Konusunu Oylayın.: Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım?
 1. 10.Nisan.2013, 23:31
  1
  Misafir

  Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım?


  Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım? Mumsema Çok güzel bilgiler vermişsiniz teşekkürler...


 2. 10.Nisan.2013, 23:31
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Çok güzel bilgiler vermişsiniz teşekkürler...

 3. 11.Nisan.2013, 01:00
  2
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,619
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım?
  3 ayların genel olarak özel ibadet ayları olduğuna dair sahih bir delil yoktur, halkın gelenekleridir fakat sünnette yeri yoksa bu BİDAT olmuş olur. fakat normal zamanlarda da yapılabilecek olan nafile oruçlar, nafile namazlar her an yapılabilir bunun 3 aylarda daha faziletli olacağını iddia edemeyiz fakat ramazan bunlardan ayrıdır ramazanda ayrı olarak yapılacak ibadetlerin listesini yapsak uzar gider.


 4. 11.Nisan.2013, 01:00
  2
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye  3 ayların genel olarak özel ibadet ayları olduğuna dair sahih bir delil yoktur, halkın gelenekleridir fakat sünnette yeri yoksa bu BİDAT olmuş olur. fakat normal zamanlarda da yapılabilecek olan nafile oruçlar, nafile namazlar her an yapılabilir bunun 3 aylarda daha faziletli olacağını iddia edemeyiz fakat ramazan bunlardan ayrıdır ramazanda ayrı olarak yapılacak ibadetlerin listesini yapsak uzar gider.

 5. 11.Nisan.2013, 02:16
  3
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,307
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım?

  Üç Aylar ve Değerlendirme Yolları


  Yüce Allah (c.c.) mukaddes kitabımız*Kur'an'*ın bir çok yerinde aya ve güneşe, gece ve gündüze,1 duha2 ve asr'a3 yemin etmiştir.Sevgili Peygamberimiz de zamanın önemini belirtirken "insanların en çok gaflet içinde olduğu*nimet"4*ifadesini kullanmıştır.Zaman nimeti konusundaki gafletin bir sonucu olarak cahiliyye Arapları arasında belli çıkarlar adına nesi' (erteleme) yoluyla aylarda tahrif ve zamanla oynamalar söz konusu olmuştur.5 Zaman ve aylarla ilgili tahrife dikkat çeken Allah Teâlâ şöyle buyurur:Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram (hürmetli) aylardır. İşte bu dosdoğru hesap (nizam)'dır."6Müfessirlere göre; Araplar Hz. İbrahim ve İsmail'den beri kamerî ayları tanıyorlar, haram aylara riayet ediyorlar ve dînî vazifelerini bunlara göre yapıyorlardı.7 Daha sonraları bu prensiplerden vazgeçmişler ve yerli yersiz ilahi kurallara aykırı davranışlarda bulunmuşlardır. Bunun üzerine zamanın hakiki sahibi Hz. Allah, az önce kaydettiğimiz ayetle, yanlışı düzeltmiş, doğruyu belirtmiş ve senenin her gününe yayılıp her ayın bereketinden istifade ve ilahi adaletin tecellisi hikmetine binaen8 oruç, zekat ve hacc gibi şer'î (dinî) hükümler onlara göre düzenlenmiştir.9II- Kamerî Aylar ve KısacaFaziletleriKur'an-ı Kerîm'de ismi açıkça zikredilen ay yalnız*Ramazan'*dır.10 Bunun dışında aylarla (hatta günlerle) ilgili ifadeler "Malum (bilinen) günler"11 "Onlardan dördü haramdır."12 "Haram aylar"13 şeklinde kapalıdırlar.Aylardan bahseden ayette de sadece ayların sayıları verilmiş ve bazılarının haram olduğu ifade edilmiştir. Buradaki kapalılıklar din muallimi ve*Kur'an*mübelliği Hz. Peygamber'in şu açıklamalarıyla giderilmiştir:"İşte zaman, hakikaten Allah'ın semaları ve yeri yarattığı günkü durumu gibi devre girdi. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haramdır ki, üçü peşpeşe (Zilkade,Zilhicce,Muharrem), biri de Cumada ile Şaban arasındaki*,Receb''14Ayette sayıları belirtilip isimleri zikredilmeyen aylar müfessirlerce şöyle verilmiştir:"Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb, Şa'ban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce"15.Büyük alim Gazzâli "Faziletli Aylar" başlığı altında "Zilhicce, Muharrem, Receb, Şa'ban"ı zikrettikten sonra "Eşhur-ı hurum" başlığı altında da "Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb" aylarını kaydetmiş ve bunların içinden en faziletlisinin "Zilhicce" olduğunu belirtmiştir.16 Gazzâlî devamla fazilet noktasında "Zilhicce"ye verdiği önceliğin sebeplerini şöyle vermektedir:"O erbeat-ı hurum'dandır. Hac ayıdır. Eyyam-ı ma'lûmat (bilinen günler) ve eyyâm-ı ma'dûdat (sayılı günler) bu aydadır".17"Eyyâm-ı ma'lûmât ve eyyâm-ı ma'dûdât" hakkında alimlerin farklı görüşleri bulunmaktadır.İbn Abbas (r.a.)'dan gelen bir haberde, ''eyyâm-ı ma'dûdat Zilhicce'nin ilk on günü, eyyâm-ı ma'lûmat ise teşrik günleri" olduğu belirtilmiştir.18Ebû Hanîfe ve Katade'ye göre eyyâm-ı ma'dûdat teşrik günleri, eyyâm-ı ma'lûmat aşr-i Zilhicce (Zilhicce'nin ilk on günü)'dür. İmam Malik, Ebû Yusuf ve Muhammed'e göre ise; eyyâm-ı ma'lûmat kurban günlerinin üçü, eyyâm-ı ma'dûdat teşrik günlerinin üçüdür.19 Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerin cihaddan da üstün olduğunu ifade buyuran Allah Rasûlü devamla, bu günler Allah'ın "Fecre ve on geceye yemin olsun 20" diye yeminine konu olmuş, Cuma haftanın en hayırlı günü olduğu gibi aşr-i Zilhicce de senenin faziletli günleridir.21 ilavesinde bulunmuştur.Yine sevgili Peygamberimiz "Zilhicce'nin dokuzu (arefe günü) orucunun, o yılın ve gelecek senenin günahlarına keffaret olacağı" müjdesini vermiştir.22 Ramazan ve Haram aylarda tutulan oruçların faziletiyle ilgili değerlendirmesinde Gazzâlî şöyle der:"Erbeat-ı hurum'da tutulan bir gün oruç diğer aylardaki otuz günlük oruçdan, Ramazan'daki bir günlük oruç da haram aylarında tutulan otuz günlük oruçtan muteberdir. 23Erbeat-ı hurum'dan Muharrem, nebiler serveri Efendimizin mübarek diliyle "Şehrullah: Allah'ın Ayı" diye nitelenmiş ve farz oruçlarından sonra en kıymetli orucun bu ayda tutulan nafile oruç olduğunu, bu ayda ayrıca "aşûra orucu" bulunduğunu yine onun beyanlarından öğrenmiş oluyoruz.24 Hicret'in yapıldığı bu ay Hz. Ömer'den bu yana hicrî takvimin başlangıcı olarak biline gelmiştir. 25III- Üç Aylar ve Mübarek GecelerMukaddes kitabımız*Kur'an'*da aylardan -Ramazan hariç- "erbeat-ı hurum ve eşhuru'l-hurum" gibi genel ifadelerle bahsedildiğini yukarıda ifade etmiştik. Bu sebeple dini eserlerde genel olarak bu ayların faziletinden bahsedilmiş olmasına rağmen ülkemizde*Receb, Şa'ban ve Ramazan'a ''üç aylar"*denmiş ve özellikle halk arasında bu isim çok yaygın hale gelmiştir. Bunun haklı sebepleri olabilir.Bunlardan biri, ayların sultanı olarak bilinen Ramazan'dan önce ve onun habercisi durumunda olmaları. Diğeri, veladet hariç bütün mübarek gece (kandil)'lerin bu aylarda bulunmaları.Bir diğeri de