+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden A harfi ile başlayan Dini erkek isimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  A harfi ile başlayan Dini erkek isimleri


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: A harfi ile başlayan erkek isimleri


  Reklam  Cevap: Ahmed : Övülmeye değer - Beğenilmiş - Allah'a şükreden, Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrail oğullarına: “…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.- Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.


  Ali : 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
  Adem: 1. Allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Adem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur’an’da Hz. Adem’in 25 yerde ismi geçer.

  Abdullah : Allah'ın kulu. Peygamber (s.a.s)'in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.

  Abdurrahman : Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir

  Abdülkadir :Bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, her şeyi yapmaya gücü yeten Allah'ın kulu.-Kadir; Allah'ın isimlerindendir. (bkz. Kadir)

  Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir

  Abdülhakim :Her şeye hükmeden Allah'ın kulu.- Hakim, Allah'ın isimlerindendir. "Abd" takısı almadan kullanılmaz

  Abdülmecit : Mecid (Şanı Yüce) Olan Allah’ın Kulu; Şan ve Şeref Sahibi, Şanı Büyük ve Yüksek Olan Yüce Allah’ın Kulu;

  Abdurrezzak : (Ar.) Er. – Bütün mahlukların rızkını veren Allah’ın ku*lu. – Rezzak, Allah’ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

  Ammar :1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir). - Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gördü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehididir Sümeyye (r. anha)'dir.

  Abdülhalim: İyi ve yumuşak huylu (Allah’ın kulu).

  Abdülhalik: Yaratan, yoktan var eden (Allah’ın kulu).

  Abdülâlim: En iyi bilen (Allah’ın kulu).

  Amir: 1. Mamur eden, şenlendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Takibiindendir. İslam fıkıh bilgini.

+ Yorum Gönder