Konusunu Oylayın.: R harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
R harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri
 1. 06.Mayıs.2013, 12:59
  1
  Misafir

  R harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri

 2. 06.Mayıs.2013, 12:59
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  r harfi ile ilgili isimler

 3. 06.Mayıs.2013, 14:20
  2
  YakarıS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Nisan.2013
  Üye No: 101142
  Mesaj Sayısı: 142
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: R harfi ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri
  RABBANİ: (Ar.) Er. 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.
  RABIT: (Ar.) Er. - Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.
  RABITA: (Ar.) Ka. 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen.
  RABİ: (Ar.) Er. - Dördüncü.
  RABİA: (Ar.) Ka. 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf.
  RABİH: (Ar.) Er. - Yararlı, kazançlı, karlı.
  RÂCİ: (Ar.) 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.
  RACİFE: (Ar.) Ka. - Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.
  RACİH: (Ar.) Er. - Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf.
  RACİYE: (Ar.) Ka. 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
  RADİ: (Ar.) Er. - Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
  RADİFE: (Ar.) Ka. - Kıyamette üfürülecek surun ikincisi
  RADİYE: (Ar.) Ka. - Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
  RAFET: (Ar.) Er. - Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir.
  RAFEDDİN: (Ar.) Er. - İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RAFIZ: (Ar.) Er. - Bırakan, salıveren.
  RÂFİ: (Ar.) Er. - Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden.
  RAFİA: (Ar.) Ka. - Her çeşit ayaklık ve destek.
  RAFİH: (Ar.) Er. - Rahat ve huzurlu yaşayan.
  RAĞIB: (Ar.) Er. - Arzulu, isteyen, rağbet eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  RAĞİBE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rağıb).
  RAĞBET: (Ar.) Ka. - İstek, arzu. İstekle karşılama.
  RAHATEFZA: (a.f.i.) - Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RAHDAN: (Fars.) Er. - Yol bilen.
  RAHE: (Ar.) Ka. - Avuç içi, el ayası.
  RAHİ: (Ar.) Er. - Rahat, huzurlu, dingin.
  RAHİLE: (Ar.) Ka. - Rahat, sakin.
  RAHİM: (Ar.) Er. - Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrahim).
  RAHİME: (Ar.) Ka. - Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir, (bkz. Rahim).
  RAHİYE: (Ar.) Ka. - Bal arısı.
  RAHMAN: (Ar.) Er. - Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır. - Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman).
  RAHMANİ: (Ar.) Er. - Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü.
  RAHMET: (Ar.). - Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RAHMETİ: (Ar.) Er. - Rahmetle ilgili.
  RAHMETULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın esirgemesi, koruması.
  RAHMİ. (Ar.) Er. - Acımayla ilgili.
  RAHMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rahmi).
  RAHŞAN: (Fars.) Ka. - Parıltılı. Işıltı.
  RAHŞENDE: (Fars.) Ka. - Parıldayan, parıldayıcı.
  RAİD: (Ar.) Er. - Gürleyen, gürüldeyen.
  RAİDE: (Ar.) Ka. - Gürleyen bulut.
  RAİF: (Ar.) Er. - Acıması olan, merhametli.
  RAİFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Raif).
  RAİK: (Ar.) Er. - Sade, saf, halis.
  RAİKA: (Ar.) Ka. - Sade, saf, katışıksız.
  RAKIM: (Ar.) Er. - Yazan, çizen. -Yükselti.
  RAKİ: (Ar.) Er. - Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir.
  RAKÎB: (Ar.) Er. - Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden.
  RAKİD: (Ar.) Er. - Hareketsiz, durgun, yavaş.
  RAKİDE: (Ar.) Ka. - Durgun, sessiz, hareketsiz.
  RAKİK: (Ar.) Er. 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.
  RAKİKA: (Ar.) Ka. - (bkz. Rakik).
  RAM: (Fars.) Er. - İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi.
  RAMAZAN: (Ar.) Er. - Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi.
  RAMİ: (Ar.) Er. - Atan, atıcı.
  RAMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rami).
  RAMİZ: (Ar.) Er. 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.
  RAMİZE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ramiz).
  RÂNÂ: (Ar.) Ka. 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.
  RASÂFET: (Ar.) Ka. - Sağlamlık, dayanıklılık.
