sünnet ekolü kader konusunda iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup aşağıdakilerden hangileredir?*******

  a) Mutezile-Cebriye b) Mutezile-Maturidi

  c) Eari-Mutezile d) Eşari-Maturidi  14.Mucizeyi münafık bir kimse gösterdiğinde buna İSTİDRAÇ denir.  15.Geleceği Bildiğini Söyleyen ya da Fal, Burç Vb. Şeylere İnanan Bir Kimse Yalnızca Allah’a Ait Olan Hangi Şeyle O’na* (Allah c.c. )* Ortak Koşmuştur?

  a) İsimlerinden b) Haklarından

  c) Zatından d) Sıfatlarından  16.İmamiye ve Mutezilenin ADALET ve TEVHİT ilkeleri ortak görüşlerindendir.  17.“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler” (Sebe/28)* Ayet meali peygamberimizin hangi özelliğine işaret eder?

  a)İnsanların Hz. Peygamberin mesajının farkında olduklarını

  b) İslam’ın tek tanrılı bir din oluşunu

  c) Peygamberimizin getirdiği mesajın evrensel oluşunu

  d) İslam’ın kolaylık dini oluşunu  18.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi sıfatlarındandır?

  a) İlim b)Tekvin

  c) Kudret d) Kıdem  19.“İnsan rüzgârın önündeki yaprak gibidir, kendi

  iradesiyle hiçbir fiili gerçekleştiremez” görüşü aşağıdaki Kelami Mezheplerden hangisine aittir.

  a) Mu’tezile b) Eşari c) Cebriye d ) Maturidi  20.Geleceği Bildiğini Söyleyen ya da Fal, Burç vb. Şeylere İnanan Bir Kimse Yalnızca Allah’a Ait Olan Hangi Şeyle O’na Ortak* (Şirk)* Koşmuştur.

  *a)Sıfatlarından*** b)Zatından*** c)Haklarından*** d)Kudretinden


  2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KIRIKKLAE MERKEZ ve ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 12.SINIF KELÂM DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SORULARIDIR.


  1.Aşağıda isimleri verilen cennet tabakalarından hangisi mertebece en yüksek cennet tabakasıdır?
  a) Naim****** b) Adn****** c) Firdevs****** d) Meva

  2.Ömrün bittiği ve dünya yaşantısının sona erdiği*** zamana…..ECEL…..denir.

  3.Günah işleyen kimse günah işlemek zorunda olduğu gibi, sevap işleyen kimsede sevabını işlemek zorundadır görüşünü benimseyen Kelami ekol aşağıdakilerden hangisidir*
  a) Mu’tezile****** b) Eşari****** c) Cebriye**** d ) Maturidi

  4.ZEBUR Sözcük olarak yazılı şey ve kitap anlamına gelir.

  5.Bazı ayetlerde ağaçları altından ırmaklar akan cennetten bahsedilir. Ayetlerde sözü edilen bu cennet aşağıdakilerden hangisidir?* ********
  a) Naim****** b) Firdevs****** c) Huld****** d) Adn

  6.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine TEKVİNÎ İRADE denir.

  7.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Müşrik; Allah’a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak koşan
  b) Ateist: Mü’min olmayan, Tanrıyı hayatına sokma gereği duymayan
  c) Kâfir: Allah’ı hakkıyla tanımayan O’nun verdiği nimetlerin
  ondan olduğu gerçeğini sözle davranışla ve kalben örten, gizleyen.
  d) Münafık: Dili ile inandığını söylediğini kalbiyle tasdik eden

  8.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine KEVNÎ İRADE de de denir.

  9.Aşağıdaki mezheplerden hangisi haramı rızık saymaz?
  a) Ehl-i Sünnet*** ***b) Mutezile** *****c) Şia* ******d) Cebriye

  10.Kader, kelime anlamı olarak BİR ŞEYİN ÖLÇÜSÜ, SINIRI demektir.

  11.”İnsanın kudreti, irade ve seçme hürriyeti yoktur” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mürcie****** b) Cebriye****** c) Hariciler**** **d) Mutezile  12.Mürcie imanda artma ve eskimeyi kabul ETMEZ

  13.Aşağıdakilerden hangisi peygamberler için söz konusu olmayan bir özelliktir?
  a) Peygamberler bizler gibi insandır***
  b) Peygamberler çok çalışıp fazla ibadet ederek bu mertebeye ulaşmışlardır
  c)Peygamberler Allah tarafından seçilerek gönderilmişlerdir?
  d) Peygamberler Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara
  **** ulaştırmakla yükümlüdür

  14.Mucizeyi kâfir bir kimse gösterdiğinde ise bunua SİHİR denir. *

  15.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarındandır?
  a) Kelam********* b)Beka********* c) Kıdem********* d) Vahdaniyet

  16.İmamiye ve Mutezilenin ADALET ve TEVHİT ilkeleri ortak görüşlerindendir.

