+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an'ın kaynağına dair isim ve sıfatları nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an'ın kaynağına dair isim ve sıfatları nelerdir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Kur'an'ın kaynağına dair isim ve sıfatları nelerdir?


  Reklam  Cevap: Kuranın kelamullah olduğunu, Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) in ve başka her hengi bir beşerin sözü olmadığını açıkça bildirir. "Kuran değerli bir elçinin getirip okuduğu sözdür! o elçi çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibib Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir." (Tekvir süresi 19 20 ayetleri) Bu elçi Cebrail (as) olup, ilmi her şeyi kuşatan Allah teala'dan onu almış, sonra da Hz Muhammed (sav)'in kalbine açık bir arapça halinde indirmiştir. Ne manalarını keşfetmekte ne de ifadelerinikalıba dökmekte onun en ufak bir rolü sö konusu değildir. "O, Kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir." (Necem süresi 4 ayet) "O" Zamirinden maksat, Kurandır. Hz Muhammed (sav) Kuranı herhangi bir talebenin hocasından bir metni öğrenmesi tarzında öğrenmemiş metni hazırlanması konusunda en ufak bir hissesi olmamıştır. Kuranın bu hususiyetini anlatan ufak bir hisse olmamıştır.

+ Yorum Gönder