  RASÂNET: (Ar.) Ka. - Sağlamlık, dayanıklılık, melanet.
  RASİ: (Ar.) Er. - Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.
  RASİA: (Ar.) Ka. - Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs.
  RASİF: (Ar.) Er. 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.
  RASİFE: (Ar.) Ka. - Rıhtım, su içine yapılan set.
  RASİH: (Ar.) Er. 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer.
  RASİHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Rasih).
  RÂSİM: (Ar.) Er. - Resim yapan.
  RÂSİME: (Ar.) Ka. 1. Âdet, töre. Merasim, tören. 2. Formalite.
  RASİN: (Ar.) Er. - Sağlam, dayanıklı, güçlü.
  RASİYE: (Ar.) Ka. - Büyük dağ.
  RAST: (Fars.) 1. Sağ. 2. Haklı, doğru. Uygunluk. 3. Türk müziğinin en eski makamlarından. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RASTAN: (Fars.) Er. - Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar.
  RASTBİN: (Fars.) - Herşeyin doğrusunu gören. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RASTİ: (Fars.) Er. - Doğruluk, gerçeklik, istikamet.
  RASTKÂR: (Fars.) Er. - Doğru adam.
  RAŞAN: (Ar.) Ka. - Titreme, titreyiş.
  RAŞİD: (Ar.) Er. 1. Olgun, ergin, akıllı. 2. Doğru yolda olan. 3. Hak din olan İslam'ı kabul eden. Kur'an'da Hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RAŞİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Raşid).
  RATİB: (Ar.) Er. 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  RATİBE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ratib).
  RAUF: (Ar.) Er. - Esirgeyen acıyan, çok merhametli. - Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır. -(bkz. Abdürrauf). Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir.
  RAUFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rauf).
  RAVEND: (Fars.) Er. - Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki.
  RAVZA: (Ar.) Ka. - Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan.
  RAYET: (Ar.) - Bayrak. Sancak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RAYİHA: (Ar.) Ka. - Güzel koku.
  RAYİHAN: (a.f.i.) Er. - Han bayrağı, han sancağı.
  RÂZÎ: (Ar.) Er. - Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir.
  RAZİYE: (Ar.) Ka. - Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen.
  REBAB: (Fars.) Ka. 1. Bir çeşit kemençe. 2. Arapça'da dostlar anlamına gelir. Hz. Hüseyin'in hanımının ismidir
  REBİ: (Ar.) Er. - Bahar, ilkyaz.
  REBİA: (Ar.) Ka. - (bkz. Rebi).
  REBİYE: (Ar.) Ka. 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
  RECA: (Ar.) Er. - Umut, umma. İstek, dilek.
  RECAİ: (Ar.) Er. - İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. As-hab'ın kullandığı isimlerdendir.
  RECEP: (Ar.) Er. 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli.
  REFAH: (Ar.) Ka. - Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak.
  REFAHET: (Ar.) Ka. - Bolluk, gürlük.
  REFAKAT: (Ar.) Ka. - Refildik arkadaşlık, yoldaşlık.
  REFET: (Ar.) Er. - Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir.
  REFETTİN: (Ar.) Er. - (bkz. Rafeddin).
  REFHAN: (Ar.) Ka. - Varlık içinde yaşayan.
  REFİ: (Ar.) Er. - Yüksek, yüce, saygın.
  REFİA: (Ar.) Ka. - (bkz. Refı).
  REFİG: (Ar.) Er. - Bolluk ve rahat içinde geçinen.
  REFİH: (Ar.) Er. - (bkz. Refhan).
  REFİHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Refih).
  REFİK: (Ar.) Er. 1. Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı. 2. Koca. 3. Ortak. 4. Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kur'an'da geçen bir isimdir.
  REFİKA: (Ar.) Ka. - Eş, kan, zevce.
  REFREF: (Ar.) 1. İnce, yumuşak kumaş. 2. Kenar saçağı. 3. Döşek, döşeme, minder, yastık. 4. Kuşu çok olan çimenlik. 5. Dallan salkım salkım olan ağaç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REFTAR: (Fars.) Ka. - Salınarak, edalı yürüyüş.
  REGAİP: (Ar.) 1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REHA: (Fars.) Er. 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar.) Bolluk, genişlik, varlık.
  REHAMET: (Ar.) Ka. - Sesin ince, yavaş ve tatlı olması.
