Konusunu Oylayın.: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

5 üzerinden 4.96 | Toplam : 73 kişi
Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları
 1. 23.Nisan.2013, 10:06
  1
  Misafir

  Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları


  Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları Mumsema peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları bulamadım ama tam 114 soru olması gerekir


 2. 23.Nisan.2013, 10:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları bulamadım ama tam 114 soru olması gerekir

 3. 23.Nisan.2013, 10:33
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,004
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları
  1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?

  a- Hadis b-Siyer c- Fıkıh d- Tefsir  2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

  a- Divan b- İnşa c-Muallaka-i Seba d- Beyit  3- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

  a- Fiten b- Gazve c- Ficar d- Seriyye  4- Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?

  a-Hadari b- Bedevi c- Ensar d- Göçebe

  5- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?

  a- Ebu Fükeyhe b- Habbab b. Eret c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi  6- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?

  a- İsra Gecesi b- Mirac Gecesi c-Kadir Gecesi d-Berat Gecesi  7- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?

  a- Muhadram b-Hanif c- Sabii d- Müşrik  8- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?

  a- Zuhruf b- Vakıa c- Nasr d-Tebbet  9- Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?

  a- Haris b-Ebu Talip c- Zübeyr d- Ebu Lehep

  10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

  a-Daru’l-Erkam b- Daru’n-Nedve c- Kubbe d- Suffe  11- Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?

  a- Belam b-Bahira c-Varaka b. Nevfel d- Ümeyye b. Ebi Salt  12- Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?

  a- 24 Haziran 568 b- 20 Haziran 571 c- 20 Nisan 570 d-20 Nisan 571  13- Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir?

  a- Hicret b- Burak c-İsra d- İhya  14- Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir?

  a- Hz. Osman b- Zübeyr b. Avvam c-Hz. Ebu Bekir d- Hz. Ömer

  15- Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?

  a-Birinci Akabe Biatı b- Ölüm Biatı c- Cihad Biatı d- Rıdvan Biatı

  16- Peygamberimizin İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gönderdiği sahabi kimdir?

  a- Zeyd b. Sabit b- Muaz b. Cebel c-Musab b. Umeyr d- Ebu Ubeyde b. Cerrah  17- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

  a-Mescid-i Aksa b- Mescid-i Nebevi c- Kuba Mescidi d- Kabe  18- Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?

  a- Amir b. Füheyre b- Ebu Zerr c- Mikdad b. Esved d-Zeyd b. Harise  19- İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?

  a- Suriye b- Taif c- Yemen d-Habeşistan  20- Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?

  a-Hz. Hamza b- Ebu Talip c- Haris b. Abdülmuttalip d- Hz. Abbas  21- Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir?

  a-Daru’n-Nedve b- Daru’l-Erkam c- Daru’l-Mütref d- Daru’l-Meşvere  22- Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?

  a-Ebu Cehil b-Ebu Lehep c-Velid b. Muğire d-As b. Vail  23- Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

  a- Hübel b- Lat c- Uzza d-Eşnak  24- Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır?

  a- Leyl b- Kevser c- Tin d-Kureyş  25- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?

  a- Şifa Hatun b- Fatıma Binti Esed c-Halime d- Fatıma binti Abdullah  26- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir?

  a- Zeynep b- Fatıma c- Ümmü Gülsüm d-Nesibe

  27- Muhammed isminin anlamı nedir?

  a-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü b- Güvenilen c- Doğru Sözlü d- İnsanların sevdiği  28- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

  a- Müddessir Suresi 1-5 b- Kalem Suresi 1-4 c-Alak Suresi 1-5 d- Fatiha Suresi  29-Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir?

  a-Ebrehe b- Nemrut c- Haman d- Eryat  30- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

  a- Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ebu Bekir c- Hz. Ali d-Hz. Halid b. Velid  31- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesi’nde bulunmamaktadır?

  a- Taif b- Mekke c- Riyad d- Medine  32-Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

  a-Hılfu’l-Fudul b- Daru’l-Erkam c- Mele d- Daru’n-Nedve  33- İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Esma binti Ebi Bekir b- Ümmü Seleme c- Hz. Aişe d-Hz. Hatice  34- Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

  a-Safa b- Ebu Kubeys c- Hira d- Merve

  35- Kabe’nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir?

  a-Haceru’l-Esved b- Hicr-i İsmail c- Rükni Yemani d- Makam-ı İbrahi  36- Fetretu’l-Vahiy ne demektir?

  a- Vahyin başlaması b- Vahyin Sona Ermesi c-Vahyin Bir süre Kesilmesi d- Vahyin azalması  37- Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir?

  a- İnfitar Suresi b- Maide Suresi c-Kevser Suresi d- İhlas Suresi  38- Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

  a- Osman b. Mazun b-Cafer b. Ebi Talip c- Ubeyde b. Haris d- Üsame b. Zeyd  39- Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?

  a- Nehdiyye b- Sümeyye c-Ümmü Ubeys d- Lübeyne  40- İşkence altındaki Müslümanları kurtarmak amacıyla servetini harcayan büyük sahabi hangisidir?

  a- Halid b. Said b- Hz. Osman c-Hz. Ebu Bekir d- Talha b. Ubeydullah  41-Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir?

  a-Ebu Dücane b- Sa’d b. Muaz c- Ebu Seleme d-Hz. Ömer  42-Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?

  a- Hicran yılı b-Hüzün Yılı c- Zorluk Yılı d- Ayrılık Yılı  43-Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir?

  a-Addas b- Sevban c- Abdullah d- Esved  44-Peygamberimize Mirac sırasında verilen ayetler hangileridir?

  a- Kevser Suresi b-Bakara Suresi son iki ayet c- Hicr Suresi 94-95 d- Kalem Suresi  45-Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir?

  a- İnşirah b-Şakku’l-Kamer c- İnşikak d- Şakku’s-Sadr  46-Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne ad verilir?

  a- Sidane b- Einne c- Rifade d-Sikaye  47-Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır?

  a- Akabe Gecesi b- Bisetin 5. Yılı c- Mirac Gecesi d- Hicretin 1. Yılı  48-Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur?

  a- Teymoğulları b- Ümeyyeoğulları c-Haşimoğulları d- Mahzumoğuları  49-Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

  a-28 b-25 c- 30 d-21  50-Peygamber Efendimiz’in hicretinden önce Medine’nin adı ne idi?
  a- Deba b-Yesrib c- Muşakkar d- Taybe


 4. 23.Nisan.2013, 10:33
  2
  Moderatör  1- Peygamberimizin hayatını inceleyen ilmin adı nedir?

  a- Hadis b-Siyer c- Fıkıh d- Tefsir  2- Cahiliye devrinde Kabe duvarına asılan şiirlere ne ad verilir?

  a- Divan b- İnşa c-Muallaka-i Seba d- Beyit  3- Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

  a- Fiten b- Gazve c- Ficar d- Seriyye  4- Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir?

  a-Hadari b- Bedevi c- Ensar d- Göçebe

  5- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk müezzinimiz kimdir?

  a- Ebu Fükeyhe b- Habbab b. Eret c-Ammar b. Yasir d-Bilal-i Habeşi  6- İlk vahyin geldiği mübarek gece hangisidir?

  a- İsra Gecesi b- Mirac Gecesi c-Kadir Gecesi d-Berat Gecesi  7- Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara tapmayan kimselere ne ad verilir?

  a- Muhadram b-Hanif c- Sabii d- Müşrik  8- Peygamberimize şiddetle düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir?

  a- Zuhruf b- Vakıa c- Nasr d-Tebbet  9- Peygamberimizi himaye eden amcasının adı nedir?

  a- Haris b-Ebu Talip c- Zübeyr d- Ebu Lehep

  10-İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

  a-Daru’l-Erkam b- Daru’n-Nedve c- Kubbe d- Suffe  11- Peygamberimizin Busra Şehrinde karşılaştığı rahibin adı nedir?

  a- Belam b-Bahira c-Varaka b. Nevfel d- Ümeyye b. Ebi Salt  12- Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir?

  a- 24 Haziran 568 b- 20 Haziran 571 c- 20 Nisan 570 d-20 Nisan 571  13- Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya yaptığı yolculuğa ne ad verilir?

  a- Hicret b- Burak c-İsra d- İhya  14- Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sahabi kimdir?

  a- Hz. Osman b- Zübeyr b. Avvam c-Hz. Ebu Bekir d- Hz. Ömer

  15- Peygamberimizin nübüvvetin 12. Yılında on iki Medineliyle yaptığı biatın adı nedir?