müslümanların bu konudaki hassasiyetleri dikkate alınarak vaaz ve hutbelerde bu ay ve gecelere ağırlık verilmesi.Bunlardan başka Rasuller Sultanı Efendimizin üç ayı birlikte zikrederek bahsetmesi.Sevgili Peygamberimiz'in üç aylara dair hadisi ve duası şöyledir:"Receb Allah'ın, Şa'ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır".26''Allah'ım Receb ve Şa'banı hakkımız da mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur" 27Üç aylara dair bu genel bilgilerden sonra bu kapsama giren ayları ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır1- Receb Ayı ve Regâib ve İsrâ GeceleriSevgili Peygamberimiz'in Receb ayındaki ibadet hayatına ilişkin iki hadis vermek istiyorum:"O, Receb ayında bazan oruç tutar bazan tutmazdı. Bazan orucu uzatır bazan da iftar ederdi". 28"Receb'in tamamında oruç tutmaktan hoşlanmazlardı". 29Receb ayında*Regâib ve İsra (mi'rac)*gibi iki mübarek gece bulunmaktadır.Regâib,*Receb'in ilk Cuma gecesidir. Rağbet olunan kıymetli şeyler, bol bol ihsan ve çok çok feyiz manalarına gelen Regaib'e, Allah'ın mümtaz kullarına ihsan ve ikramı büyük olduğundan bu isim verildiği söylenmektedir. Bu nedenle asırlardır müslümanlar bu geceye önem vermişler ve feyiz ve bereketinden yararlanmaya çalışmışlardır. 30İsra veya Mir'ac ,*Receb'in 27. gecesine rastlar. Risalet görevini eksiksiz yapmaya gayret gösteren Hz. Peygamber, müşriklerin amansız hücumuna uğramış ve akla gelmedik sözlü ve fiili eza ve işkencelerle karşı karşıya kalmıştır. Bunların yanı sıra risaletin onuncu yılında amcası Ebu Talib'i ve vefakar eşi Hz. Hatice'yi kaybetti. Daha çok güven ve teselliye ihtiyaç duyduğu böyle bir zamanda Hz. Peygamber Allah'ın özel ikramlarına mazhar olup Mekke'den Kudüs'e ve oradan semalara yolculukla taltif edildi. Bu yolculuğun ilk kısmına*İsra,*31 ikinci kısmına*mi'rac,*32 denmiştir. Memleketimizde bu yolculuğun yapıldığı geceye genel olarak mi'rac 33 denmektedir.Süleyman Çelebinin*"Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl"*şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Süresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce alemlerden dönmüştür34.2- Şa'ban Ayı ve Berat GecesiBu ayda oruç tutmaya özel itina gösteren Efendimiz'in bu ve Ramazan'ın dışında peşpeşe iki ay oruç tutmadığı kaydedilmektedir35.*Şa'ban'*ın tamamını oruçla geçiren36 Peygamberimiz(s.a) "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç hangisidir" sorusuna*"Şa'ban"*diye cevap vermiş ve şu ilavede bulunmuştur:"Şa'ban,*Ramazan'ı karşılamak içindir.37 Gerektiğinde onu otuza tamamlayınız".38Şa'ban*ayında*"Berat gecesi"*bulunmaktadır ki, ayın on beşinci gecesine rastlar.Duhan Süresi'nin "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" 39 ayetinde geçen*Leyle-i mübarek"*ifadesi İbn Abbas tarafından*"Berât gecesi"*olarak tefsir edilmesine karşılık İkrime ve çoğu müfessirlerce*"Kadir gecesi"*diye açıklanmıştır 40. Bazı alimler de bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışarak Kur'an'ın Berat gecesinde levhi mahfuzdan dünya semasına topluca indirilmesi ''inzal", Kadir*gecesinde de oradan Peygamber (s.a.v)'e parça parça indirilmesi"tenzil"*şeklinde iki aşamalı nüzulünden söz etmişlerdir 41. Hz. Peygamber bu geceye dair şöyle buyurmaktadır."