  REHASET: (Ar.) Ka. 1. Tazelik, yumuşaklık. 2. Ucuzluk.
  REHAVİ: (Fars.) Er. - Türk müziğinin en eski birleşik makamı.
  REHAYİ: (Fars.) - Kurtulma, necat. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REHBER: (Fars.) Er. - Yol gösteren, kılavuz.
  REİS: (Ar.) Er. - Başkan, baş.
  REKÂNET: (Ar.) Ka. - Ağırbaşlılık, gururluluk.
  REKİN: (Ar.) Er. - Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.
  REKİNE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rekin).
  REKİZ: (Ar.) Er. 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı.
  REMİDE: (Fars.) Ka. - Ürkmüş, korkmuş.
  REMİZ: (Ar.) Er. l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.
  REMZİ: (Ar.) Er. - Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.
  REMZİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Remzi).
  RENÂN: (Ar.) Er. - İnleyen, çınlayan.
  RENGİDİL: (Fars.) Ka. - Türk müziğinde bir makam.
  RENGİN: (Fars.) Ka. 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.
  RENGİNAR: (Tür.) Ka. - Nar renginde olan.
  RESÂ: (Fars.) Ka. - Yetişen, yetiştiren, erişen.
  RESAİ: (Ar.) Er. - Süsler, süs.
  RESAN: (Fars.) - Erişenler, yetişenler, ulaşanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RESANE: (Fars.) Ka. - Özlem, hasret.
  RESANET: (Ar.) Ka. - Sağlamlık, metanet.
  REŞAT: (Fars.) Er. - Layık, değer, yakışır.
  REŞİDE: (Fars.) Ka. - Yetişmiş, olgunlaşmış, ermiş.
  RESMİ: (Ar.) Er. 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.
  RESMİGÜL: (Fars.) Ka. - Gül gibi güzel, gül biçiminde.
  RESMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Resmi).
  RESUL: (Ar.) Er. - Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber.
  RESULHAN: (a.f.i.) Er. - Hükümdarların elçisi.
  REŞAD: (Ar.) Er. 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  REŞİD: (Ar.) Er. 1. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden. - Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  REŞİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Reşid).
  REŞİDUDDİN: (Ar.) Er. - Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi.
  REŞİK: (Ar.) Er. - Uzun boylu, yakışıklı.
  REVA: (Fars.) Er. - Yakışır, uygun, yerinde.
  REVAH: (Ar.) Er. 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.
  REVAHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası.
  REVAHİ: (Ar.) Er. - Bal arıları.
  REVAİD: (Ar.) Er. - Gürleyen bulutlar.
  REVAN: (Fars.) 1. Akan, su gibi akıp giden. 2. Ruh, can. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REVHA: (Ar.) Er. - Rahatlık. Gönül rahatlığı.
  REVİŞ: (Fars.) Er. - Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol.
  REVNAK: (Ar.) Ka. - Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.
  REVZEN: (a.f.i.) Ka. - Pencere.
  REYAN: (Ar.). - Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REYHAN: (Ar.) Ka. 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.
  REYYA: (Ar.) Ka. - Güzel koku, reyhan.
  REYYAN: (Ar.) - Suya kanmış, suya doymuş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REZAN: (Ar.) Er. - Ağırbaşlı, gururlu.
  REZZAK: (Ar.) Er. - Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak).
  REZZAN: (Ar.) Ka. - Ağırbaşlı, ağır, onurlu.
  RIDVAN: (Ar.) Er. 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir.
  RIFAT: (Ar.) Er. - Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe.
  RIFKI: (Ar.) Er. - Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.
  RIFKIYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rıfkı).
  RIZA: (Ar.) Er. - Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.
  RIZKULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah'ın kulu.
  RİAYET: (Ar.) 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı, itibar. 3. Ağırlama. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RİCAL: (Ar.) Er. 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.
  RİKAB: (Ar.) Er. - Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  RİKKAT: (Ar.) Ka. - İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu.
  RİMAYET: (Ar.) Ka. - Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta.
  RİNDAN: (Fars.) Ka. - Dünya işini boş görenler, alçakgönüllüler, kalenderler.
  RİSALE: (Ar.) Ka. 1. Mektup. 2. Kısa yazılmış, küçük kitap. 3. Dergi, mecmua.
  RİSALEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin elçisi, peygamberi. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RİSALET: (Ar.) Er. - Elçilik. Peygamberlik.