  a-Birinci Akabe Biatı b- Ölüm Biatı c- Cihad Biatı d- Rıdvan Biatı

  16- Peygamberimizin İslam’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye gönderdiği sahabi kimdir?

  a- Zeyd b. Sabit b- Muaz b. Cebel c-Musab b. Umeyr d- Ebu Ubeyde b. Cerrah  17- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

  a-Mescid-i Aksa b- Mescid-i Nebevi c- Kuba Mescidi d- Kabe  18- Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir?

  a- Amir b. Füheyre b- Ebu Zerr c- Mikdad b. Esved d-Zeyd b. Harise  19- İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?

  a- Suriye b- Taif c- Yemen d-Habeşistan  20- Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehili cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin amcasının adı nedir?

  a-Hz. Hamza b- Ebu Talip c- Haris b. Abdülmuttalip d- Hz. Abbas  21- Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir?

  a-Daru’n-Nedve b- Daru’l-Erkam c- Daru’l-Mütref d- Daru’l-Meşvere  22- Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir?

  a-Ebu Cehil b-Ebu Lehep c-Velid b. Muğire d-As b. Vail  23- Hangisi Arapların meşhur putlarından değildir?

  a- Hübel b- Lat c- Uzza d-Eşnak  24- Kureyşlilerin ticari faaliyetleri hangi surede anlatılmaktadır?

  a- Leyl b- Kevser c- Tin d-Kureyş  25- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir?

  a- Şifa Hatun b- Fatıma Binti Esed c-Halime d- Fatıma binti Abdullah  26- Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin kızlarından değildir?

  a- Zeynep b- Fatıma c- Ümmü Gülsüm d-Nesibe

  27- Muhammed isminin anlamı nedir?

  a-Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü b- Güvenilen c- Doğru Sözlü d- İnsanların sevdiği  28- Efendimize nazil olan ilk ayetler hangileridir?

  a- Müddessir Suresi 1-5 b- Kalem Suresi 1-4 c-Alak Suresi 1-5 d- Fatiha Suresi  29-Kabe’yi yıkmak üzere Mekke’ye gelen Fil ordusunun komutanı kimdir?

  a-Ebrehe b- Nemrut c- Haman d- Eryat  30- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

  a- Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ebu Bekir c- Hz. Ali d-Hz. Halid b. Velid  31- Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesi’nde bulunmamaktadır?

  a- Taif b- Mekke c- Riyad d- Medine  32-Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı nedir?

  a-Hılfu’l-Fudul b- Daru’l-Erkam c- Mele d- Daru’n-Nedve  33- İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Esma binti Ebi Bekir b- Ümmü Seleme c- Hz. Aişe d-Hz. Hatice  34- Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

  a-Safa b- Ebu Kubeys c- Hira d- Merve

  35- Kabe’nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir?

  a-Haceru’l-Esved b- Hicr-i İsmail c- Rükni Yemani d- Makam-ı İbrahi  36- Fetretu’l-Vahiy ne demektir?

  a- Vahyin başlaması b- Vahyin Sona Ermesi c-Vahyin Bir süre Kesilmesi d- Vahyin azalması  37- Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın vefatından sonra müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir?

  a- İnfitar Suresi b- Maide Suresi c-Kevser Suresi d- İhlas Suresi  38- Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

  a- Osman b. Mazun b-Cafer b. Ebi Talip c- Ubeyde b. Haris d- Üsame b. Zeyd  39- Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?

  a- Nehdiyye b- Sümeyye c-Ümmü Ubeys d- Lübeyne  40- İşkence altındaki Müslümanları kurtarmak amacıyla servetini harcayan büyük sahabi hangisidir?

  a- Halid b. Said b- Hz. Osman c-Hz. Ebu Bekir d- Talha b. Ubeydullah  41-Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir?

  a-Ebu Dücane b- Sa’d b. Muaz c- Ebu Seleme d-Hz. Ömer  42-Hz. Hatice ve Ebu Talibin vefat ettiği seneye ne ad verilir?

  a- Hicran yılı b-Hüzün Yılı c- Zorluk Yılı d- Ayrılık Yılı  43-Efendimizin Taif yolcuğunun dönüşünde dinlendiği yerde Müslüman olan Hıristiyan kölenin adı nedir?

  a-Addas b- Sevban c- Abdullah d- Esved  44-Peygamberimize Mirac sırasında verilen ayetler hangileridir?

  a- Kevser Suresi b-Bakara Suresi son iki ayet c- Hicr Suresi 94-95 d- Kalem Suresi  45-Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir?

  a- İnşirah b-Şakku’l-Kamer c- İnşikak d- Şakku’s-Sadr  46-Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne ad verilir?

  a- Sidane b- Einne c- Rifade d-Sikaye  47-Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır?

  a- Akabe Gecesi b- Bisetin 5. Yılı c- Mirac Gecesi d- Hicretin 1. Yılı  48-Peygamber Efendimiz Kureyşin hangi koluna mensuptur?

  a- Teymoğulları b- Ümeyyeoğulları c-Haşimoğulları d- Mahzumoğuları  49-Peygamber Efendimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

  a-28 b-25 c- 30 d-21  50-Peygamber Efendimiz’in hicretinden önce Medine’nin adı ne idi?
  a- Deba b-Yesrib c- Muşakkar d- Taybe

 5. 04.Nisan.2014, 13:33
  3
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  51- Medine’ye göç eden ilk sahabi hangisidir?
  a- Tufeyl b. Amr b- Said b. Zeyd c-Ebu Seleme d- Ebu Ubeyde

  52-Hicret günü Efendimizi öldürmeyi teklif eden müşrik kimdir?
  a- Ümeyye b. Halef b- Âs b. Vail c- Ebu Leheb d-Ebu Cehil

  53-Kureyşlilerin Peygamberimizi öldürme kararı aldıkları meclislerinin adı nedir?
  a- Suffe b-Daru’n-Nedve c- Daru’s-Silah d- Daru’l-Erkam

  54-Hicret yolculuğu sırasında Efendimize arkadaşlık eden sahabi hangisidir?
  a- Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ömer c-Hz. Ebu Bekir d- Hz. Osman

  55-Hicret gecesi Peygamberimizin yatağında yatan ve ölüme meydan okuyan sahabi kimdir?
  a- Muaz b. Cebel b-Hz. Ali c-Musab b. Umeyr d- Hz. Zeyd

  56-Hicret sırasında Efendimizin gizlendiği mağara hangisidir?
  a-Sevr b- Akabe c - Nuhayle d- Hira

  57-Mağaradayken Peygamberimize süt getiren ve Efendimizle birlikte hicret eden sahabi kimdir?
  a- Abdullah b. Ebu Bekir b- Hz. Bilal c-Amir b. Füheyre d- Abdullah b. Uraykıt

  58-Hicret sırasında Efendimizi takip eden ve bu sırada atının ayakları kuma saplanan kimsenin adı nedir?
  a- Büreyde b- Ümeyye c-Süraka d-Cüheyne

  59-Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir?
  a- 12 Nisan 622 b-17 Ağustos 622 c-24 Temmuz 622 d-20 Nisan 620

  60-Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
  a- Cuma Mescidi b- Mescid-i Nebevi c- Ğamâme Mescidi d-Kuba Mescidi

  61-Efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?
  a-Ranuna Vadisi b- Kuba Mescidi c- Seleme oğulları Mescidi d- Mescid-i Nebevi

  62-Peygamber Efendimiz Medine’de kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir?
  a- Esad b. Zürare b- Mescid-i Nebevi c-Halid b. Zeyd d- Sa’d b. Ubade

  63-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?
  a- Muvahhid b-Muhacir c- Mustazaf d- Ensar

  64-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir?
  a- Muhacir b- Suffe c-Ensar d-Muhsin

  65-Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir?
  a- Beni Kureyza b-Beni Nadir c- Beni Kaynuka d-Beni Mustalik

  66-Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana ne ad verilir?
  a- Beytu’l-hikme b-Suffe c- Daru’l-Maarif d- Daru’l-Erkam

  67-Peygamber Efendimizin Medine’de hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir?
  a- Medine İttifakı b- Veda Hutbesi c-Medine Sözleşmesi d-Hudeybiye Antlaşması

  68-Sevgili Peygamberimiz Hz. Aişe ile hangi tarihte evlenmiştir?
  a-Hicretin 1. Yılı b- Bisetin 3. Yılı c- Hicretin 4. yılı d- Hicretin 2. Yılı