Şa'ban'ın yarısı (Berat*gecesi)*olunca gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz42.Bazı hadislerde de "müşrik, husumkâr, ebeveyne asi, zâlim, iffet düşmanı zani ve içki düşkünleri (tevbe edinceye kadar) hariç diğer kulların affedileceği" 43 bundan yararlananların Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca olacağı44 zikredilmektedir. Burada kabile ve koyunlardan bahsedilmesi "affedileceklerin çokluğu"ndan kinâyedir.3- Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi-Genel olarak halk arasında "onbir ayın sultanı, Kur'an ayı, oruç ayı ve mağfiret ayı" gibi niteliklerle bilinenRamazan*kameri ayların dokuzuncusudur. Kur'an'da*"Ramazan ayı"45 diye isminden bahsedilen tek aydır. Bu ayı diğer aylardan ayıran faktörleri şöyle sıralayabiliriz: -Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. 46-Bin aydan hayırlı*Kadir Gecesi*bu aydadır. 47- Oruç bu ayda farz kılınmıştır ve tutulmaktadır.48-*Teravih*namazı ve*itikaf*bu ayın sünnetlerindendir. 49-*Sadaka-ı fıtır*bu aya mahsus özel bir mali ibadettir. 50İlahi rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu ay, kulluk bilinç ve şuurunun doruğa çıktığı, mü'minlerin maddi ve manevî yönden kemale erdiği bir*"ibadet ayı"*olarak da karşımıza çıkmaktadır.Ramazan'da bulunan (ve 27. gecesine rastlayan) mübarek geceye*"Kadir gecesi (Leyle-i Kadir veya Leyle-i Mübarek)"51 denir.Yüce Kur'an'ın 97. süresinin adı olan*"Kadir"*de söz konusu gecenin önemi şöyle vurgulanmaktadır."Gerçek biz onu*Kadir*gecesinde indirdik.*Kadir gecesinin*(o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir?*Kadir gecesibin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır".**Gelecek sayı: Nasıl değerlendirmeli?Dipnotlar:*1- Şems, 91/1-4.*2-Duha, 93/1.*3- Asr,103/1.*4- Buhâri Rikak,1.*5- Elmalılı Tefsir, IV, 2529; Hâzin, Tefsir, l,117.*6-Tevbe 9/36.*7-Hâzin,Tefsir,l,117; Elmalılı,Tefsir,IV,2524.8-Çantay Hasan Basri Kuran Meâli,l, 279*9-Sabûni ,Tefsir, l, 534.*10-Bakara Suresi, 2/185.*11-Bakara 2/197.*12-Tevbe,9/36.*13-Tevbe, 9/5.*14-Elmalılı Tefsir, 4. 2523*15-Hâzin,Tefsir, l,117.*16-Gazzâlî,ihya, l, 671.*17-a.g.e., ay.*18-Tecrîd,IV,189.*19-a.g.e. ay,*20-Fecr Sûresi, 89/12.*21-Tecrid,lV,191.*22-a.g.e., IV, 193 Riyazüs salihin,II,508.*23-Gazzalî a.g.e,l,670. Geniş bilgi için bk. Nesefî Tefsir 1,117. Hâzin a.g.e., l,118-119 Sabûnî a.g.e., l,534.*24-*Riyazüs salihîn,II,504.*25-*Solmaz Mehmed, Çakan İ. Lutfi Tevhid Mücâdelesi,s. 243.*26-*Keşfu'l-hafa,423*27- a.g.e., ay.*28-et-Tâc,II,91.*29-Müslim Sıyâm,179, İbn Mâce,Sıyâm,43*30-Öztop Ömer, Süleymaniye'den Hitap. s. 231.*31-Bk. İsrâ,17/1.*32-*Bk. Necm,53/9; et-Tâc,l,257,262. 33-*Geniş bilgi için bk. Berki A. Himmet ve Keskioğlu Osman ''Hatemu'l Enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı'' Ankara 1993 s.145-162*34-Elmalılı a.g.e., V, 3142.*35-Tirmizî, Savm 36;Ebu Davud Savm, 57; İbn Mâce Sıyam, 4.*36-*Buhari Savm, 52.*37-Tirmîzî, Zekât,28.*38-*Buhari Savm,11.*39-Duhan,44/3.*40-Elmalılı a.g.e., IV, 2523.*41-Cerrahoğlu İsmail,Usül s. 43.*42-Tirmizi,Savm,38; A. Hanbel, VI. 238 et-Tac,II,93.*43-*et- Tâc II, 93; Elmalılı a.g.e., IV, 2492.*44-et-Tâc,II,93.*45-*Bakara, 2/185. 46-Bakara,2/185.*47-Kadir, 97/1-5*48-Bakara, 2/184.49-*Bilmen Ö. Nasuhi, İlmihal s.173-325.*50-a.g.e. s.364.*51-Elmalılı,a.g.e.,IV,2523;et-Tâc,ll.84.


