+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Z harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Z harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri


 2. YakarıS
  Devamlı Üye

  Cevap: Z harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri


  Reklam  Cevap: ZABİT: (Ar.) Er. 1. Askere kumanda eden rütbeli asker. 2. Ticaret gemilerinden, geminin hareketini yöneten idareci. 3. İdare etme gücü olan. (Mecaz): Tuttuğunu koparan, dediğini yaptıran kimse.
  ZADE: (Fars.) Er. 1. Evlat, oğul. 2. Dürüst, doğru adam.
  ZAFER: (Ar.) l. Amaca ulaşma, basan. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZÂFİR: (Ar.) Er. - Zafer kazanan, üstün gelen.
  ZAĞNOS: (Tür.) Er. - Bir tür doğan ' kuşu.
  ZÂHİD: (Ar.) Er. - Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.
  ZAHİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zahid).
  ZAHİR: (Ar.) Er. - Parlak, parlak yıldız. Allah'ın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi 3. ayette geçer.
  ZAHİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zahir).
  ZAİD: (Ar.) Er. - Artan, artıran. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  ZAİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zaid).
  ZAİK: (Ar.) Er. - Tad alan, tadıcı, tadan.
  ZAİKA: (Ar.) Ka. - (bkz. Zaik).
  ZAİM: (Ar.) Er. 1. Kefil. 2. Prenses, şef.
  ZAİME: (Ar.) Ka. - (bkz. Zaim).
  ZAKİR: (Ar.) Er. - Zikreden, ,anan. Allah'ı gerektiği gibi teşbih ve tehmid eden. Kur'an'ı öğüt verici, gerçek bir zikir olarak gören.
  ZAKİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zakir).
  ZAMBAK: (Ar.) Ka. - Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
  ZAMİR: (Ar.) Er. 1. İç, yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.
  ZAMİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zamir).
  ZARAFET: (Ar.) Ka. - İncelik, güzellik, zariflik.
  ZARİF: (Ar.) Er. 1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2. İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
  ZARİFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zarif).
  ZATİ: (Ar.) Er. 1. Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2. Özle ilgili.
  ZATİNUR: (Ar.) Ka. - Aydınlık, nurlu kişi.
  ZATİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zati).
  ZAYİÇE: (Fars.) Ka. - Yıldızların belli zamandaki yerlerini gösteren cetvel.
  ZEBERCET: (Ar.) Ka. - Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşı.
  ZEBİH: (Ar.) Er. 1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.
  ZEHEB: (Ar.) Er. - Altın. (bkz. Zer).
  ZEHRA: (Ar.) Ka. - Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı.
  ZEHRE: (Ar.) Ka. - Çiçek. (bkz. Şükufe).
  ZEHREVAN: (Ar.). - Kur'an'daki sure-i Bakara ile Sure-i Al-i İmran. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEKAİ: (Ar.) Er. - Zekayla ilgili, zekaya ait.
  ZEKAVET: (Ar.) Ka. - Zeka, zeki-lik.
  ZEKERİYA: (Tür.) Er. - Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden biri.
  ZEKİ: (Ar.) Er. 1. Zekalı çabuk anlayan ve kavrayan. 2. Zeka belirten.
  ZEKİRE: (Ar.) Ka. - Belleği güçlü olan, unutmayan.
  ZEKİYE: (Ar.) Ka. - Anlayışlı, kavrayışlı, zeka sahibi.
  ZELİHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Züleyha).
  ZEMHERİR: (Ar.) - Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış. (22. Aralık'tan 31 Ocak'a kadar). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEMİN: (Fars.) Er. 1. Yer, yeryüzü. 2. Temel, dayanak. Konu, tema.
  ZEMİNE: (Fars.) Ka. - (bkz. Zemin).
  ZEMZEM: (Ar.) - Ka'be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZENAN: (Fars.) Ka. 1. Kadınlar. 2. (bkz. Nisa).
  ZENNİŞAN: (f.a.i.) Ka. - Ünlü, tanınmış kadın.