  69-Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir?
  a-Abdullah b. Zeyd b- Abdurrahman b. Avf c- Muaz b. Cebel d-Suheyb b. Sinan

  70-Medine’de görünüşte Müslüman olup gerçekte İslam düşmanlığı yapan kişilere ne ad verilir?
  a- Facir b- Müşrik c- Fasık d-Münafık

  71-Peygamberimizin ilk müezzini kimdir?
  a- Ammar b. Yasir b-Bilal-i Habeşi c Habbab b. Eret d- Abdullah b. Mesud

  72-Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir?
  a- Nüfus Sayımı b- Ezanın meşru kılınması c-Haccın Farz Kılınması d-Ensar-Muhacir kardeşliği

  73-Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir?
  a- İsar b- Menasik c- Seriyye d-Gazve

  74-Peygamber Efendimizin katılmadığı askeri faaliyetlere ne ad verilir?
  a-Seriyye b- Cihad c- Futuhat d- Gazve

  75-Müslümanların ilk defa müşriklerden birini öldürdüğü, esir ve ganimet aldığı savaş hangisidir?
  a- Ubeyde b. Haris Seriyyesi b- Hz. Hamza Seriyyesi c-Batnı Nahle Vakası d- Buvat Gazvesi

  76-Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir?
  a Hendek b- Uhud c-Bedir d- Müreysiye

  77-Bedir savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
  a- Hicretin 1. Yılı 14 Ramazan b-Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan c- Hicretin 2. Yılı 5 Recep d- Hicretin 3. Yılı 15 Şevval

  78-Bedir Savaşı Kuran-ı Kerim’in hangi suresinde anlatılmaktadır?
  a-Enfal b- Tevbe c- Zümer d- Bakara

  79-Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir?
  a- Gatafan b- Uhud c- Hendek d-Bedir

  80-Müslüman bir kadına saldırarak Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozan ve Medine’den sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
  a- Fedek b-Beni Kaynuka c- Beni Nadir d- Beni Kureyza

  81-Oruç ve Zekat hangi tarihte farz kılınmıştır?
  a- Hicretin 5. Yılı b-Hicretin 2. Yılı c Bisetin 10. yılı d- Hicretin 4. Yılı

  82-Peygamberimizin en küçük kızı olup Hz. Ali ile evlenen hanım sahabi kimdir?
  a-Hz. Fatıma b- Hz. Ümmü Gülsüm c Hz. Zeynep d- Hz. Rukıyye

  83-Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak amacıyla Müslümanlarla yaptıkları savaşın adı nedir?
  a- Huneyn b- Bedir c-Uhud d- Hendek

  84-Uhud Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
  a- Hicretin 4. Yılı 17. Safer b- Hicretin 6. Yılı 22 Ramazan c-Hicretin 3. Yılı 11 Şevval d- Hicretin 2. Yılı 15 Ramazan

  85-Peygamber Efendimizin savaşlarını anlatan eserlere ne ad verilir?
  a-Meğazi b- Kitabu’l-Cihad c- Gazavatname d- Siyer

  86-Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir?
  a- Hz. Cafer b-Hz. Hamza c- Hz. Ubeyde d- Hz. Abbas

  87-İslamın ilk öğretmeni olan ve Uhud Savaşında şehid edilen sancaktarımızın adı nedir?
  a- Abdullah b. Cahş b-Abdullah b. Cübeyr c- Muaz b. Cebel d-Musab b. Umeyr

  88-Uhud Savaşında okçuların terk ettiği ve bu sebeple savaşın seyrinin değiştiği tepenin adı nedir?
  a-Ayneyn Geçidi b- Ebu Kubeys c- Akabe Geçidi d-Kanat Vadisi

  89-Uhud Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
  a- Araf b- Maide c-Âli İmran d-Furkan

  90-Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir?
  a- Beni Mustalik Gazvesi b- Beni Nadir Gazvesi c- Mute Gazvesi d-Hamrau’l-Esed Gazvesi

  91-Ümmü’l-Mesakin lakabıyla tanınan annemizin adı nedir?
  a- Hz. Sevde b- Hz. Zeyneb binti Cahş c-Hz. Zeyneb binti Huzeyme d-Hz. Âişe

  92-Hz. Ömer’in kızı olup, okuma yazma bilen ve Peygamberimizle evlenen hanım sahabi kimdir?
  a-Hz. Hafsa b- Cüveyriye c-Hz Hz. Meymune. d- Hz. Safiyye

  93-Hz. Rukiye’nin vefatından sonra yine Peygamberimizin kızı olan Ümmü Gülsümle evlenen Zinnureyn lakaplı sahabi kimdir?
  a- Hz. Ali b- Hz. Ebu Bekir c-Hz. Osman d- Hz. Ömer

  94-Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabit’in bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir?
  a- Müreysiye Gazvesi b- Biru Meune Faciası c-Reci Hadisesi d- Batnı Nahle Vakası

  95-Peygamberimiz tarafından gönderilen 70 muallimin şehid edildiği acı hadiseye ne ad verilir?
  a- Zaturrika Gazvesi b-Bi’ru Meûne Faciası c- Batn-ı İdam Seriyyesi d- Reci Hadisesi

  96-Efendimiz aleyhiselam’ı öldürmeye teşebbüs eden ve bu olayın sonunda sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
  a- Beni Kureyza b- Beni Âmir c- Beni Nadir d- Beni Selaman

  97-İçki ve kumar hangi tarihte haram kılınmıştır?
  a-Hicretin 4. Yılı b- Hicretin 3. Yılı c- Hicretin 4. Yılı d- Hicretin 6. Yılı

  98-Kocası Ebu Seleme’nin vefatı üzerine Peygamberimizle evlenen, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan annemizin adı nedir?
  a- Hz. Cüveyriye b-Hz. Zeyneb bint Cahş c Hz. Sevde d-Hz. Ümmü Seleme

  99-Yahudilerin önayak olduğu, Mekke müşrikleri ile pek çok Arap kabilesinin de İslama karşı birleştiği büyük savaşın adı nedir?
  a- Huneyn b- Mute c-Hendek d- Tebük

  100-Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir?
  a- Cafer b. Ebi Talib b- Cuayl b. Suraka c-Selman-ı Farisi d- Umeyr b. Ebi Vakkas


 6. 04.Nisan.2014, 13:33
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  51- Medine’ye göç eden ilk sahabi hangisidir?
  a- Tufeyl b. Amr b- Said b. Zeyd c-Ebu Seleme d- Ebu Ubeyde

  52-Hicret günü Efendimizi öldürmeyi teklif eden müşrik kimdir?
  a- Ümeyye b. Halef b- Âs b. Vail c- Ebu Leheb d-Ebu Cehil

  53-Kureyşlilerin Peygamberimizi öldürme kararı aldıkları meclislerinin adı nedir?
  a- Suffe b-Daru’n-Nedve c- Daru’s-Silah d- Daru’l-Erkam

  54-Hicret yolculuğu sırasında Efendimize arkadaşlık eden sahabi hangisidir?
  a- Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ömer c-Hz. Ebu Bekir d- Hz. Osman

  55-Hicret gecesi Peygamberimizin yatağında yatan ve ölüme meydan okuyan sahabi kimdir?
  a- Muaz b. Cebel b-Hz. Ali c-Musab b. Umeyr d- Hz. Zeyd

  56-Hicret sırasında Efendimizin gizlendiği mağara hangisidir?
  a-Sevr b- Akabe c - Nuhayle d- Hira

  57-Mağaradayken Peygamberimize süt getiren ve Efendimizle birlikte hicret eden sahabi kimdir?
  a- Abdullah b. Ebu Bekir b- Hz. Bilal c-Amir b. Füheyre d- Abdullah b. Uraykıt

  58-Hicret sırasında Efendimizi takip eden ve bu sırada atının ayakları kuma saplanan kimsenin adı nedir?
  a- Büreyde b- Ümeyye c-Süraka d-Cüheyne

  59-Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir?
  a- 12 Nisan 622 b-17 Ağustos 622 c-24 Temmuz 622 d-20 Nisan 620

  60-Peygamber Efendimizin inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
  a- Cuma Mescidi b- Mescid-i Nebevi c- Ğamâme Mescidi d-Kuba Mescidi

  61-Efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır?
  a-Ranuna Vadisi b- Kuba Mescidi c- Seleme oğulları Mescidi d- Mescid-i Nebevi