 6. 11.Nisan.2013, 02:16
  3
  Moderatör
  Üç Aylar ve Değerlendirme Yolları


  Yüce Allah (c.c.) mukaddes kitabımız*Kur'an'*ın bir çok yerinde aya ve güneşe, gece ve gündüze,1 duha2 ve asr'a3 yemin etmiştir.Sevgili Peygamberimiz de zamanın önemini belirtirken "insanların en çok gaflet içinde olduğu*nimet"4*ifadesini kullanmıştır.Zaman nimeti konusundaki gafletin bir sonucu olarak cahiliyye Arapları arasında belli çıkarlar adına nesi' (erteleme) yoluyla aylarda tahrif ve zamanla oynamalar söz konusu olmuştur.5 Zaman ve aylarla ilgili tahrife dikkat çeken Allah Teâlâ şöyle buyurur:Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram (hürmetli) aylardır. İşte bu dosdoğru hesap (nizam)'dır."6Müfessirlere göre; Araplar Hz. İbrahim ve İsmail'den beri kamerî ayları tanıyorlar, haram aylara riayet ediyorlar ve dînî vazifelerini bunlara göre yapıyorlardı.7 Daha sonraları bu prensiplerden vazgeçmişler ve yerli yersiz ilahi kurallara aykırı davranışlarda bulunmuşlardır. Bunun üzerine zamanın hakiki sahibi Hz. Allah, az önce kaydettiğimiz ayetle, yanlışı düzeltmiş, doğruyu belirtmiş ve senenin her gününe yayılıp her ayın bereketinden istifade ve ilahi adaletin tecellisi hikmetine binaen8 oruç, zekat ve hacc gibi şer'î (dinî) hükümler onlara göre düzenlenmiştir.9II- Kamerî Aylar ve KısacaFaziletleriKur'an-ı Kerîm'de ismi açıkça zikredilen ay yalnız*Ramazan'*dır.10 Bunun dışında aylarla (hatta günlerle) ilgili ifadeler "Malum (bilinen) günler"11 "Onlardan dördü haramdır."12 "Haram aylar"13 şeklinde kapalıdırlar.Aylardan bahseden ayette de sadece ayların sayıları verilmiş ve bazılarının haram olduğu ifade edilmiştir. Buradaki kapalılıklar din muallimi ve*Kur'an*mübelliği Hz. Peygamber'in şu açıklamalarıyla giderilmiştir:"İşte zaman, hakikaten Allah'ın semaları ve yeri yarattığı günkü durumu gibi devre girdi. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haramdır ki, üçü peşpeşe (Zilkade,Zilhicce,Muharrem), biri de Cumada ile Şaban arasındaki*,Receb''14Ayette sayıları belirtilip isimleri zikredilmeyen aylar müfessirlerce şöyle verilmiştir:"Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Receb, Şa'ban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce"15.Büyük alim Gazzâli "Faziletli Aylar" başlığı altında "Zilhicce, Muharrem, Receb, Şa'ban"ı zikrettikten sonra "Eşhur-ı hurum" başlığı altında da "Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb" aylarını kaydetmiş ve bunların içinden en faziletlisinin "Zilhicce" olduğunu belirtmiştir.16 Gazzâlî devamla fazilet noktasında "Zilhicce"ye verdiği önceliğin sebeplerini şöyle vermektedir:"O erbeat-ı hurum'dandır. Hac ayıdır. Eyyam-ı ma'lûmat (bilinen günler) ve eyyâm-ı ma'dûdat (sayılı günler) bu aydadır".17"Eyyâm-ı ma'lûmât ve eyyâm-ı ma'dûdât" hakkında alimlerin farklı görüşleri bulunmaktadır.