Konusunu Oylayın.: Şahitler huzurunda 3 telakla boşanma olmuşşa dönebilme imkanı var mı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
Şahitler huzurunda 3 telakla boşanma olmuşşa dönebilme imkanı var mı?
 1. 06.Nisan.2013, 19:50
  1
  Misafir

  Şahitler huzurunda 3 telakla boşanma olmuşşa dönebilme imkanı var mı?

 2. 06.Nisan.2013, 19:50
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  şahitler huzurunda 3 telakla boşanma olmuşşa döne bilme imkanı vermı

 3. 08.Nisan.2013, 21:13
  2
  jerusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 4,148
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Cevap: Şahitler huzurunda 3 telakla boşanma olmuşşa dönebilme imkanı var mı?
  Boşanan eşler birbirleriyle tekrar evlenebilir mi?

  Üç talakla boşama gerçekleştiğinde ise, kadın ancak başka biriyle evlenip boşandıktan sonra eski kocasına geri dönebilir
  Üç defa boşanmışsa artık kadının bir üçüncü erkekle muteber bir şekilde evlenmesi ve bu ikinci evliliğin talak, fesih veya ölümle ortadan kalkmış olması şarttır. İşte koca ile eski karısı arasındaki, bu geçici yasağı ortadan kaldırmaya yönelik muâmelelere tahlil; "helâl kılma", "helâlleştirme" veya "hulle" adı verilir.
  Hulle'nin dayanağı Kuran-ı Kerim’dir
  Kurân-ı Kerim’de; boşamanın iki defa olduğu, bundan sonra, ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek gerektiği belirtildikten sonra (Bakara, 229) bir sonraki ayette şöyle buyrulur:
  “Böylece (kocası) onu (iki hakkını da kullandıktan sonra üçüncü def‘a) boşarsa, artık bundan sonra (o kadın) ondan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helâl olmaz. Bununla beraber (bu ikinci kocası da) onu boşarsa, Allah’ın hududuna riayet edeceklerini zannettikleri takdirde, artık birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın hudududur, (ehemmiyetini) bilecek bir kavim için onları açıklıyor.” (Bakara, 230)
  Bu ayete ve İslâm'ın diğer hükümlerine göre, meşru bir hullenin şartları şunlardır:
  1) Bir defada veya ayrı zamanlarda üç kere boşanan kadın iddetini tamamlayacak.
  2) Bundan sonra, başka bir erkekle, sahih nikâhla evlenecek
  3) Evlendiği ikinci kocasıyla zifaf meydana gelecek.
  4) Ölüm veya boşama suretiyle bu ikinci evlilik sona ermiş bulunacak.
  5) Kadın, ikinci kocadan olan iddetini tamamlamış olacak.
  Ancak bu şartlar yerine geldikten sonra bir erkeğin üç defa boşadığı karısıyla yeniden evlenmesi mümkündür. (el-Cassâs Ahkâmü'l-Kur'ân)

  Ric'at (boşanan kadına kocasının geri dönmesi)

  Kocanın, boşadığı karısına geri dönmesini mümkün kılan ve kılmayan ol*mak üzere boşamalar iki kısma ayrılır. Kocanın karısına yeni bir nikâha gerek kalmaksızın geri dönmesini mümkün kılan boşamaya ric'î, yeni bir nikâhla ge*ri dönmeyi mümkün kılan veya hiçbir şekilde mümkün kılmayan boşamaya ise bâin boşama denir.