  RİVA: (Ar.) - Suya kanmışlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RİYASET: (Ar.) - Reislik, başlık, baş olma, başkanlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RİYAZ: (Ar.) Er. - Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza.
  RİYAZET: (Ar.) - Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RUHAN: (Fars.) Ka. - Güzel kokan, güzel kokulu.
  RUHANİ: (Fars.) Er. - Ruhla ilgili. Gözle görülmeyen.
  RUHCAN: (Tür.) Er. - Ruh ve can isimlerinden bileşik isim.
  RUHFEZA: (Tür.) Ka. - Yükselen ruh, yüksek ruh.
  RUHİ: (Ar.) Er. - Ruhsal, ruhla ilgili.
  RUHİDDİN: (Ar.) Er. - Dinin ruhu, özü. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RUHİNUR: (f.a.i.) Ka. - Nurlu, aydınlık yüzlü.
  RUHİŞEN: (a.f.i.) Ka. - Şen, neşeli, canlı kimse.
  RUHİYE: ( Ar.) Ka. - (bkz. Ruhi).
  RUHNEVAZ: (Fars.) Ka. 1. Ruh okşayan. 2. Türk müziğinde bir makam.
  RUHSADE: (Fars.) Ka. - Yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş.
  RUHSAL: (Tür.) Ka. - Ruhla ilgili olan, ruhi.
  RUHSAR: (Fars.) Ka. - Yanak. Yüz, çehre.
  RUHSARE: (Fars.) Ka. - (bkz. Ruhsar).
  RUHSAT: (Ar.) - İzin, müsaade. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RUHŞAN. - (Ar.) Er. - Yüce, üstün, şanlı, ruh.
  RUHŞEN: (a.f.i.) Ka. - (bkz. Ruhişen).
  RUHUGÜL: (Ar.) Ka. - Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu.
  RUHUNUR: (Tür.) Ka. - (bkz. Ruhinur).
  RUKİYE: (Ar.) Ka. - Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır.
  RUŞEN: (Fars.) Er. - Aydın, parlak. Belli, aşikar.
  RUŞENİ: (Fars.) Er. 1. Aydınlık, açıklık. Belli olma. 2. Bir tarikatın adı. Halvetiyyenin Ruşeni kolunun kurucusu olan Aydınlı Ömer Dede'dir.
  RUZAN: (Fars.) Ka. - Günler, gündüzler.
  RUZİ: (Fars.) Er. 1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2. Rızık, azık, kısmet, nasip.
  RUZİYE: (Fars.) Ka. - Gündüze ait, gündüzle ilgili.
  RÜCUM: (Ar.) Er. - Akan yıldız.
  RÜÇHAN: (Ar.) Er. - Üstünlük, üstün olma.
  RÜKNEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin temel direği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RÜKNİ: (Ar.) Er. l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse
  RÜKUNET: (Ar.) Ka. - Ağırbaşlılık, gururluluk.
  RÜSTEM: (Fars.) Er. - Yiğit, kahraman. İran'ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
  RÜSTİ: (Fars.) Er. - Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet.
  RÜSUHİ: (Ar.) Er. 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.
  RÜŞTÜ: (Ar.) Er. - Doğru yolda olan. Akıllı, ergin.
  RÜVEYDA: (Ar.) Ka. - Hoş, ince, nazik, Rüveyde.
  RÜVEYDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rüveyda).
  RÜVEYHA: (Ar.) Ka. - Zariflik, incelik.
  RÜVİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rüveyde).
  RÜYA: (Ar.) Ka. 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut.
  RÜYET: (Ar.) - Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RÜZGÂR: (Fars.) Er. 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4. 4. 06.Mayıs.2013, 14:20
  2
  Devamlı Üye  RABBANİ: (Ar.) Er. 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni kabul edip, O'nun dinine muhalif olana karşı çıkan.
  RABIT: (Ar.) Er. - Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.
  RABITA: (Ar.) Ka. 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen.
  RABİ: (Ar.) Er. - Dördüncü.
  RABİA: (Ar.) Ka. 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf.
  RABİH: (Ar.) Er. - Yararlı, kazançlı, karlı.
  RÂCİ: (Ar.) 1. Rica eden, yalvaran, dileyen. 2. Dönen, geri gelen. 3. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan.