İbn Abbas (r.a.)'dan gelen bir haberde, ''eyyâm-ı ma'dûdat Zilhicce'nin ilk on günü, eyyâm-ı ma'lûmat ise teşrik günleri" olduğu belirtilmiştir.18Ebû Hanîfe ve Katade'ye göre eyyâm-ı ma'dûdat teşrik günleri, eyyâm-ı ma'lûmat aşr-i Zilhicce (Zilhicce'nin ilk on günü)'dür. İmam Malik, Ebû Yusuf ve Muhammed'e göre ise; eyyâm-ı ma'lûmat kurban günlerinin üçü, eyyâm-ı ma'dûdat teşrik günlerinin üçüdür.19 Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerin cihaddan da üstün olduğunu ifade buyuran Allah Rasûlü devamla, bu günler Allah'ın "Fecre ve on geceye yemin olsun 20" diye yeminine konu olmuş, Cuma haftanın en hayırlı günü olduğu gibi aşr-i Zilhicce de senenin faziletli günleridir.21 ilavesinde bulunmuştur.Yine sevgili Peygamberimiz "Zilhicce'nin dokuzu (arefe günü) orucunun, o yılın ve gelecek senenin günahlarına keffaret olacağı" müjdesini vermiştir.22 Ramazan ve Haram aylarda tutulan oruçların faziletiyle ilgili değerlendirmesinde Gazzâlî şöyle der:"Erbeat-ı hurum'da tutulan bir gün oruç diğer aylardaki otuz günlük oruçdan, Ramazan'daki bir günlük oruç da haram aylarında tutulan otuz günlük oruçtan muteberdir. 23Erbeat-ı hurum'dan Muharrem, nebiler serveri Efendimizin mübarek diliyle "Şehrullah: Allah'ın Ayı" diye nitelenmiş ve farz oruçlarından sonra en kıymetli orucun bu ayda tutulan nafile oruç olduğunu, bu ayda ayrıca "aşûra orucu" bulunduğunu yine onun beyanlarından öğrenmiş oluyoruz.24 Hicret'in yapıldığı bu ay Hz. Ömer'den bu yana hicrî takvimin başlangıcı olarak biline gelmiştir. 25III- Üç Aylar ve Mübarek GecelerMukaddes kitabımız*Kur'an'*da aylardan -Ramazan hariç- "erbeat-ı hurum ve eşhuru'l-hurum" gibi genel ifadelerle bahsedildiğini yukarıda ifade etmiştik. Bu sebeple dini eserlerde genel olarak bu ayların faziletinden bahsedilmiş olmasına rağmen ülkemizde*Receb, Şa'ban ve Ramazan'a ''üç aylar"*denmiş ve özellikle halk arasında bu isim çok yaygın hale gelmiştir. Bunun haklı sebepleri olabilir.Bunlardan biri, ayların sultanı olarak bilinen Ramazan'dan önce ve onun habercisi durumunda olmaları. Diğeri, veladet hariç bütün mübarek gece (kandil)'lerin bu aylarda bulunmaları.Bir diğeri de müslümanların bu konudaki hassasiyetleri dikkate alınarak vaaz ve hutbelerde bu ay ve gecelere ağırlık verilmesi.Bunlardan başka Rasuller Sultanı Efendimizin üç ayı birlikte zikrederek bahsetmesi.Sevgili Peygamberimiz'in üç aylara dair hadisi ve duası şöyledir:"Receb Allah'ın, Şa'ban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır".26''Allah'ım Receb ve Şa'banı hakkımız da mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur" 27Üç aylara dair bu genel bilgilerden sonra bu kapsama giren ayları ayrı ayrı ele almak faydalı olacaktır1- Receb Ayı ve Regâib ve İsrâ GeceleriSevgili Peygamberimiz'in Receb ayındaki ibadet hayatına ilişkin iki hadis vermek istiyorum:"O, Receb ayında bazan oruç tutar bazan tutmazdı. Bazan orucu uzatır bazan da iftar ederdi". 28"Receb'in tamamında oruç tutmaktan hoşlanmazlardı". 29Receb ayında*Regâib ve İsra (mi'rac)*gibi iki mübarek gece bulunmaktadır.Regâib,*Receb'in ilk Cuma gecesidir. Rağbet olunan kıymetli şeyler, bol bol ihsan ve çok çok feyiz manalarına gelen Regaib'e, Allah'ın mümtaz kullarına ihsan ve ikramı büyük olduğundan bu isim verildiği söylenmektedir. Bu nedenle asırlardır müslümanlar bu geceye önem vermişler ve feyiz ve bereketinden yararlanmaya çalışmışlardır. 