  Karısını boşayan kişi için şu dört durumdan biri söz konusudur:

  1. Karısını kendisiyle hiç cinsel ilişkide bulunmadan boşamıştır.

  2. Cinsel ilişkiden önce veya sonra mal karşılığında boşamıştır.

  3. Cinsel ilişkiden sonra normal bir şekilde bir veya iki talâkla boşamıştır.

  4. Normal bir şekilde üç talâkla boşamıştır.

  Karısını birinci maddeye göre boşayan kişi artık ona geri dönemez. Çün*kü bu kadının iddet beklemesi gerekmez. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

  "Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağı*nız bir iddet göreviniz yoktur. Bu durumda onlara mut'a (1) verin ve kendileri*ni güzel bir şekilde bırakın." (2)

  Cinsel ilişkiden önce bir veya iki talâkla boşamış olsa bile koca, karısına geri dönemez. Bu durumda kadın eğer razı olursa, yeni bir nikâh ve yeni bir mehirle evlenebilirler. Eğer koca, karısını üç talâkla boşamış ise, evlilik artık tamamen sona ermiş olur.

  Karısını ikinci maddeye göre boşayan kişi, ancak yeni bir nikâh ve mehirle ona dönebilir. Mal karşılığında boşamanın, cinsel ilişkiden önce veya son*ra olması hükmü değiştirmez.

  Karısını üçüncü maddeye göre boşayan kişi, iddet tamamlanmadan ön*ce karısına geri dönebilir. İddet tamamlandıktan sonra ise karısının da razı ol*ması şartıyla yeni bir nikâh akdi yaparak evliliklerini devam ettirebilirler. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmuştur:

  "(Dönüş yapılabilecek) boşama iki de*fadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmak gerekir." (3)

  İki talâktan sonra iyilikle tutmak, ancak kocanın karısına geri dönmesiyle mümkün olabilir. Bu konuda Hz. Ömer (ra)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.v) Hafsa'yı (bir talâkla) boşadı. Sonra ona geri döndü." (4)

  Karısını dördüncü maddeye göre boşayan kişi, nikâhın üç bağını da çöz*müş olduğundan evliliği devam ettirmesi imkânsızdır. Karısına geri dönmesi ancak hülle yoluyla mümkün olur. Önce de belirttiğimiz gibi hülle yaptırmak, İslâm'ın asla hoş karşılamadığı bir yöntemdir.

  Ric'atin (boşanan kadına geri dönmenin) şekli

  Karısını normal bir şekilde bir veya iki talâkla boşayan kişi, ona geri dön*mek istediğinde ona, "Sana geri döndüm" veya, "Seni geri aldım" yahut, "Se*ni nikâhıma geri döndürdüm" demesi, evliliklerini devam ettirmeleri için yeter*li olur. Bu sözleri iki âdil şahit huzurunda söylemesi şart değil, müstehaptır. Bunu şu âyetten anlıyoruz:

  "Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca on*ları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şa*hit tutun." (5)

  Bir veya iki talâkla boşadıktan sonra karısına geri dönen kişinin; bir talâk ile boşamışsa iki talâk hakkı, iki talâk ile boşamışsa bir talâk hakkı vardır ve evlilikleri geride kalan bir veya iki talâk ile devam eder.

  Karısını bir veya iki talâkla boşayan kişi, iddet tamamlanmadan karısına yeni bir nikâh akdetmeden geri dönebilir. İddet tamamlandıktan sonra ise ge*ri dönme hakkı ancak kadının razı olması ve yeni bir nikâh akdi ile mümkün olur. Bu durumda yeni bir mehir de gerekir. Bununla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır:

  "Kadınları boşadığınız ve onlarda bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle (yeniden) evlenmelerine engel olmayın." (6)

  Kocanın, boşadığı karısına geri dönme hakkı olduğu sürece, karısı başka bir erkekle evlenemez. (7)

  Dipnotlar:

  (1) Mut'a, koca tarafından, boşadığı eşine verilen para veya maldır.
  (2) Ahzâb, 33/49.
  (3) Bakara 2/249.
  (4) Nesâî, Talâk, 76.
  (5) Talâk 65/2.
  (6) Bakara 2/232.
  (7) Şirbînî. Mugni’l-Muhtâc, 5/4-5.

  Büyük Şafii İlmihali Mehmet Keskin

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 4. 08.Nisan.2013, 21:13
  2
  Devamlı Üye  Boşanan eşler birbirleriyle tekrar evlenebilir mi?

