+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Melekler günah işler mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Melekler günah işler mi?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Melekler günah işler mi?


  Reklam  Cevap: Bütün melekler masumdurlar yani günah işlemezler.

 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Melekler günah işlemezler (masumdurlar)
  Melekler, insanlar gibi günah işler mi?

  Melekler Allaha karşı gelmezler.
  Onun verdiği emirleri tam olarak yaparlar.
  Ona itaatten bir an olsun ayrılmazlar ve Rablerinden korkarlar.

  Meleklerin bu özellikleri ile ilgili ayetler

  Tahrim süresi 6. ayet

  Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

  Enbiya süresi 27,28. aeytler

  27. O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket ederler.
  28. Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan titrerler!

  Nahl süresi 49,50. ayetler
  49. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.
  50. Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar.


+ Yorum Gönder
melekler gunah işler mi,  melekler günah işler mi