  RACİFE: (Ar.) Ka. - Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.
  RACİH: (Ar.) Er. - Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf.
  RACİYE: (Ar.) Ka. 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
  RADİ: (Ar.) Er. - Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
  RADİFE: (Ar.) Ka. - Kıyamette üfürülecek surun ikincisi
  RADİYE: (Ar.) Ka. - Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
  RAFET: (Ar.) Er. - Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 2. ayet. Hadid suresi 27. ayette geçmekledir.
  RAFEDDİN: (Ar.) Er. - İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RAFIZ: (Ar.) Er. - Bırakan, salıveren.
  RÂFİ: (Ar.) Er. - Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi'). Rafi' b. Hadic, sahabeden.
  RAFİA: (Ar.) Ka. - Her çeşit ayaklık ve destek.
  RAFİH: (Ar.) Er. - Rahat ve huzurlu yaşayan.
  RAĞIB: (Ar.) Er. - Arzulu, isteyen, rağbet eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  RAĞİBE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rağıb).
  RAĞBET: (Ar.) Ka. - İstek, arzu. İstekle karşılama.
  RAHATEFZA: (a.f.i.) - Rahat artıran. Türk müziğinin bileşik makamlarından. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RAHDAN: (Fars.) Er. - Yol bilen.
  RAHE: (Ar.) Ka. - Avuç içi, el ayası.
  RAHİ: (Ar.) Er. - Rahat, huzurlu, dingin.
  RAHİLE: (Ar.) Ka. - Rahat, sakin.
  RAHİM: (Ar.) Er. - Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. Kur'an'da 220 yerde zikredilmiştir. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdürrahim).
  RAHİME: (Ar.) Ka. - Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir, (bkz. Rahim).
  RAHİYE: (Ar.) Ka. - Bal arısı.
  RAHMAN: (Ar.) Er. - Bütün canlılara merhamet eden, koruyan. Kur'an-ı Kerim'de 55'ten fazla yerde zikredilmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin adıdır. - Allah'ın isimlerinden "abd" takısı alarak isim olarak kullanılır, (bkz. Abdürrahman).
  RAHMANİ: (Ar.) Er. - Allah'tan gelen, kutsal, Allah'a özgü.
  RAHMET: (Ar.). - Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RAHMETİ: (Ar.) Er. - Rahmetle ilgili.
  RAHMETULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın esirgemesi, koruması.
  RAHMİ. (Ar.) Er. - Acımayla ilgili.
  RAHMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rahmi).
  RAHŞAN: (Fars.) Ka. - Parıltılı. Işıltı.
  RAHŞENDE: (Fars.) Ka. - Parıldayan, parıldayıcı.
  RAİD: (Ar.) Er. - Gürleyen, gürüldeyen.
  RAİDE: (Ar.) Ka. - Gürleyen bulut.
  RAİF: (Ar.) Er. - Acıması olan, merhametli.
  RAİFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Raif).
  RAİK: (Ar.) Er. - Sade, saf, halis.
  RAİKA: (Ar.) Ka. - Sade, saf, katışıksız.
  RAKIM: (Ar.) Er. - Yazan, çizen. -Yükselti.
  RAKİ: (Ar.) Er. - Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir.
  RAKÎB: (Ar.) Er. - Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden.
  RAKİD: (Ar.) Er. - Hareketsiz, durgun, yavaş.
  RAKİDE: (Ar.) Ka. - Durgun, sessiz, hareketsiz.
  RAKİK: (Ar.) Er. 1. İnce. Yufka yürekli. 2. Köle veya cariye.
  RAKİKA: (Ar.) Ka. - (bkz. Rakik).
  RAM: (Fars.) Er. - İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi.
  RAMAZAN: (Ar.) Er. - Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur'an'da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi.
  RAMİ: (Ar.) Er. - Atan, atıcı.
  RAMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rami).
  RAMİZ: (Ar.) Er. 1. Akıllı, zeki. 2. İşaretlerle simgelerle gösteren.
  RAMİZE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ramiz).
  RÂNÂ: (Ar.) Ka. 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.
  RASÂFET: (Ar.) Ka. - Sağlamlık, dayanıklılık.
  RASÂNET: (Ar.) Ka. - Sağlamlık, dayanıklılık, melanet.
  RASİ: (Ar.) Er. - Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.
  RASİA: (Ar.) Ka. - Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs.