30İsra veya Mir'ac ,*Receb'in 27. gecesine rastlar. Risalet görevini eksiksiz yapmaya gayret gösteren Hz. Peygamber, müşriklerin amansız hücumuna uğramış ve akla gelmedik sözlü ve fiili eza ve işkencelerle karşı karşıya kalmıştır. Bunların yanı sıra risaletin onuncu yılında amcası Ebu Talib'i ve vefakar eşi Hz. Hatice'yi kaybetti. Daha çok güven ve teselliye ihtiyaç duyduğu böyle bir zamanda Hz. Peygamber Allah'ın özel ikramlarına mazhar olup Mekke'den Kudüs'e ve oradan semalara yolculukla taltif edildi. Bu yolculuğun ilk kısmına*İsra,*31 ikinci kısmına*mi'rac,*32 denmiştir. Memleketimizde bu yolculuğun yapıldığı geceye genel olarak mi'rac 33 denmektedir.Süleyman Çelebinin*"Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl"*şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Süresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce alemlerden dönmüştür34.2- Şa'ban Ayı ve Berat GecesiBu ayda oruç tutmaya özel itina gösteren Efendimiz'in bu ve Ramazan'ın dışında peşpeşe iki ay oruç tutmadığı kaydedilmektedir35.*Şa'ban'*ın tamamını oruçla geçiren36 Peygamberimiz(s.a) "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç hangisidir" sorusuna*"Şa'ban"*diye cevap vermiş ve şu ilavede bulunmuştur:"Şa'ban,*Ramazan'ı karşılamak içindir.37 Gerektiğinde onu otuza tamamlayınız".38Şa'ban*ayında*"Berat gecesi"*bulunmaktadır ki, ayın on beşinci gecesine rastlar.Duhan Süresi'nin "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" 39 ayetinde geçen*Leyle-i mübarek"*ifadesi İbn Abbas tarafından*"Berât gecesi"*olarak tefsir edilmesine karşılık İkrime ve çoğu müfessirlerce*"Kadir gecesi"*diye açıklanmıştır 40. Bazı alimler de bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışarak Kur'an'ın Berat gecesinde levhi mahfuzdan dünya semasına topluca indirilmesi ''inzal", Kadir*gecesinde de oradan Peygamber (s.a.v)'e parça parça indirilmesi"tenzil"*şeklinde iki aşamalı nüzulünden söz etmişlerdir 41. Hz. Peygamber bu geceye dair şöyle buyurmaktadır."Şa'ban'ın yarısı (Berat*gecesi)*olunca gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz42.Bazı hadislerde de "müşrik, husumkâr, ebeveyne asi, zâlim, iffet düşmanı zani ve içki düşkünleri (tevbe edinceye kadar) hariç diğer kulların affedileceği" 43 bundan yararlananların Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca olacağı44 zikredilmektedir. Burada kabile ve koyunlardan bahsedilmesi "affedileceklerin çokluğu"ndan kinâyedir.3- Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi-Genel olarak halk arasında "onbir ayın sultanı, Kur'an ayı, oruç ayı ve mağfiret ayı" gibi niteliklerle bilinenRamazan*kameri ayların dokuzuncusudur. Kur'an'da*"Ramazan ayı"45 diye isminden bahsedilen tek aydır. Bu ayı diğer aylardan ayıran faktörleri şöyle sıralayabiliriz: -Kur'an bu ayda inmeye başlamıştır. 46-Bin aydan hayırlı*Kadir Gecesi*bu aydadır. 47- Oruç bu ayda farz kılınmıştır ve tutulmaktadır.48-*Teravih*namazı ve*itikaf*bu ayın sünnetlerindendir. 49-*Sadaka-ı fıtır*bu aya mahsus özel bir mali ibadettir. 