  Üç talakla boşama gerçekleştiğinde ise, kadın ancak başka biriyle evlenip boşandıktan sonra eski kocasına geri dönebilir
  Üç defa boşanmışsa artık kadının bir üçüncü erkekle muteber bir şekilde evlenmesi ve bu ikinci evliliğin talak, fesih veya ölümle ortadan kalkmış olması şarttır. İşte koca ile eski karısı arasındaki, bu geçici yasağı ortadan kaldırmaya yönelik muâmelelere tahlil; "helâl kılma", "helâlleştirme" veya "hulle" adı verilir.
  Hulle'nin dayanağı Kuran-ı Kerim’dir
  Kurân-ı Kerim’de; boşamanın iki defa olduğu, bundan sonra, ya iyilikle tutmak veya güzellikle salıvermek gerektiği belirtildikten sonra (Bakara, 229) bir sonraki ayette şöyle buyrulur:
  “Böylece (kocası) onu (iki hakkını da kullandıktan sonra üçüncü def‘a) boşarsa, artık bundan sonra (o kadın) ondan başka bir koca ile evlenmedikçe ona helâl olmaz. Bununla beraber (bu ikinci kocası da) onu boşarsa, Allah’ın hududuna riayet edeceklerini zannettikleri takdirde, artık birbirlerine dönmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın hudududur, (ehemmiyetini) bilecek bir kavim için onları açıklıyor.” (Bakara, 230)
  Bu ayete ve İslâm'ın diğer hükümlerine göre, meşru bir hullenin şartları şunlardır:
  1) Bir defada veya ayrı zamanlarda üç kere boşanan kadın iddetini tamamlayacak.
  2) Bundan sonra, başka bir erkekle, sahih nikâhla evlenecek
  3) Evlendiği ikinci kocasıyla zifaf meydana gelecek.
  4) Ölüm veya boşama suretiyle bu ikinci evlilik sona ermiş bulunacak.
  5) Kadın, ikinci kocadan olan iddetini tamamlamış olacak.
  Ancak bu şartlar yerine geldikten sonra bir erkeğin üç defa boşadığı karısıyla yeniden evlenmesi mümkündür. (el-Cassâs Ahkâmü'l-Kur'ân)

  Ric'at (boşanan kadına kocasının geri dönmesi)

  Kocanın, boşadığı karısına geri dönmesini mümkün kılan ve kılmayan ol*mak üzere boşamalar iki kısma ayrılır. Kocanın karısına yeni bir nikâha gerek kalmaksızın geri dönmesini mümkün kılan boşamaya ric'î, yeni bir nikâhla ge*ri dönmeyi mümkün kılan veya hiçbir şekilde mümkün kılmayan boşamaya ise bâin boşama denir.

  Karısını boşayan kişi için şu dört durumdan biri söz konusudur:

  1. Karısını kendisiyle hiç cinsel ilişkide bulunmadan boşamıştır.

  2. Cinsel ilişkiden önce veya sonra mal karşılığında boşamıştır.

  3. Cinsel ilişkiden sonra normal bir şekilde bir veya iki talâkla boşamıştır.

  4. Normal bir şekilde üç talâkla boşamıştır.

  Karısını birinci maddeye göre boşayan kişi artık ona geri dönemez. Çün*kü bu kadının iddet beklemesi gerekmez. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

  "Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağı*nız bir iddet göreviniz yoktur. Bu durumda onlara mut'a (1) verin ve kendileri*ni güzel bir şekilde bırakın." (2)

  Cinsel ilişkiden önce bir veya iki talâkla boşamış olsa bile koca, karısına geri dönemez. Bu durumda kadın eğer razı olursa, yeni bir nikâh ve yeni bir mehirle evlenebilirler. Eğer koca, karısını üç talâkla boşamış ise, evlilik artık tamamen sona ermiş olur.