  RASİF: (Ar.) Er. 1. Sağlam dayanıklı. 2. Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3. Taş, temel, rıhtım.
  RASİFE: (Ar.) Ka. - Rıhtım, su içine yapılan set.
  RASİH: (Ar.) Er. 1. Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. 2. Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur'an'da Rasihûn olarak geçer.
  RASİHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Rasih).
  RÂSİM: (Ar.) Er. - Resim yapan.
  RÂSİME: (Ar.) Ka. 1. Âdet, töre. Merasim, tören. 2. Formalite.
  RASİN: (Ar.) Er. - Sağlam, dayanıklı, güçlü.
  RASİYE: (Ar.) Ka. - Büyük dağ.
  RAST: (Fars.) 1. Sağ. 2. Haklı, doğru. Uygunluk. 3. Türk müziğinin en eski makamlarından. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RASTAN: (Fars.) Er. - Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar.
  RASTBİN: (Fars.) - Herşeyin doğrusunu gören. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RASTİ: (Fars.) Er. - Doğruluk, gerçeklik, istikamet.
  RASTKÂR: (Fars.) Er. - Doğru adam.
  RAŞAN: (Ar.) Ka. - Titreme, titreyiş.
  RAŞİD: (Ar.) Er. 1. Olgun, ergin, akıllı. 2. Doğru yolda olan. 3. Hak din olan İslam'ı kabul eden. Kur'an'da Hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RAŞİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Raşid).
  RATİB: (Ar.) Er. 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2. Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  RATİBE: (Ar.) Ka. - (bkz. Ratib).
  RAUF: (Ar.) Er. - Esirgeyen acıyan, çok merhametli. - Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır. -(bkz. Abdürrauf). Kur'an-ı Kerim'de 10'dan fazla yerde geçmektedir.
  RAUFE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rauf).
  RAVEND: (Fars.) Er. - Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki.
  RAVZA: (Ar.) Ka. - Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan.
  RAYET: (Ar.) - Bayrak. Sancak. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RAYİHA: (Ar.) Ka. - Güzel koku.
  RAYİHAN: (a.f.i.) Er. - Han bayrağı, han sancağı.
  RÂZÎ: (Ar.) Er. - Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir.
  RAZİYE: (Ar.) Ka. - Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen.
  REBAB: (Fars.) Ka. 1. Bir çeşit kemençe. 2. Arapça'da dostlar anlamına gelir. Hz. Hüseyin'in hanımının ismidir
  REBİ: (Ar.) Er. - Bahar, ilkyaz.
  REBİA: (Ar.) Ka. - (bkz. Rebi).
  REBİYE: (Ar.) Ka. 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
  RECA: (Ar.) Er. - Umut, umma. İstek, dilek.
  RECAİ: (Ar.) Er. - İsteyen, rica eden, yalvaran. Allah'a yalvaran. As-hab'ın kullandığı isimlerdendir.
  RECEP: (Ar.) Er. 1. Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki. 2. Gösterişli, haybetli.
  REFAH: (Ar.) Ka. - Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak.
  REFAHET: (Ar.) Ka. - Bolluk, gürlük.
  REFAKAT: (Ar.) Ka. - Refildik arkadaşlık, yoldaşlık.
  REFET: (Ar.) Er. - Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir.
  REFETTİN: (Ar.) Er. - (bkz. Rafeddin).
  REFHAN: (Ar.) Ka. - Varlık içinde yaşayan.
  REFİ: (Ar.) Er. - Yüksek, yüce, saygın.
  REFİA: (Ar.) Ka. - (bkz. Refı).
  REFİG: (Ar.) Er. - Bolluk ve rahat içinde geçinen.
  REFİH: (Ar.) Er. - (bkz. Refhan).
  REFİHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Refih).
  REFİK: (Ar.) Er. 1. Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı. 2. Koca. 3. Ortak. 4. Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kur'an'da geçen bir isimdir.
  REFİKA: (Ar.) Ka. - Eş, kan, zevce.
  REFREF: (Ar.) 1. İnce, yumuşak kumaş. 2. Kenar saçağı. 3. Döşek, döşeme, minder, yastık. 4. Kuşu çok olan çimenlik. 5. Dallan salkım salkım olan ağaç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REFTAR: (Fars.) Ka. - Salınarak, edalı yürüyüş.