  17.Kur’anı Kerim’in pek çok özelliği vardır. Aşağıdakilerden Hangisi bu özelliklerden değildir?
  a) Hz. Peygambere indirildiği asli şekli ile korunmaktadır
  b) Hz. Peygamberin en büyük mucizesidir
  c) Belirli bir millete indirilmiştir********************
  d) Taklit edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır
  ***********
  18.Aşağıda verilen isimlerden hangisi Cennet Meleklerinin İdarecilerine Verilen Addır?
  a) Malik******** b) Rıdvan******** c) Zebani******** d) İlliyyun

  19.Geleceği Bildiğini Söyleyen ya da Fal, Burç vb. Şeylere İnanan Bir Kimse Yalnızca Allah’a Ait Olan Hangi Şeyle O’na Ortak* (Şirk)* Koşmuştur.
  *a)Sıfatlarından*** ****** b)Zatından***
  c)Haklarından*** ********* d)Kudretinden

  20.Aşağıdaki kelami mezheplerden hangileri imanda artma ve eksilme olmayacağı görüşünü savunmuştur?
  *a) Maturidi-Mürcie************************* b) Mutezile-Maturidi
  c) Eari-Mutezile********************************* d) Eşari-Maturidi


  NOT: Her sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir.
  İmtihan süresi 30 dakikadır.****
 4. 08.Mayıs.2013, 19:33
  2
  Moderatör  İmam Hatip liseleri için kelam Soruları

  ADI:
  SOYADI: Sınıfı:
  NO.

  1.İnsanın serbestçe ve hür olarak seçime bağlı fiilleri yapabilecek iradesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Külli irade b ) Cüz’i irade

  c) İlahi irade d) Azim  2.İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zaman dilimine…..ÖMÜR…..denir  3.Kur’anı Kerim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kur’an Hz. Muhammed’den bize kadar tevatür yoluyla gelmiştir

  b) Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiş, Hz.Osman zamanında çoğaltılmıştır.

  c) Hz. Ömer zamanında kitap haline getirilmiş, Hz.Osman zamanında çoğaltılmıştır.

  d) 23 yılda tamamlanan kur’an 114 sure 6666 ayettir.  4.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine TEKVİNÎ İRADE denir.  5.Aşağıdaki kelami mezheplerden hangileri imanda artma ve eksilme olmayacağı görüşünü savunmuştur?

  *a) Maturidi-Mürcie b) Mutezile-Maturidi

  c) Eari-Mutezile d) Eşari-Maturidi  6.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine KEVNÎ İRADE de de denir.  7.Allah’ın Zatından Başka Her Şey Yok Olucudur. Ayeti Allah’ın Hangi Sıfatına İşaret Etmektedir:

  a) Kıdem b) Beka c) Hayat d) Vahdaniyyet  9.“İnsanın fiili, yaratma yönünden Allah’a’ kesb (Yapma) yönünden insana aittir.” Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

  a) Mu’tezile b) Eşari c) Cebriye d) Maturidi  10. Kaza,kelime anlamı olarak BİR İŞİ TAM

  VE GÜVENLE GERÇEKLEŞTİRMEK…………demektir  11.Aşağıdakilerden hangisi Matüridi’nin İnsanın fiilleri konusundaki görüşünü açıklar?

  a) Allah insanın özgürce seçtiği ve yapmaya niyet ettiği fiili yaratır

  b) Ezelden takdir edilen şey vakti gelince gerçekleşir

  c) Bir noktadan sonra insan eylemine hâkim olamaz

  d) İnsan eyleminden tam bağımsızdır  12. Mutezile imanda artma ve eskimeyi kabul ETMEZ


  13.Ehl-i sünnet ekolü kader konusunda iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup aşağıdakilerden hangileredir?*******

  a) Mutezile-Cebriye b) Mutezile-Maturidi

  c) Eari-Mutezile d) Eşari-Maturidi  14.Mucizeyi münafık bir kimse gösterdiğinde buna İSTİDRAÇ denir.  15.Geleceği Bildiğini Söyleyen ya da Fal, Burç Vb. Şeylere İnanan Bir Kimse Yalnızca Allah’a Ait Olan Hangi Şeyle O’na* (Allah c.c. )* Ortak Koşmuştur?

  a) İsimlerinden b) Haklarından

  c) Zatından d) Sıfatlarından  16.İmamiye ve Mutezilenin ADALET ve TEVHİT ilkeleri ortak görüşlerindendir.  17.“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler” (Sebe/28)* Ayet meali peygamberimizin hangi özelliğine işaret eder?

  a)İnsanların Hz. Peygamberin mesajının farkında olduklarını

  b) İslam’ın tek tanrılı bir din oluşunu

  c) Peygamberimizin getirdiği mesajın evrensel oluşunu

  d) İslam’ın kolaylık dini oluşunu  18.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbi sıfatlarındandır?

  a) İlim b)Tekvin

  c) Kudret d) Kıdem  19.“İnsan rüzgârın önündeki yaprak gibidir, kendi

  iradesiyle hiçbir fiili gerçekleştiremez” görüşü aşağıdaki Kelami Mezheplerden hangisine aittir.

  a) Mu’tezile b) Eşari c) Cebriye d ) Maturidi  20.Geleceği Bildiğini Söyleyen ya da Fal, Burç vb. Şeylere İnanan Bir Kimse Yalnızca Allah’a Ait Olan Hangi Şeyle O’na Ortak* (Şirk)* Koşmuştur.