  Karısını ikinci maddeye göre boşayan kişi, ancak yeni bir nikâh ve mehirle ona dönebilir. Mal karşılığında boşamanın, cinsel ilişkiden önce veya son*ra olması hükmü değiştirmez.

  Karısını üçüncü maddeye göre boşayan kişi, iddet tamamlanmadan ön*ce karısına geri dönebilir. İddet tamamlandıktan sonra ise karısının da razı ol*ması şartıyla yeni bir nikâh akdi yaparak evliliklerini devam ettirebilirler. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmuştur:

  "(Dönüş yapılabilecek) boşama iki de*fadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmak gerekir." (3)

  İki talâktan sonra iyilikle tutmak, ancak kocanın karısına geri dönmesiyle mümkün olabilir. Bu konuda Hz. Ömer (ra)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.v) Hafsa'yı (bir talâkla) boşadı. Sonra ona geri döndü." (4)

  Karısını dördüncü maddeye göre boşayan kişi, nikâhın üç bağını da çöz*müş olduğundan evliliği devam ettirmesi imkânsızdır. Karısına geri dönmesi ancak hülle yoluyla mümkün olur. Önce de belirttiğimiz gibi hülle yaptırmak, İslâm'ın asla hoş karşılamadığı bir yöntemdir.

  Ric'atin (boşanan kadına geri dönmenin) şekli

  Karısını normal bir şekilde bir veya iki talâkla boşayan kişi, ona geri dön*mek istediğinde ona, "Sana geri döndüm" veya, "Seni geri aldım" yahut, "Se*ni nikâhıma geri döndürdüm" demesi, evliliklerini devam ettirmeleri için yeter*li olur. Bu sözleri iki âdil şahit huzurunda söylemesi şart değil, müstehaptır. Bunu şu âyetten anlıyoruz:

  "Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca on*ları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şa*hit tutun." (5)

  Bir veya iki talâkla boşadıktan sonra karısına geri dönen kişinin; bir talâk ile boşamışsa iki talâk hakkı, iki talâk ile boşamışsa bir talâk hakkı vardır ve evlilikleri geride kalan bir veya iki talâk ile devam eder.

  Karısını bir veya iki talâkla boşayan kişi, iddet tamamlanmadan karısına yeni bir nikâh akdetmeden geri dönebilir. İddet tamamlandıktan sonra ise ge*ri dönme hakkı ancak kadının razı olması ve yeni bir nikâh akdi ile mümkün olur. Bu durumda yeni bir mehir de gerekir. Bununla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır:

  "Kadınları boşadığınız ve onlarda bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle (yeniden) evlenmelerine engel olmayın." (6)

  Kocanın, boşadığı karısına geri dönme hakkı olduğu sürece, karısı başka bir erkekle evlenemez. (7)

  Dipnotlar:

  (1) Mut'a, koca tarafından, boşadığı eşine verilen para veya maldır.
  (2) Ahzâb, 33/49.
  (3) Bakara 2/249.
  (4) Nesâî, Talâk, 76.
  (5) Talâk 65/2.
  (6) Bakara 2/232.
  (7) Şirbînî. Mugni’l-Muhtâc, 5/4-5.

  Büyük Şafii İlmihali Mehmet Keskin

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 5. 15.Nisan.2014, 17:07
  3
  Misafir

  Cevap: Şahitler huzurunda 3 telakla boşanma olmuşşa dönebilme imkanı var mı?

  Esim beni ilkin tek talakla bosadi iki ay sonra balistik sonrasında uç telakla tekrar boşadi ama şahit yoktu ikimizdik boşanma olmusmudur yada dönüşü varmidir


 6. 15.Nisan.2014, 17:07
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Esim beni ilkin tek talakla bosadi iki ay sonra balistik sonrasında uç telakla tekrar boşadi ama şahit yoktu ikimizdik boşanma olmusmudur yada dönüşü varmidir
+ Yorum Gönder