  REGAİP: (Ar.) 1. Çok istek gören, beğenilen. 2. Armağanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REHA: (Fars.) Er. 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. (Ar.) Bolluk, genişlik, varlık.
  REHAMET: (Ar.) Ka. - Sesin ince, yavaş ve tatlı olması.
  REHASET: (Ar.) Ka. 1. Tazelik, yumuşaklık. 2. Ucuzluk.
  REHAVİ: (Fars.) Er. - Türk müziğinin en eski birleşik makamı.
  REHAYİ: (Fars.) - Kurtulma, necat. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REHBER: (Fars.) Er. - Yol gösteren, kılavuz.
  REİS: (Ar.) Er. - Başkan, baş.
  REKÂNET: (Ar.) Ka. - Ağırbaşlılık, gururluluk.
  REKİN: (Ar.) Er. - Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.
  REKİNE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rekin).
  REKİZ: (Ar.) Er. 1. Gizli, gömülü define. 2. Sağlam, adamakıllı.
  REMİDE: (Fars.) Ka. - Ürkmüş, korkmuş.
  REMİZ: (Ar.) Er. l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.
  REMZİ: (Ar.) Er. - Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.
  REMZİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Remzi).
  RENÂN: (Ar.) Er. - İnleyen, çınlayan.
  RENGİDİL: (Fars.) Ka. - Türk müziğinde bir makam.
  RENGİN: (Fars.) Ka. 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.
  RENGİNAR: (Tür.) Ka. - Nar renginde olan.
  RESÂ: (Fars.) Ka. - Yetişen, yetiştiren, erişen.
  RESAİ: (Ar.) Er. - Süsler, süs.
  RESAN: (Fars.) - Erişenler, yetişenler, ulaşanlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RESANE: (Fars.) Ka. - Özlem, hasret.
  RESANET: (Ar.) Ka. - Sağlamlık, metanet.
  REŞAT: (Fars.) Er. - Layık, değer, yakışır.
  REŞİDE: (Fars.) Ka. - Yetişmiş, olgunlaşmış, ermiş.
  RESMİ: (Ar.) Er. 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.
  RESMİGÜL: (Fars.) Ka. - Gül gibi güzel, gül biçiminde.
  RESMİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Resmi).
  RESUL: (Ar.) Er. - Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber.
  RESULHAN: (a.f.i.) Er. - Hükümdarların elçisi.
  REŞAD: (Ar.) Er. 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  REŞİD: (Ar.) Er. 1. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden. - Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  REŞİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Reşid).
  REŞİDUDDİN: (Ar.) Er. - Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi.
  REŞİK: (Ar.) Er. - Uzun boylu, yakışıklı.
  REVA: (Fars.) Er. - Yakışır, uygun, yerinde.
  REVAH: (Ar.) Er. 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.
  REVAHA: (Ar.) Ka. - (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası.
  REVAHİ: (Ar.) Er. - Bal arıları.
  REVAİD: (Ar.) Er. - Gürleyen bulutlar.
  REVAN: (Fars.) 1. Akan, su gibi akıp giden. 2. Ruh, can. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REVHA: (Ar.) Er. - Rahatlık. Gönül rahatlığı.
  REVİŞ: (Fars.) Er. - Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol.
  REVNAK: (Ar.) Ka. - Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.
  REVZEN: (a.f.i.) Ka. - Pencere.
  REYAN: (Ar.). - Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REYHAN: (Ar.) Ka. 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.
  REYYA: (Ar.) Ka. - Güzel koku, reyhan.
  REYYAN: (Ar.) - Suya kanmış, suya doymuş. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  REZAN: (Ar.) Er. - Ağırbaşlı, gururlu.
  REZZAK: (Ar.) Er. - Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah'ın isimlerinden. "Abd" takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak).
  REZZAN: (Ar.) Ka. - Ağırbaşlı, ağır, onurlu.
  RIDVAN: (Ar.) Er. 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur'an'da 10'dan fazla yerde geçmektedir.
  RIFAT: (Ar.) Er. - Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe.
  RIFKI: (Ar.) Er. - Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.
  RIFKIYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rıfkı).
  RIZA: (Ar.) Er. - Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.
  RIZKULLAH: (Ar.) Er. - Allah'ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah'ın kulu.
  RİAYET: (Ar.) 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı, itibar. 3. Ağırlama. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RİCAL: (Ar.) Er. 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.