  62-Peygamber Efendimiz Medine’de kendi evi yapılıncaya kadar hangi sahabi tarafından misafir edilmiştir?
  a- Esad b. Zürare b- Mescid-i Nebevi c-Halid b. Zeyd d- Sa’d b. Ubade

  63-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?
  a- Muvahhid b-Muhacir c- Mustazaf d- Ensar

  64-Mekke’den Medineye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir?
  a- Muhacir b- Suffe c-Ensar d-Muhsin

  65-Aşağıdakilerden hangisi Medinedeki Yahudi kabilelerinden değildir?
  a- Beni Kureyza b-Beni Nadir c- Beni Kaynuka d-Beni Mustalik

  66-Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana ne ad verilir?
  a- Beytu’l-hikme b-Suffe c- Daru’l-Maarif d- Daru’l-Erkam

  67-Peygamber Efendimizin Medine’de hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir?
  a- Medine İttifakı b- Veda Hutbesi c-Medine Sözleşmesi d-Hudeybiye Antlaşması

  68-Sevgili Peygamberimiz Hz. Aişe ile hangi tarihte evlenmiştir?
  a-Hicretin 1. Yılı b- Bisetin 3. Yılı c- Hicretin 4. yılı d- Hicretin 2. Yılı

  69-Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir?
  a-Abdullah b. Zeyd b- Abdurrahman b. Avf c- Muaz b. Cebel d-Suheyb b. Sinan

  70-Medine’de görünüşte Müslüman olup gerçekte İslam düşmanlığı yapan kişilere ne ad verilir?
  a- Facir b- Müşrik c- Fasık d-Münafık

  71-Peygamberimizin ilk müezzini kimdir?
  a- Ammar b. Yasir b-Bilal-i Habeşi c Habbab b. Eret d- Abdullah b. Mesud

  72-Aşağıdakilerden hangisi hicretin birinci yılı olaylarından değildir?
  a- Nüfus Sayımı b- Ezanın meşru kılınması c-Haccın Farz Kılınması d-Ensar-Muhacir kardeşliği

  73-Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir?
  a- İsar b- Menasik c- Seriyye d-Gazve

  74-Peygamber Efendimizin katılmadığı askeri faaliyetlere ne ad verilir?
  a-Seriyye b- Cihad c- Futuhat d- Gazve

  75-Müslümanların ilk defa müşriklerden birini öldürdüğü, esir ve ganimet aldığı savaş hangisidir?
  a- Ubeyde b. Haris Seriyyesi b- Hz. Hamza Seriyyesi c-Batnı Nahle Vakası d- Buvat Gazvesi

  76-Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir?
  a Hendek b- Uhud c-Bedir d- Müreysiye

  77-Bedir savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
  a- Hicretin 1. Yılı 14 Ramazan b-Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan c- Hicretin 2. Yılı 5 Recep d- Hicretin 3. Yılı 15 Şevval

  78-Bedir Savaşı Kuran-ı Kerim’in hangi suresinde anlatılmaktadır?
  a-Enfal b- Tevbe c- Zümer d- Bakara

  79-Esirlerin okuma yazma öğretimi karşılığında serbest bırakıldığı savaş hangisidir?
  a- Gatafan b- Uhud c- Hendek d-Bedir

  80-Müslüman bir kadına saldırarak Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozan ve Medine’den sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
  a- Fedek b-Beni Kaynuka c- Beni Nadir d- Beni Kureyza

  81-Oruç ve Zekat hangi tarihte farz kılınmıştır?
  a- Hicretin 5. Yılı b-Hicretin 2. Yılı c Bisetin 10. yılı d- Hicretin 4. Yılı

  82-Peygamberimizin en küçük kızı olup Hz. Ali ile evlenen hanım sahabi kimdir?
  a-Hz. Fatıma b- Hz. Ümmü Gülsüm c Hz. Zeynep d- Hz. Rukıyye

  83-Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak amacıyla Müslümanlarla yaptıkları savaşın adı nedir?
  a- Huneyn b- Bedir c-Uhud d- Hendek

  84-Uhud Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
  a- Hicretin 4. Yılı 17. Safer b- Hicretin 6. Yılı 22 Ramazan c-Hicretin 3. Yılı 11 Şevval d- Hicretin 2. Yılı 15 Ramazan

  85-Peygamber Efendimizin savaşlarını anlatan eserlere ne ad verilir?
  a-Meğazi b- Kitabu’l-Cihad c- Gazavatname d- Siyer

  86-Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir?
  a- Hz. Cafer b-Hz. Hamza c- Hz. Ubeyde d- Hz. Abbas

  87-İslamın ilk öğretmeni olan ve Uhud Savaşında şehid edilen sancaktarımızın adı nedir?
  a- Abdullah b. Cahş b-Abdullah b. Cübeyr c- Muaz b. Cebel d-Musab b. Umeyr

  88-Uhud Savaşında okçuların terk ettiği ve bu sebeple savaşın seyrinin değiştiği tepenin adı nedir?
  a-Ayneyn Geçidi b- Ebu Kubeys c- Akabe Geçidi d-Kanat Vadisi

  89-Uhud Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
  a- Araf b- Maide c-Âli İmran d-Furkan

  90-Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir?
  a- Beni Mustalik Gazvesi b- Beni Nadir Gazvesi c- Mute Gazvesi d-Hamrau’l-Esed Gazvesi

  91-Ümmü’l-Mesakin lakabıyla tanınan annemizin adı nedir?
  a- Hz. Sevde b- Hz. Zeyneb binti Cahş c-Hz. Zeyneb binti Huzeyme d-Hz. Âişe

  92-Hz. Ömer’in kızı olup, okuma yazma bilen ve Peygamberimizle evlenen hanım sahabi kimdir?
  a-Hz. Hafsa b- Cüveyriye c-Hz Hz. Meymune. d- Hz. Safiyye

  93-Hz. Rukiye’nin vefatından sonra yine Peygamberimizin kızı olan Ümmü Gülsümle evlenen Zinnureyn lakaplı sahabi kimdir?
  a- Hz. Ali b- Hz. Ebu Bekir c-Hz. Osman d- Hz. Ömer

  94-Peygamber Efendimiz tarafından gönderilen ve başlarında Asım B. Sabit’in bulunduğu altı kişilik muallim heyetinin şehid edildiği hadiseye ne ad verilir?
  a- Müreysiye Gazvesi b- Biru Meune Faciası c-Reci Hadisesi d- Batnı Nahle Vakası

  95-Peygamberimiz tarafından gönderilen 70 muallimin şehid edildiği acı hadiseye ne ad verilir?
  a- Zaturrika Gazvesi b-Bi’ru Meûne Faciası c- Batn-ı İdam Seriyyesi d- Reci Hadisesi

  96-Efendimiz aleyhiselam’ı öldürmeye teşebbüs eden ve bu olayın sonunda sürgün edilen Yahudi kabilesi hangisidir?
  a- Beni Kureyza b- Beni Âmir c- Beni Nadir d- Beni Selaman

  97-İçki ve kumar hangi tarihte haram kılınmıştır?
  a-Hicretin 4. Yılı b- Hicretin 3. Yılı c- Hicretin 4. Yılı d- Hicretin 6. Yılı

  98-Kocası Ebu Seleme’nin vefatı üzerine Peygamberimizle evlenen, çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan annemizin adı nedir?
  a- Hz. Cüveyriye b-Hz. Zeyneb bint Cahş c Hz. Sevde d-Hz. Ümmü Seleme

  99-Yahudilerin önayak olduğu, Mekke müşrikleri ile pek çok Arap kabilesinin de İslama karşı birleştiği büyük savaşın adı nedir?
  a- Huneyn b- Mute c-Hendek d- Tebük

  100-Hendek savaşı öncesi Medineyi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahabi kimdir?
  a- Cafer b. Ebi Talib b- Cuayl b. Suraka c-Selman-ı Farisi d- Umeyr b. Ebi Vakkas

 7. 20.Ocak.2015, 12:10
  4
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  101-Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
  a-Beni Kureyza b- Beni Nadir c- Beni Bekir d- Beni Muharib

  102-Hendek Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir?
  a- Sa’d b. Muaz b- Cabir b. Abdullah c-Nuaym b. Mesud d- Zübeyr b. Avvam

  103-Hendek savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
  a- İsra b-Ahzab c- Mücedele d-Ankebut

  104-Uhud Savaşında düşman süvarilerinin başında olan, okçular tepesini geçerek Müslümanlara büyük zarar veren daha sonra ise İslamı tercih eden komutan kimdir?
  a- Ebu Süfyan b- İkrime b. Ebi Cehil c- Utbe b. Ebi Vakkas d-Halid b. Velid