50İlahi rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu ay, kulluk bilinç ve şuurunun doruğa çıktığı, mü'minlerin maddi ve manevî yönden kemale erdiği bir*"ibadet ayı"*olarak da karşımıza çıkmaktadır.Ramazan'da bulunan (ve 27. gecesine rastlayan) mübarek geceye*"Kadir gecesi (Leyle-i Kadir veya Leyle-i Mübarek)"51 denir.Yüce Kur'an'ın 97. süresinin adı olan*"Kadir"*de söz konusu gecenin önemi şöyle vurgulanmaktadır."Gerçek biz onu*Kadir*gecesinde indirdik.*Kadir gecesinin*(o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir?*Kadir gecesibin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır".**Gelecek sayı: Nasıl değerlendirmeli?Dipnotlar:*1- Şems, 91/1-4.*2-Duha, 93/1.*3- Asr,103/1.*4- Buhâri Rikak,1.*5- Elmalılı Tefsir, IV, 2529; Hâzin, Tefsir, l,117.*6-Tevbe 9/36.*7-Hâzin,Tefsir,l,117; Elmalılı,Tefsir,IV,2524.8-Çantay Hasan Basri Kuran Meâli,l, 279*9-Sabûni ,Tefsir, l, 534.*10-Bakara Suresi, 2/185.*11-Bakara 2/197.*12-Tevbe,9/36.*13-Tevbe, 9/5.*14-Elmalılı Tefsir, 4. 2523*15-Hâzin,Tefsir, l,117.*16-Gazzâlî,ihya, l, 671.*17-a.g.e., ay.*18-Tecrîd,IV,189.*19-a.g.e. ay,*20-Fecr Sûresi, 89/12.*21-Tecrid,lV,191.*22-a.g.e., IV, 193 Riyazüs salihin,II,508.*23-Gazzalî a.g.e,l,670. Geniş bilgi için bk. Nesefî Tefsir 1,117. Hâzin a.g.e., l,118-119 Sabûnî a.g.e., l,534.*24-*Riyazüs salihîn,II,504.*25-*Solmaz Mehmed, Çakan İ. Lutfi Tevhid Mücâdelesi,s. 243.*26-*Keşfu'l-hafa,423*27- a.g.e., ay.*28-et-Tâc,II,91.*29-Müslim Sıyâm,179, İbn Mâce,Sıyâm,43*30-Öztop Ömer, Süleymaniye'den Hitap. s. 231.*31-Bk. İsrâ,17/1.*32-*Bk. Necm,53/9; et-Tâc,l,257,262. 33-*Geniş bilgi için bk. Berki A. Himmet ve Keskioğlu Osman ''Hatemu'l Enbiya Hazreti Muhammed ve Hayatı'' Ankara 1993 s.145-162*34-Elmalılı a.g.e., V, 3142.*35-Tirmizî, Savm 36;Ebu Davud Savm, 57; İbn Mâce Sıyam, 4.*36-*Buhari Savm, 52.*37-Tirmîzî, Zekât,28.*38-*Buhari Savm,11.*39-Duhan,44/3.*40-Elmalılı a.g.e., IV, 2523.*41-Cerrahoğlu İsmail,Usül s. 43.*42-Tirmizi,Savm,38; A. Hanbel, VI. 238 et-Tac,II,93.*43-*et- Tâc II, 93; Elmalılı a.g.e., IV, 2492.*44-et-Tâc,II,93.*45-*Bakara, 2/185. 46-Bakara,2/185.*47-Kadir, 97/1-5*48-Bakara, 2/184.49-*Bilmen Ö. Nasuhi, İlmihal s.173-325.*50-a.g.e. s.364.*51-Elmalılı,a.g.e.,IV,2523;et-Tâc,ll.84.

 7. 14.Nisan.2013, 00:27
  4
  nurya
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Eylül.2009
  Üye No: 53334
  Mesaj Sayısı: 820
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9
  Yaş: 51
  Bulunduğu yer: samsun

  Cevap: Üç ayları ihya etmek için nasıl bir program uygulamalıyım?

  recep ayı da benim için çok kıymetlidir bu ayda tutulan oruçlar çok değerlidir Allah(cc) nasip ederse inşaAllah onbeş gün oruç tutmak niyetindeyim regaip ve miraç kandilerini güzel ihya etmek lazımdır bu güzel günler ve geceler bizler için birer bonusdur ahiretimizi kazanmak için


 8. 14.Nisan.2013, 00:27
  4
  Devamlı Üye
  recep ayı da benim için çok kıymetlidir bu ayda tutulan oruçlar çok değerlidir Allah(cc) nasip ederse inşaAllah onbeş gün oruç tutmak niyetindeyim regaip ve miraç kandilerini güzel ihya etmek lazımdır bu güzel günler ve geceler bizler için birer bonusdur ahiretimizi kazanmak için
+ Yorum Gönder