  RİKAB: (Ar.) Er. - Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
  RİKKAT: (Ar.) Ka. - İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu.
  RİMAYET: (Ar.) Ka. - Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta.
  RİNDAN: (Fars.) Ka. - Dünya işini boş görenler, alçakgönüllüler, kalenderler.
  RİSALE: (Ar.) Ka. 1. Mektup. 2. Kısa yazılmış, küçük kitap. 3. Dergi, mecmua.
  RİSALEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin elçisi, peygamberi. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RİSALET: (Ar.) Er. - Elçilik. Peygamberlik.
  RİVA: (Ar.) - Suya kanmışlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RİYASET: (Ar.) - Reislik, başlık, baş olma, başkanlık. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RİYAZ: (Ar.) Er. - Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza.
  RİYAZET: (Ar.) - Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RUHAN: (Fars.) Ka. - Güzel kokan, güzel kokulu.
  RUHANİ: (Fars.) Er. - Ruhla ilgili. Gözle görülmeyen.
  RUHCAN: (Tür.) Er. - Ruh ve can isimlerinden bileşik isim.
  RUHFEZA: (Tür.) Ka. - Yükselen ruh, yüksek ruh.
  RUHİ: (Ar.) Er. - Ruhsal, ruhla ilgili.
  RUHİDDİN: (Ar.) Er. - Dinin ruhu, özü. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RUHİNUR: (f.a.i.) Ka. - Nurlu, aydınlık yüzlü.
  RUHİŞEN: (a.f.i.) Ka. - Şen, neşeli, canlı kimse.
  RUHİYE: ( Ar.) Ka. - (bkz. Ruhi).
  RUHNEVAZ: (Fars.) Ka. 1. Ruh okşayan. 2. Türk müziğinde bir makam.
  RUHSADE: (Fars.) Ka. - Yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş.
  RUHSAL: (Tür.) Ka. - Ruhla ilgili olan, ruhi.
  RUHSAR: (Fars.) Ka. - Yanak. Yüz, çehre.
  RUHSARE: (Fars.) Ka. - (bkz. Ruhsar).
  RUHSAT: (Ar.) - İzin, müsaade. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RUHŞAN. - (Ar.) Er. - Yüce, üstün, şanlı, ruh.
  RUHŞEN: (a.f.i.) Ka. - (bkz. Ruhişen).
  RUHUGÜL: (Ar.) Ka. - Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu.
  RUHUNUR: (Tür.) Ka. - (bkz. Ruhinur).
  RUKİYE: (Ar.) Ka. - Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır.
  RUŞEN: (Fars.) Er. - Aydın, parlak. Belli, aşikar.
  RUŞENİ: (Fars.) Er. 1. Aydınlık, açıklık. Belli olma. 2. Bir tarikatın adı. Halvetiyyenin Ruşeni kolunun kurucusu olan Aydınlı Ömer Dede'dir.
  RUZAN: (Fars.) Ka. - Günler, gündüzler.
  RUZİ: (Fars.) Er. 1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2. Rızık, azık, kısmet, nasip.
  RUZİYE: (Fars.) Ka. - Gündüze ait, gündüzle ilgili.
  RÜCUM: (Ar.) Er. - Akan yıldız.
  RÜÇHAN: (Ar.) Er. - Üstünlük, üstün olma.
  RÜKNEDDİN: (Ar.) Er. - Dinin temel direği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
  RÜKNİ: (Ar.) Er. l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse
  RÜKUNET: (Ar.) Ka. - Ağırbaşlılık, gururluluk.
  RÜSTEM: (Fars.) Er. - Yiğit, kahraman. İran'ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı.
  RÜSTİ: (Fars.) Er. - Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet.
  RÜSUHİ: (Ar.) Er. 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.
  RÜŞTÜ: (Ar.) Er. - Doğru yolda olan. Akıllı, ergin.
  RÜVEYDA: (Ar.) Ka. - Hoş, ince, nazik, Rüveyde.
  RÜVEYDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rüveyda).
  RÜVEYHA: (Ar.) Ka. - Zariflik, incelik.
  RÜVİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Rüveyde).
  RÜYA: (Ar.) Ka. 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut.
  RÜYET: (Ar.) - Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
  RÜZGÂR: (Fars.) Er. 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4.

+ Yorum Gönder