+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Men'i Müskirat Kanunu Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Men'i Müskirat Kanunu Nedir?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Men'i Müskirat Kanunu Nedir?


  Reklam  Cevap: 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve uzun tartışmalar sonunda kabul edilen Men'i Müskirat Kanunu"nun dört yıllık bir ömrü olmuştur.
  Bu kanuna göre;
  Memaliki Osmaniye’de her nevi müskirat imali, füruhtu—satışı—ve istimali yasaktır. Aykırı hareket edenlerden müskiratın beher kıyyesi---Okkası—için (50) Lira para cezası alınır ve elde edilen müskirat imha olunur.”
  “Alenen içki içenler veya gizli olarak içip sarhoşluğu görülenle, ya haddi şer’i(80) değnek veya (50) liradan (250) liraya kadar para cezası veyahut (3) aydan (1) yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
  Resmi sıfatı olanlar da memuriyetten çıkarılır, bu husustaki hükümler kabili itiraz İstinaf ve temyiz değildir. Mevcut içkiler için iki ay süre verilmiştir. Yoksa alet,edevat gibi bunlar da müsadere edilecektir.”
  “Tıpta kullanılacak ispirto için, düzenleme getirilecektir.”
  Giresun milletvekili Ali Şükrü Bey tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan kanun teklifi Mayıs 1920'de kabul edilmiş ancak 4 yıl sonra yürürlükten kalkmıştı.

+ Yorum Gönder