  ZENNUR: (Tür.) Ka. - (bkz. Zinnur).
  ZERR: (Ar.) Er. - Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd ve takvaca meşhur bir zat.
  ZERAK: (Ar.) - Mavi, gök renkli. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZERARE: (Fars.) - Saçıntı, saçılan şey. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEREFŞAN: (Fars.) Ka. 1. Altın saçan, altın saçıcı. 2. Altın kakmalı. 3. Bir lale türü.
  ZEREN: (Tür.) - Anlayışlı, kavrayışlı, zeki. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZERGUN: (Fars.) Ka. - Altın renkli, altın gibi san olan.
  ZERGÜL: (Fars.) Ka. - Altın gibi.
  ZERİA: (Ar.) Ka. - Vesile, bahane, fırsat.
  ZERİN: (Fars.) - Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZERİŞTE: (Fars.) 1. Altın tel, sırma. 2. San. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZERKA: (Ar.). 1. Gök gözlü. 2. Gök mavisi. 3. Mavi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZERNİGAR: (Fars.) Ka. - Altınla işlenmiş, yaldızlı.
  ZERNİŞAN: (Fars.) Ka. - Kılıç gibi şeylerin üzerine kakma altınla yapılan işleme, süs.
  ZERRİN: (Fars.) Ka. 1. Altından mamul. 2. Altın renginde sarı. 3. Parlak. 4. Güzel kokulu bir cins çiçek. 5. Fulya.
  ZERTAR: (Fars.) Ka. 1. Altın tel, sırma. 2.Güneş ışını.
  ZERVER: (Fars.) - Altın yaldızlı olan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEVAHİR: (Ar.) 1. Parlak yıldızlar. 2. (bkz. Zahir). - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEVAL: (Ar.) Er. 1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2. Zail olma, sona erme. 3. Güneşin başucunda bulunma zamanı.
  ZEVKAN: (Ar.) 1. Zevk bakımından, zevkçe. 2. Zevk yoluyla. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEVRA: (Ar.) 1. Dicle nehri. 2. Bağdat şehri. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEVRAK: (Ar.). 1. Kayık, sandal. 2. Mekke'de yapılan zemzem şişesi. 3. Çiçek testisi, kadehi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZEVVAK: (Ar.) Er. 1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2. Bir şeyi çok fazla deneyen. 3. Bir şeyin çok fazla farkına varan.
  ZEYCAN: (Fars.) Er. - Candan, cana yakın.
  ZEYNEB: (Ar.) Ka. - Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz (s.a.s)' in hanımlarından.
  ZEYNEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin zineti, süsü.
  ZEYNEL: (Tür.) Er. - Zeynelabidin adından kısalmış ad.
  ZEYNELABİDİN: (Ar.) Er. İbadet edenlerin süsü.
  ZEYNİ: (Ar.) Er. - Süsle, bezekle ilgili.
  ZEYNİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zeyni).
  ZEYNO: (Tür.) Ka. - Zeynep adının bozulmuş hali.
  ZEYNULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın süsü.
  ZEYNUR: (Ar.) Er. - (bkz. Zinnur).
  ZEYREK: (Tür.) Er. 1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.
  ZEYYAL: (Ar.) Ka. - Uzun etekli.
  ZEYYAN: (Ar.) Ka. - Süsler, pırıltılar.
  ZEYYAT: (Ar.) Er. - Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse.
  ZİBA: (Fars.) Ka. 1. Süslü, güzel. 2. Yakışıklı.
  ZİCAN: (Fars.) Ka. 1. Canlı, canayakın, candan.
  ZİBARU: (Fars.) Ka. - Güzel yüzlü, dilber.
  ZİHNİ: (Ar.) Er. - Zihinle, akılla ilgili.
  ZİHNİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zihni).
  ZİKRİ: (Ar.) Er. - Anma ile ilgili.
  ZİKRA: (Ar.) 1. Anma, hatırlama. 2. İbret, örnek. 3. Öğüt. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZİNET: (Ar.) Ka. - Süs, bezek.