  105-Peygamberimizin emriyle Yahudi dilini öğrenen sahabi kimdir?
  a- Muaviye b. Ebi Süfyan b- Muğire b. Şube c-Zeyd b. Sabit d-Amr b. As

  106-Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir?
  a- Utbe b. Rebia b- Ebu Leheb c- Velid b. Muğire d-Ebu Cehil

  107-Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir?
  a-Mescidi Aksa b- Mescidi Haram c- Mescidi Nebevi d- Kuba Mescidi

  108-Peygamberimizin katıldığı ilk gazve hangisidir?
  a- Bedir b-Buvat c-Ebva d- Uşeyre

  109-Hac ibadeti hicretin hangi yılında farz kılınmıştır?


  a- Hicri 8. Yıl b- Hicri 7. Yıl c- Hicri 9. Yıl d- Hicri 10. Yıl

  110-Hz. Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir?


  a- İfk Hadisesi b- Garanik Hadisesi c- Kırtas d-Buhtan

  111- Medineden sürülen Yahudi kabilelerin de gelmesiyle İslam karşıtı bir merkeze dönüşen ve Efendimizin hicretin yedinci yılında fethettiği Yahudi kalelerinin adı nedir?


  a- Nahle b- Evtas c- Fedek d- Hayber

  112-Tebük Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?


  a- Fetih b- Tevbe c- Enfal d- Ahzab

  113-Efendimizin vefatından sonra Müslümanlara hitap eden ve İslam’ın ilk halifesi olan yüce sahabi kimdir?


  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ali c- Hz. Hz. Osman d-Hz. Ömer

  114-Kureyza oğulları hakkında hüküm veren ve kısa bir süre sonra da vefat eden sahabi kimdir?


  a- Zeyd b. Sabit b- Hz. Said b. Zeyd c- Hz. Cafer b. Ebi Talib d-Hz. Sa’d b. Muaz

  115-Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi sure nazil olmuştur?


  a-Fetih b- Araf c- Saff d- Hucurat

  116-Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir?


  a- Zafer yılı b-Fetih yılı c- Heyetler yılı d- – Kabileler yılı

  117-Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir?


  a- Beni Mustalik b- Beni Âmir c-Beni Kureyza d-Beni Kaynuka

  118-Hz. Âişeye iftira atılması olayını ve Onun tertemiz olduğunu bildiren ayetler hangi surededir?


  a- Zümer Suresi b-Nur Suresi c- Ahzab Suresi d-Hicr Suresi

  119-Mekke’nin fethinden sonra kuşatılan fakat o yıl fethedilemeyen ancak bir yıl sonra halkının kendiliğinden Müslüman olduğu şehir hangisidir?


  a- Taif b- San’a c- Necran d- Cidde

  120-Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptıkları anlaşma hangisidir?


  a-Hamrau’l-Esed b-Hevazin c-Müreysiye b-Hudeybiye

  121-Hudeybiye Antlaşması öncesinde müslümanların düşmanla ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamberimizle yaptıkları biata ne ad verilir?


  a- Evtas b- Akabe c-Rıdvan d-Batn-ı Nahle

  122-Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır?


  a- Tebük b- Hendek c-Beni Mustalik d- Bedir

  123-Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir?


  a- Amr b. Abese b Ebu Seleme – c-Ebu Cendel d- Ebu Hayseme

  124-Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir?


  a- hz. Zeyneb binti Huzeyme b-Hz. Zeyneb binti Cahş c- Hz. Safiyye d- Hz. Cüveyriye

  125-Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medineye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir?


  a- Habbab b. Eret b- Muaz b. Cebel c-Ebu Basir d-Ebu Talha

  126-Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir?


  a-Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ebu Bekir c- Hz. Ali d-Hz. Ömer

  127-Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir?


  a- I. Leon b- Konstantin c- Herakliyus d- Sezar

  128-Peygamber Efendimizin evlendiği Yahudi asıllı annemizin adı nedir?


  a- Hz. Zeyneb b- Hz. Safiye c- Hz. Mariye d-Hz. Cüveyriye

  129-Peygamberimiz son evliliğini kiminle yapmıştır?


  a- Hz. Zeyneb bînti Cahş b- Ümmü Seleme c- Zeynep binti Huzeyme d- Meymûne binti Hâris

  130-Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?


  a- Yemame b- Kadisiye c- Mute d- Yermük

  131-Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir?


  a- Perviz b- Nuşirevan c- Yezdücerd d- Rüstem

  132-Mekke’nin Fethinden hemen önce Müslüman olan Mekke lideri kimdir?


  a- Ebu Amir b- Ebu Seleme c- Ebu Süfyan d- Ebu Dücane

  133-Peygamber Efendimizin daveti üzerine Müslüman olan, kısa bir süre sonra vefat edince Efendimizin kendisi için gıyabi cenaze namazı kıldığı Habeşistan hükümdarı kimdir?


  a- Necaşi Eshame b- Addas c- Sergius d- Mukavkıs

  134-Peygamber Efendimiz Beni Mustalik Gazvesi sonrasında hangi validemizle evlenmiştir?


  a- Hz. Zeynep binti Huzeyme b-Hz. Cüveyriye c-Hz. Sevde d- Meymune Binti Haris

  135- Efendimiz aleyhisselam vefatından hemen önce Bizansla savaşmak üzere hazırladığı orduya hangi sahabiyi komutan olarak tayin etmiştir?


  a- Ebu Katade b- Zeyd b. Harise c-Üsame b. Zeyd d-Muhammed b. Mesleme

  136-Son muhacir olarak kabul edilen Efendimizin amcası kimdir?


  a- Hz. Abbas b- Hz. Hamza c- Zübeyr d-Haris b. Abdülmuttalib

  137-Mekke’nin fethinden hemen sonra meydana gelen, Müslümanlarla Taif ve Hevazinli müşriklerin yaptığı savaşın adı nedir?


  a- Yemame b- Huneyn c- Tebük d- Hamrau’l-Esed

  138-Huneyn Savaşından sonra İslama ısındırılmak için ganimetten daha fazla pay verilen, yeni Müslüman olmuş Mekkelilere ne ad verilir?


  a- Hadari b- Mevali c- Tüleka d- Müellefe-i Kulub

  139-Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir?


  a- Mute b- Huneyn c-Tebük d- Hayber

  140-Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır?


  a- Saatü’l-Usra b- Saatü’l-Fitne c- Saatü’l-Felah d- Saatü’z-Zahme

  141-Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir?


  a- Mescidi Harb b- Mescidi Dırar c- Mescidi Tebük d- Mescidi Münafikun

  142-Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?


  a- Hicretin 7. yılı b- Hicretin 4. yılı c- Hicretin 10. yılı d- Hicretin 8. Yılı

  143- Hicretin 10. Yılında Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccına ne ad verilir?


  a- Haccı Kıran b- Veda haccı c- Son Hac d- Büyük Hac

  144-Efendimizin Hudeybiye Antlaşmasından bir yıl sonra yaptığı umreye ne ad verilir?


  a- Kaza Umresi b- Umretül Vüsta c- Umretül Evvel d- Veda Umresi

  145- Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir?


  a- Huneyn Hutbesi b- Safa Hutbesi c- Veda Hutbesi d- Tebük Hutbesi

  146-Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?


  a-Rebiül Evvel 632, Medine b- Muharrem 632 Medine c-Safer 632 Mekke d- Zilkade 632 Medine

  147-Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir?


  a- Usame b. Zeyd b- Halid b. Velid c- Abdullah b. Revaha d- Cafer b. Ebi Talib


  148-Ebu Süfyanın kızı olup, Müslüman olduktan sonra Habeşistana hicret eden ve burada yıllarca kaldıktan sonra Efendimizin hanımı olan validemiz kimdir?


  a- Hz. Ümmü Seleme b- Hz.Ümmü Habibe c- Hz. Safiye d- Hz. Cüveyriye

  149- Peygamberimizin Hicretin sekizinci yılında doğan son çocuğunun adı nedir?


  a-Abdullah b- Kasım c- Tahir d- İbrahim

  150- Peygamber Efendimize nazil olan son ayet hangisidir?


  a- Nisa Suresi 59. Ayet b-Maide Suresi 3. Ayet c- Nasr Suresi d- İsra Suresi 81. Ayet

  151-Peygamber Efendimizin çocuklarından hangisi Efendimizden sonra vefat etmiştir?


  a- Hz. Ümmü Gülsüm b- Hz. Zeyneb c-Hz.Fatıma d-Hz. Abdullah

  152-Hayberin Fethi sırasında büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir?


  a-Hz. Ali b-Hz. Halid c-Ebu Dücane d-Sad b. Ebi Vakkas

  153-Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir?


  a- oğulları Seleme b- Beni Âmir c- Beni Bekir d-Huzaa

  154-Ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir?


  a- Ebu’l-Bahteri b- Ced b. Kays c-Abdullah b. Ubey d-Huyey b. Ahtab

  155-Hz. Hamza’nın şehit olmasından sonra vücudunu parçalayan, Mekke’nin Fethinde Müslüman olan ve ilerlemiş yaşına rağmen Bizansla yapılan savaşlara katılan hanım sahabi kimdir?


  a- Ümmü hakim b-Hind c- Ümmü Süleym d- Rumeysa

  Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.


