+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu (cenneti) hak etmiştir müjdesine Yezid de dahil midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu (cenneti) hak etmiştir müjdesine Yezid de dahil midir?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: ''Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu (cenneti) hak etmiştir.'' müjdesine Yezid de dahil m


  Reklam  Cevap: Buhari'de geçen rivayet şöyledir:
  Ümmü Haram bintu Mühân, kendisinin Peygamber'den (asm): "Ümmetimden denizde gaza eden ilk muhâribler (mağ*firet olunmayı) vâcib kılmışlardır (yânı hak etmişlerdir)" buyururken işittiğini söylemiştir.

  Ümmü Haram dedi ki: Ben de: Yâ Rasûlallah! Ben bunların içinde miyim? diye sor*dum; "Sen onların arasındasın" diye cevâb verdi.
  Bundan sonra Pey*gamber(asm): "Ümmetimden Kaysar'ın şehrine gaza eden ilk muhâribler de mağfiret olunmuşlardır" buyurdu. Ben bunların içinde miyim yâ Rasûlallah? diye sordum. O: "Hayır!" diye cevâb verdi. (Buhari, Cihad, 92)
  İbn Hacer’in bildirdiğine göre, İslam’da ilk deniz seferi 27-28 hicri yılında yapılmıştır. Bu dönemde Hz. Osman halifedir. Hz. Muaviye, Hz. Osman’dan izin alarak bu deniz seferine komuta etmiştir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 11/75)

  Yezid hicri 26 yılında doğmuştur. (bk. Fevatu’l-Vefiyat, 4/328; Tarihu Ebu Zura, 1/191)

  Demek oluyor ki, Hadiste söz konusu olan İslam’da ilk deniz seferi esnasında Yezid en fazla 2-3 yaşındadır. Bu sebeple onun söz konusu nebevi müjdeye dahil olması söz konusu değildir.
  Kıbrıs Seferine katılan Ümmü Haram, bir taraftan Peygamber Efendimiz’in (asm) yıllar öncesinden haber verdiği müjde ve mucizesine masadak olurken, diğer taraftan burada vefat ederek şehitlik mertebesine yükseldi. Böylece, Peygamber Efendimiz’in (asm) verdiği gaybî haber olduğu gibi gerçekleşti. (İbn Hayyât, et-Tabakât, Dimaşk 1968, II, 859, 884; M. Tayyib Okiç, İslâmiyet'te Kadın Öğretimi, Ankara 1979, s. 22, 23)
  1571 yılında Kıbrıs Osmanlılar tarafından fethedilince, Ümmü Haram’ın kabri yeniden imar edildi ve türbe yapıldı. “Hala Sultan Tekkesi” adı verilen türbe hâlâ ziyaret edilmeye devam edilmektedir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
+ Yorum Gönder