  *a)Sıfatlarından*** b)Zatından*** c)Haklarından*** d)Kudretinden


  2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KIRIKKLAE MERKEZ ve ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 12.SINIF KELÂM DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI SORULARIDIR.


  1.Aşağıda isimleri verilen cennet tabakalarından hangisi mertebece en yüksek cennet tabakasıdır?
  a) Naim****** b) Adn****** c) Firdevs****** d) Meva

  2.Ömrün bittiği ve dünya yaşantısının sona erdiği*** zamana…..ECEL…..denir.

  3.Günah işleyen kimse günah işlemek zorunda olduğu gibi, sevap işleyen kimsede sevabını işlemek zorundadır görüşünü benimseyen Kelami ekol aşağıdakilerden hangisidir*
  a) Mu’tezile****** b) Eşari****** c) Cebriye**** d ) Maturidi

  4.ZEBUR Sözcük olarak yazılı şey ve kitap anlamına gelir.

  5.Bazı ayetlerde ağaçları altından ırmaklar akan cennetten bahsedilir. Ayetlerde sözü edilen bu cennet aşağıdakilerden hangisidir?* ********
  a) Naim****** b) Firdevs****** c) Huld****** d) Adn

  6.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine TEKVİNÎ İRADE denir.

  7.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Müşrik; Allah’a zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak koşan
  b) Ateist: Mü’min olmayan, Tanrıyı hayatına sokma gereği duymayan
  c) Kâfir: Allah’ı hakkıyla tanımayan O’nun verdiği nimetlerin
  ondan olduğu gerçeğini sözle davranışla ve kalben örten, gizleyen.
  d) Münafık: Dili ile inandığını söylediğini kalbiyle tasdik eden

  8.Yüce Allah’ın evrende var olan herhangi bir şeyi yaratmaya karar vermesine KEVNÎ İRADE de de denir.

  9.Aşağıdaki mezheplerden hangisi haramı rızık saymaz?
  a) Ehl-i Sünnet*** ***b) Mutezile** *****c) Şia* ******d) Cebriye

  10.Kader, kelime anlamı olarak BİR ŞEYİN ÖLÇÜSÜ, SINIRI demektir.

  11.”İnsanın kudreti, irade ve seçme hürriyeti yoktur” diyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mürcie****** b) Cebriye****** c) Hariciler**** **d) Mutezile  12.Mürcie imanda artma ve eskimeyi kabul ETMEZ

  13.Aşağıdakilerden hangisi peygamberler için söz konusu olmayan bir özelliktir?
  a) Peygamberler bizler gibi insandır***
  b) Peygamberler çok çalışıp fazla ibadet ederek bu mertebeye ulaşmışlardır
  c)Peygamberler Allah tarafından seçilerek gönderilmişlerdir?
  d) Peygamberler Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara
  **** ulaştırmakla yükümlüdür

  14.Mucizeyi kâfir bir kimse gösterdiğinde ise bunua SİHİR denir. *

  15.Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarındandır?
  a) Kelam********* b)Beka********* c) Kıdem********* d) Vahdaniyet

  16.İmamiye ve Mutezilenin ADALET ve TEVHİT ilkeleri ortak görüşlerindendir.

  17.Kur’anı Kerim’in pek çok özelliği vardır. Aşağıdakilerden Hangisi bu özelliklerden değildir?
  a) Hz. Peygambere indirildiği asli şekli ile korunmaktadır
  b) Hz. Peygamberin en büyük mucizesidir
  c) Belirli bir millete indirilmiştir********************
  d) Taklit edilmeye çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır
  ***********
  18.Aşağıda verilen isimlerden hangisi Cennet Meleklerinin İdarecilerine Verilen Addır?
  a) Malik******** b) Rıdvan******** c) Zebani******** d) İlliyyun

  19.Geleceği Bildiğini Söyleyen ya da Fal, Burç vb. Şeylere İnanan Bir Kimse Yalnızca Allah’a Ait Olan Hangi Şeyle O’na Ortak* (Şirk)* Koşmuştur.
  *a)Sıfatlarından*** ****** b)Zatından***
  c)Haklarından*** ********* d)Kudretinden

  20.Aşağıdaki kelami mezheplerden hangileri imanda artma ve eksilme olmayacağı görüşünü savunmuştur?
  *a) Maturidi-Mürcie************************* b) Mutezile-Maturidi
  c) Eari-Mutezile********************************* d) Eşari-Maturidi


  NOT: Her sorunun doğru cevabı 5 puan değerindedir.
  İmtihan süresi 30 dakikadır.**** 5. 18.Kasım.2014, 23:32
  3
  Misafir

  Cevap: Kelam dersi soruları

  soruların cevapları


 6. 18.Kasım.2014, 23:32
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  soruların cevapları
+ Yorum Gönder