 8. 20.Ocak.2015, 12:10
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  101-Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?
  a-Beni Kureyza b- Beni Nadir c- Beni Bekir d- Beni Muharib

  102-Hendek Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir?
  a- Sa’d b. Muaz b- Cabir b. Abdullah c-Nuaym b. Mesud d- Zübeyr b. Avvam

  103-Hendek savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?
  a- İsra b-Ahzab c- Mücedele d-Ankebut

  104-Uhud Savaşında düşman süvarilerinin başında olan, okçular tepesini geçerek Müslümanlara büyük zarar veren daha sonra ise İslamı tercih eden komutan kimdir?
  a- Ebu Süfyan b- İkrime b. Ebi Cehil c- Utbe b. Ebi Vakkas d-Halid b. Velid

  105-Peygamberimizin emriyle Yahudi dilini öğrenen sahabi kimdir?
  a- Muaviye b. Ebi Süfyan b- Muğire b. Şube c-Zeyd b. Sabit d-Amr b. As

  106-Bedir Savaşında düşmana komutanlık eden ve ümmetin firavunu olarak nitelendirilen İslam düşmanı kimdir?
  a- Utbe b. Rebia b- Ebu Leheb c- Velid b. Muğire d-Ebu Cehil

  107-Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir?
  a-Mescidi Aksa b- Mescidi Haram c- Mescidi Nebevi d- Kuba Mescidi

  108-Peygamberimizin katıldığı ilk gazve hangisidir?
  a- Bedir b-Buvat c-Ebva d- Uşeyre

  109-Hac ibadeti hicretin hangi yılında farz kılınmıştır?


  a- Hicri 8. Yıl b- Hicri 7. Yıl c- Hicri 9. Yıl d- Hicri 10. Yıl

  110-Hz. Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir?


  a- İfk Hadisesi b- Garanik Hadisesi c- Kırtas d-Buhtan

  111- Medineden sürülen Yahudi kabilelerin de gelmesiyle İslam karşıtı bir merkeze dönüşen ve Efendimizin hicretin yedinci yılında fethettiği Yahudi kalelerinin adı nedir?


  a- Nahle b- Evtas c- Fedek d- Hayber

  112-Tebük Savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır?


  a- Fetih b- Tevbe c- Enfal d- Ahzab

  113-Efendimizin vefatından sonra Müslümanlara hitap eden ve İslam’ın ilk halifesi olan yüce sahabi kimdir?


  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ali c- Hz. Hz. Osman d-Hz. Ömer

  114-Kureyza oğulları hakkında hüküm veren ve kısa bir süre sonra da vefat eden sahabi kimdir?


  a- Zeyd b. Sabit b- Hz. Said b. Zeyd c- Hz. Cafer b. Ebi Talib d-Hz. Sa’d b. Muaz

  115-Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi sure nazil olmuştur?


  a-Fetih b- Araf c- Saff d- Hucurat

  116-Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medineye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir?


  a- Zafer yılı b-Fetih yılı c- Heyetler yılı d- – Kabileler yılı

  117-Hendek savaşında müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir?


  a- Beni Mustalik b- Beni Âmir c-Beni Kureyza d-Beni Kaynuka

  118-Hz. Âişeye iftira atılması olayını ve Onun tertemiz olduğunu bildiren ayetler hangi surededir?


  a- Zümer Suresi b-Nur Suresi c- Ahzab Suresi d-Hicr Suresi

  119-Mekke’nin fethinden sonra kuşatılan fakat o yıl fethedilemeyen ancak bir yıl sonra halkının kendiliğinden Müslüman olduğu şehir hangisidir?


  a- Taif b- San’a c- Necran d- Cidde

  120-Müslümanların Mekkeli müşriklerle hicretin altıncı yılında yaptıkları anlaşma hangisidir?


  a-Hamrau’l-Esed b-Hevazin c-Müreysiye b-Hudeybiye

  121-Hudeybiye Antlaşması öncesinde müslümanların düşmanla ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamberimizle yaptıkları biata ne ad verilir?


  a- Evtas b- Akabe c-Rıdvan d-Batn-ı Nahle

  122-Teyemmüm hangi gazve sırasında farz kılınmıştır?


  a- Tebük b- Hendek c-Beni Mustalik d- Bedir

  123-Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir?


  a- Amr b. Abese b Ebu Seleme – c-Ebu Cendel d- Ebu Hayseme

  124-Ahzab suresi 37. Ayet-i kerime ile Peygamber Efendimizle evliliği kararlaştırılan hanım sahabi kimdir?


  a- hz. Zeyneb binti Huzeyme b-Hz. Zeyneb binti Cahş c- Hz. Safiyye d- Hz. Cüveyriye

  125-Hudeybiye Anlaşması sonrasında Medineye gelen ve anlaşma gereği düşmana teslim edilen, düşmanın elinden kurtulduktan sonra Suriye yolu üzerinde Mekke kervanlarıyla çatışan sahabi kimdir?


  a- Habbab b. Eret b- Muaz b. Cebel c-Ebu Basir d-Ebu Talha

  126-Kuranda adı geçen tek sahabi kimdir?


  a-Hz. Zeyd b. Harise b- Hz. Ebu Bekir c- Hz. Ali d-Hz. Ömer

  127-Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir?


  a- I. Leon b- Konstantin c- Herakliyus d- Sezar

  128-Peygamber Efendimizin evlendiği Yahudi asıllı annemizin adı nedir?


  a- Hz. Zeyneb b- Hz. Safiye c- Hz. Mariye d-Hz. Cüveyriye

  129-Peygamberimiz son evliliğini kiminle yapmıştır?


  a- Hz. Zeyneb bînti Cahş b- Ümmü Seleme c- Zeynep binti Huzeyme d- Meymûne binti Hâris

  130-Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir?


  a- Yemame b- Kadisiye c- Mute d- Yermük

  131-Efendimizin gönderdiği davet mektubunu yırtan İran hükümdarı kimdir?


  a- Perviz b- Nuşirevan c- Yezdücerd d- Rüstem

  132-Mekke’nin Fethinden hemen önce Müslüman olan Mekke lideri kimdir?


  a- Ebu Amir b- Ebu Seleme c- Ebu Süfyan d- Ebu Dücane

  133-Peygamber Efendimizin daveti üzerine Müslüman olan, kısa bir süre sonra vefat edince Efendimizin kendisi için gıyabi cenaze namazı kıldığı Habeşistan hükümdarı kimdir?


  a- Necaşi Eshame b- Addas c- Sergius d- Mukavkıs

  134-Peygamber Efendimiz Beni Mustalik Gazvesi sonrasında hangi validemizle evlenmiştir?


  a- Hz. Zeynep binti Huzeyme b-Hz. Cüveyriye c-Hz. Sevde d- Meymune Binti Haris

  135- Efendimiz aleyhisselam vefatından hemen önce Bizansla savaşmak üzere hazırladığı orduya hangi sahabiyi komutan olarak tayin etmiştir?


  a- Ebu Katade b- Zeyd b. Harise c-Üsame b. Zeyd d-Muhammed b. Mesleme

  136-Son muhacir olarak kabul edilen Efendimizin amcası kimdir?


  a- Hz. Abbas b- Hz. Hamza c- Zübeyr d-Haris b. Abdülmuttalib

  137-Mekke’nin fethinden hemen sonra meydana gelen, Müslümanlarla Taif ve Hevazinli müşriklerin yaptığı savaşın adı nedir?


  a- Yemame b- Huneyn c- Tebük d- Hamrau’l-Esed

  138-Huneyn Savaşından sonra İslama ısındırılmak için ganimetten daha fazla pay verilen, yeni Müslüman olmuş Mekkelilere ne ad verilir?