  ZİNDE: (Fars.) 1. Diri, yaşayan, canlı. 2. Dinç, sağlam, güçlü kuvvetli. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZİNNUR: (Ar.) Er. - Nurlu, ışıklı, aydınlık.
  ZİNNURE: (Ar.) Ka. - (bkz. Zinnur).
  ZİNNUREYN: (Ar.) Er. - İki nur sahibi. Hz. Osman'a Hz. Muhammed (s.a.s)'in iki kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir.
  ZİRVE: (Ar.) - Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı, sereni. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZİVEKAR: (Ar.) Er. - Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi.
  ZİVER: (Fars.) - Süs, bezek. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZİVERBEY: (Tür.) Er. - (bkz. Ziver).
  ZİYA: (Ar.) Er. - Aydınlık, parlaklık, nur, ışık.
  ZİYAD: (Tür.) Er. - Fazlalık, çokluk. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Ziyat.
  ZİYAEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin ışığı, aydınlığı.
  ZİYNET: (Tür.) Ka. - (bkz. Zinet).
  ZİYNETİ: (Ar.) Ka. - Süsle, bezekle ilgili
  ZOBU: (Tür.) Er. 1. İri yarı, kadın, kaba. 2. Delikanlı. 3. Zor, sıkıntılı. 4. Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.
  ZORAL: (Tür.) Er. - Zor al.
  ZORLU: (Tür.) Er. 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı.4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.
  ZUHAL: (Ar.) Ka. - Güneşe uzaklık bakımından altıncı durumda olan gezegen, satürn.
  ZUHUR: (Ar.) Görünme, meydana çıkma, baş gösterme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  ZUHURİ: (Ar.) Er. - Orta oyununda komik rolünü yapan kimse.
  ZÜBEYDE: (Ar.) Ka. - Öz, asıl, cevher.
  ZÜBEYR: (Ar.) Er. - Yazılı, küçük şey.
  ZÜBEYİR: (Ar.) Er. - (bkz. Zübeyr).
  ZÜHDİYE: (Ar.) Ka. - Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  ZÜHDİ: (Ar.) Er. - (bkz. Zühdiye).
  ZÜHEYR: (Ar.) Er. 1.Küçük çiçek, çiçekcik. 2. Banet Suad kasidesinin sahibi olan Ka'b'ın kendisi gibi şair olan babası.
  ZÜHRE: (Ar.) Ka. - Çoban yıldızı, venüs.
  ZÜLAL: (Ar.) Ka. 1. Hafif, saf ve tatlı su.
  ZÜLEYHA: (Ar.) Ka. - Hz. Yusuf un hanımı, güzelliğiyle ünlenmiştir.
  ZÜLFİ: (Ar.) Er. 1. (bkz. Zülfıkar). 2. Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.
  ZÜLFİBAR: (Fars.) Ka. - Dağılmış, saçılmış saç.
  ZÜLFiKÂR: (Ar.) Er. 1. Hz. Peygamberin Hz. Ali'ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç. 2. İki parçalı.
  ZÜLFİYAR: (Fars.) Ka. - Sevgilinin zülüflü saçı.
  ZÜLFİZAR: (Fars.) Ka. - Ağlayan, inleyen saç.
  ZÜLKARNEYN: (Ar.) Er. 1. İki boynuzlu anlamında. 2. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahıs. 3. Büyük İskender.
  ZÜMER: (Ar.) Er. 1. Zümreler, gruplar. 2. Kur'an-ı Kerim'in 39. süresi.
  ZÜMRA: (Ar.) Ka. 1. Güzel, iyi ahlaklı. 2. Cesur, yiğit, yürekli. 3. Zeki, bilgili kadın.
  ZÜMRÜT: (Ar.) Ka. - Parlak yeşil renkli kıymetli taş.
  ZÜRARE: (Ar.) Ka. - Saçıntı, saçılan şey.

+ Yorum Gönder