  a- Hadari b- Mevali c- Tüleka d- Müellefe-i Kulub

  139-Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir?


  a- Mute b- Huneyn c-Tebük d- Hayber

  140-Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır?


  a- Saatü’l-Usra b- Saatü’l-Fitne c- Saatü’l-Felah d- Saatü’z-Zahme

  141-Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir?


  a- Mescidi Harb b- Mescidi Dırar c- Mescidi Tebük d- Mescidi Münafikun

  142-Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?


  a- Hicretin 7. yılı b- Hicretin 4. yılı c- Hicretin 10. yılı d- Hicretin 8. Yılı

  143- Hicretin 10. Yılında Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccına ne ad verilir?


  a- Haccı Kıran b- Veda haccı c- Son Hac d- Büyük Hac

  144-Efendimizin Hudeybiye Antlaşmasından bir yıl sonra yaptığı umreye ne ad verilir?


  a- Kaza Umresi b- Umretül Vüsta c- Umretül Evvel d- Veda Umresi

  145- Efendimiz aleyhisselam’ın Veda Haccı sırasında İslam’ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir?


  a- Huneyn Hutbesi b- Safa Hutbesi c- Veda Hutbesi d- Tebük Hutbesi

  146-Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?


  a-Rebiül Evvel 632, Medine b- Muharrem 632 Medine c-Safer 632 Mekke d- Zilkade 632 Medine

  147-Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir?


  a- Usame b. Zeyd b- Halid b. Velid c- Abdullah b. Revaha d- Cafer b. Ebi Talib


  148-Ebu Süfyanın kızı olup, Müslüman olduktan sonra Habeşistana hicret eden ve burada yıllarca kaldıktan sonra Efendimizin hanımı olan validemiz kimdir?


  a- Hz. Ümmü Seleme b- Hz.Ümmü Habibe c- Hz. Safiye d- Hz. Cüveyriye

  149- Peygamberimizin Hicretin sekizinci yılında doğan son çocuğunun adı nedir?


  a-Abdullah b- Kasım c- Tahir d- İbrahim

  150- Peygamber Efendimize nazil olan son ayet hangisidir?


  a- Nisa Suresi 59. Ayet b-Maide Suresi 3. Ayet c- Nasr Suresi d- İsra Suresi 81. Ayet

  151-Peygamber Efendimizin çocuklarından hangisi Efendimizden sonra vefat etmiştir?


  a- Hz. Ümmü Gülsüm b- Hz. Zeyneb c-Hz.Fatıma d-Hz. Abdullah

  152-Hayberin Fethi sırasında büyük kahramanlık gösteren sahabi kimdir?


  a-Hz. Ali b-Hz. Halid c-Ebu Dücane d-Sad b. Ebi Vakkas

  153-Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir?


  a- oğulları Seleme b- Beni Âmir c- Beni Bekir d-Huzaa

  154-Ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir?


  a- Ebu’l-Bahteri b- Ced b. Kays c-Abdullah b. Ubey d-Huyey b. Ahtab

  155-Hz. Hamza’nın şehit olmasından sonra vücudunu parçalayan, Mekke’nin Fethinde Müslüman olan ve ilerlemiş yaşına rağmen Bizansla yapılan savaşlara katılan hanım sahabi kimdir?


  a- Ümmü hakim b-Hind c- Ümmü Süleym d- Rumeysa

  Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

 9. 07.Mart.2015, 22:22
  5
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  CEVAP ANAHTARI:

  1- B- Siyer

  2- C- Muallaka-i seb’a

  3- C- Ficar

  4- A- Hadari

  5- D- Bilal-i Habeşi

  6- C- Kadir Gecesi

  7- B- Hanif

  8- D- Tebbet

  9- B- Ebu Talib

  10- A- Daru’l-Erkam

  11- B- Bahira

  12- D- 20 Nisan 571

  13- C- İsra

  14- C- Hz. Ebu Bekir

  15- A- Birinci Akabe Biatı

  16- C- Musab b. Umeyr

  17- A- Mescid-i Aksa

  18- D- Zeyd b. Harise

  19- D- Habeşistan

  20- A- Hz. Hamza

  21- A- Daru’n-Nedve

  22- A- Ebu Cehil

  23- D- Eşnak

  24- D- Kureyş

  25- C- Halime

  26- D- Nesibe

  27- A- Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü

  28- C- Alak Suresi 1-5

  29- A- Ebrehe

  30- D- Hz. Halid b. Velid

  31- C- Riyad

  32- A- Hılfu’l-Fudul

  33- D- Hz. Hatice

  34- A- Safa

  35- A- Haceru’l-Esved

  36- C- Vahyin Bir Süre Kesilmesi

  37- C- Kevser Suresi

  38- B- Cafer b. Ebi Talib

  39- B- Sümeyye

  40- C- Hz. Ebu Bekir

  41- D- Hz. Ömer

  42- B- Hüzün Yılı

  43- A- Addas

  44- B- Bakara Suresi son iki ayet

  45- B- Şakkul-Kamer

  46- D- Sikaye

  47- C- Mirac Gecesi

  48- C- Haşimoğulları

  49- B- 25

  50- B- Yesrib

  51- C- Ebu Seleme

  52- D- Ebu Cehil

  53- B- Daru’n-Nedve

  54- C- Hz. Ebu Bekir

  55- B- Hz. Ali

  56- A- Sevr

  57- C- Amir b. Füheyre

  58- C- Süraka

  59- C- 24 Temmuz 622

  60- D- Kuba Mescidi

  61- A - Ranuna Vadisi

  62- C- Halid b. Zeyd

  63- B- Muhacir

  64- C- Ensar

  65- D- Benî Mustalik

  66- B- Suffe

  67- C - Medine Sözleşmesi

  68- A- Hicretin 1. Yılı

  69- A- Abdullah b. Zeyd

  70- D- Münafık

  71- B- Bilal-i Habeşi

  72- C- Haccın Farz Kılınması

  73- D- Gazve

  74- A- Seriyye

  75- C- Batn-ı Nahle Vakası

  76- C- Bedir

  77- B- Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan

  78- A- Enfal

  79- D- Bedir

  80- B- Benî Kaynuka

  81- B- Hicretin 2. Yılı

  82- A- Hz. Fatıma

  83- C- Uhud

  84- C- Hicretin 3. Yılı 11 Şevval

  85- A- Meğazi

  86- B- Hz. Hamza

  87- D- Musab b. Umeyr

  88- A- Ayneyn Geçidi

  89- C- Âl-i İmran

  90- D- Hamrau’l-Esed

  91- C- Zeyneb binti Huzeyme

  92- A- Hz. Hafsa

  93- C- Hz. Osman

  94- C- Recî Hadisesi

  95- B- Bi’r-u Meûne Faciası

  96- C- Benii Nadîr

  97- A- Hicretin 4. Yılı

  98- D- Ümmü Seleme

  99- C- Hendek

  100- C- Selman-ı Farisi

  101- A- Benî Kureyza

  102- C- Nuaym b. Mesud

  103- B- Ahzâb

  104- D- Halid b. Velid

  105- C- Zeyd b. Sabit

  106- D- Ebu Cehil

  107- A- Mescid-i Aksa

  108- C- Ebva

  109- C- Hicretin 9. Yılı

  110- A- İfk Hadisesi

  111- D- Hayber

  112- B- Tevbe Suresi

  113- A- Hz. Ebû Bekir

  114- D- Sa’d b. Muaz

  115- A- Fetih Suresi

  116- C- Heyetler Yılı

  117- C- Beni Kureyza

  118- B- Nur Suresi

  119- A- Taif

  120- D- Hudeybiye

  121- C- Rıdvan Biatı

  122- C- Beni Mustalik

  123- C- Ebu Cendel

  124- B- Zeyneb binti Cahş

  125- B- Ebû Basir

  126- B- Zeyd b. Harise

  127- C- Herakliyus

  128- B- Hz. Safiye

  129- D- Meymune binti Haris

  130- C- Mute

  131- A- Perviz

  132- C- Ebû Süfyan

  133- A- Necaşi Eshame

  134- B- Hz. Cüveyriye

  135- C- Üsame b. Zeyd

  136- A- Hz. Abbas

  137- B- Huneyn

  138- D- Muellefe-i Kulûb

  139- C- Tebük

  140- A- Saatu’l-Usra

  141- B- Mescid-i Dırar

  142- D- Hicretin 8. Yılı

  143- B- Veda haccı

  144- A- Kaza umresi

  145- C- Veda hutbesi

  146- A- Rebiül Evvel 632, Medine

  147- B- Halid b. Velid

  148- B- Ümmü Habibe

  149- B- İbrahim

  150- B- Maide suresi 3. Ayeti kerime

  151- C- Hz. Fatıma

  152- A- Hz. Ali

  153- D- Huzaa

  154- C- Abdullah b. Ubey

  155- B- Hind


  Yazar:
  Mutlu BİNİCİ
  Siyerinebi


 10. 07.Mart.2015, 22:22
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  CEVAP ANAHTARI:

  1- B- Siyer

  2- C- Muallaka-i seb’a

  3- C- Ficar

  4- A- Hadari

  5- D- Bilal-i Habeşi

  6- C- Kadir Gecesi

  7- B- Hanif

  8- D- Tebbet

  9- B- Ebu Talib

  10- A- Daru’l-Erkam

  11- B- Bahira

  12- D- 20 Nisan 571

  13- C- İsra

  14- C- Hz. Ebu Bekir

  15- A- Birinci Akabe Biatı

  16- C- Musab b. Umeyr

  17- A- Mescid-i Aksa

  18- D- Zeyd b. Harise

  19- D- Habeşistan

  20- A- Hz. Hamza

  21- A- Daru’n-Nedve

  22- A- Ebu Cehil

  23- D- Eşnak

  24- D- Kureyş

  25- C- Halime

  26- D- Nesibe

  27- A- Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü

  28- C- Alak Suresi 1-5

  29- A- Ebrehe

  30- D- Hz. Halid b. Velid

  31- C- Riyad

  32- A- Hılfu’l-Fudul

  33- D- Hz. Hatice

  34- A- Safa

  35- A- Haceru’l-Esved

  36- C- Vahyin Bir Süre Kesilmesi

  37- C- Kevser Suresi

  38- B- Cafer b. Ebi Talib

  39- B- Sümeyye

  40- C- Hz. Ebu Bekir

  41- D- Hz. Ömer

  42- B- Hüzün Yılı

  43- A- Addas

  44- B- Bakara Suresi son iki ayet

  45- B- Şakkul-Kamer

  46- D- Sikaye

  47- C- Mirac Gecesi

  48- C- Haşimoğulları

  49- B- 25

  50- B- Yesrib

  51- C- Ebu Seleme

  52- D- Ebu Cehil

  53- B- Daru’n-Nedve

  54- C- Hz. Ebu Bekir

  55- B- Hz. Ali

  56- A- Sevr

  57- C- Amir b. Füheyre

  58- C- Süraka

  59- C- 24 Temmuz 622

  60- D- Kuba Mescidi

  61- A - Ranuna Vadisi

  62- C- Halid b. Zeyd

  63- B- Muhacir

  64- C- Ensar

  65- D- Benî Mustalik

  66- B- Suffe

  67- C - Medine Sözleşmesi

  68- A- Hicretin 1. Yılı

  69- A- Abdullah b. Zeyd

  70- D- Münafık

  71- B- Bilal-i Habeşi

  72- C- Haccın Farz Kılınması

  73- D- Gazve

  74- A- Seriyye

  75- C- Batn-ı Nahle Vakası

  76- C- Bedir

  77- B- Hicretin 2. Yılı 17 Ramazan

  78- A- Enfal

  79- D- Bedir

  80- B- Benî Kaynuka

  81- B- Hicretin 2. Yılı

  82- A- Hz. Fatıma

  83- C- Uhud

  84- C- Hicretin 3. Yılı 11 Şevval

  85- A- Meğazi

  86- B- Hz. Hamza

  87- D- Musab b. Umeyr

  88- A- Ayneyn Geçidi

  89- C- Âl-i İmran

  90- D- Hamrau’l-Esed

  91- C- Zeyneb binti Huzeyme

  92- A- Hz. Hafsa

  93- C- Hz. Osman

  94- C- Recî Hadisesi

  95- B- Bi’r-u Meûne Faciası

  96- C- Benii Nadîr

  97- A- Hicretin 4. Yılı

  98- D- Ümmü Seleme

  99- C- Hendek

  100- C- Selman-ı Farisi

  101- A- Benî Kureyza

  102- C- Nuaym b. Mesud

  103- B- Ahzâb

  104- D- Halid b. Velid

  105- C- Zeyd b. Sabit

  106- D- Ebu Cehil

  107- A- Mescid-i Aksa

  108- C- Ebva

  109- C- Hicretin 9. Yılı

  110- A- İfk Hadisesi

  111- D- Hayber

  112- B- Tevbe Suresi

  113- A- Hz. Ebû Bekir

  114- D- Sa’d b. Muaz

  115- A- Fetih Suresi

  116- C- Heyetler Yılı

  117- C- Beni Kureyza

  118- B- Nur Suresi

  119- A- Taif

  120- D- Hudeybiye

  121- C- Rıdvan Biatı

  122- C- Beni Mustalik

  123- C- Ebu Cendel

  124- B- Zeyneb binti Cahş

  125- B- Ebû Basir

  126- B- Zeyd b. Harise

  127- C- Herakliyus

  128- B- Hz. Safiye

  129- D- Meymune binti Haris

  130- C- Mute

  131- A- Perviz

  132- C- Ebû Süfyan

  133- A- Necaşi Eshame

  134- B- Hz. Cüveyriye

  135- C- Üsame b. Zeyd

  136- A- Hz. Abbas

  137- B- Huneyn

  138- D- Muellefe-i Kulûb

  139- C- Tebük

  140- A- Saatu’l-Usra

  141- B- Mescid-i Dırar

  142- D- Hicretin 8. Yılı

  143- B- Veda haccı

  144- A- Kaza umresi

  145- C- Veda hutbesi

  146- A- Rebiül Evvel 632, Medine

  147- B- Halid b. Velid

  148- B- Ümmü Habibe

  149- B- İbrahim

  150- B- Maide suresi 3. Ayeti kerime

  151- C- Hz. Fatıma

  152- A- Hz. Ali

  153- D- Huzaa

  154- C- Abdullah b. Ubey

  155- B- Hind


  Yazar:
  Mutlu BİNİCİ
  Siyerinebi

 11. 03.Mayıs.2015, 17:21
  6
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  cok guzeldi super ogrencilerim de begendi ogrencilerim bazilarini bilmiyordu artik biliyor Allah razi olsun


 12. 03.Mayıs.2015, 17:21
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  cok guzeldi super ogrencilerim de begendi ogrencilerim bazilarini bilmiyordu artik biliyor Allah razi olsun

 13. 18.Nisan.2016, 07:21
  7
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  selamunaleykum size birkaç sorum olacaktı
  bunları bulamadım size danısmak istedm
  1-) kureyşllilerin barış aylarına ne ad verilir
  2-)hz ömer müslüman old kaç yaşındaydı
  3-)hz hamzanın müslüman oluşundan bir kaç gun sonra kureyşlilerin toplandıgı yere ne ad verilir ?

  Allah rızası icin cevapları verın


 14. 18.Nisan.2016, 07:21
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  selamunaleykum size birkaç sorum olacaktı
  bunları bulamadım size danısmak istedm
  1-) kureyşllilerin barış aylarına ne ad verilir
  2-)hz ömer müslüman old kaç yaşındaydı
  3-)hz hamzanın müslüman oluşundan bir kaç gun sonra kureyşlilerin toplandıgı yere ne ad verilir ?

  Allah rızası icin cevapları verın

 15. 19.Nisan.2016, 21:00
  8
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  Beni sınava çalıştırdı. Çok teşekkür ediyorum.


 16. 19.Nisan.2016, 21:00
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Beni sınava çalıştırdı. Çok teşekkür ediyorum.

 17. 20.Nisan.2016, 23:42
  9
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,080
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Peygamber efendimiz ile ilgili soru ve cevapları

  1- Haram denilen ve savaşların yasak olduğu aylar dört tanedir. Bu aylar şunlardır: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb.
  2- Hz. Ömer 35 yaşında iken müslüman oldu.
  3- Bu toplantı alanına 'Darun Nedve' denir.


 18. 20.Nisan.2016, 23:42
  9
  Yönetici
  1- Haram denilen ve savaşların yasak olduğu aylar dört tanedir. Bu aylar şunlardır: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb.
  2- Hz. Ömer 35 yaşında iken müslüman oldu.
  3- Bu toplantı alanına 'Darun Nedve' denir.
+ Yorum Gönder