+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hanefi mezhebi nedir ve özellikleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hanefi mezhebi nedir ve özellikleri nelerdir?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Hanefi mezhebi nedir ve özellikleri nelerdir


  Reklam  Cevap: Hanefi mezhebi nedir ve özellikleri nelerdir

  Hanefi mezhebi, İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri.
  İsmini kurucusu Ebû Hanife'den (Numan bin Sabit) (699-767) alır.
  Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Afganistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Hindistan ve Pakistan'da yaygındır.
  Hanefi mezhebi dört Sünni mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır.

  Etimolojisi

  Mezheb ismini kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den alır. Hanife sözcüğü hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah'ın birliğine inanan ve İbrahim'in dininden olanları tanımlamakta kullanılırdı.

  Fakat Ebû Hanife'nin bu künyeyi nasıl aldığı konusunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. En çok kabul görmüş açıklama, hanif sözcüğünün kullanımlarından olan "İslam'a kuvvetle bağlı olan kişi" anlamında, Ebu Hanife'nin İslam'a fazlasıyla bağlı olduğunu belirtmek için verildiği yönündedir. Kesin olan şey, mezhebin ismini kurucusundan aldığıdır.

  Ebu Hanife'nin asıl adı Numan'dır. Babasının adı Sabit'tir. Hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. En büyük imam anlamında İmam-ı Azam da denilen Ebu Hanife'nin talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişler, Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam'ın görüşleri bir mezhep halini almıştır. Hanefi mezhebi; daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan; Çin'in Sincan Uygur eyaletinde, Kafkaslar ve Balkanlar'da yaygınlık kazanmıştır.

  Hüküm çıkarma

  Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce "kitaba" (yani İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a) başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa sünnete bakılır. Sünnette de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Sahabi sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyas'a başvurulur. Bazen maslahat icabı kıyas tercih edilir. 3. Misafir
  Hanefi Mezhebi

  İmam-ı Âzam lakabıyla şöhret bulan Ebû Hanîfe'ye izafe edilen fıkıh ekolünün adı. Ebû Hanife'nin asıl adı Numan, babasının adı Sabittir. Ebû Hanîfe H. 80 yılında Kûfe'de doğdu, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak orada yetişti. Irak ve Hicaz Ebû Hanife'nin yetiştiği dönemde önemli iki ilim merkezi halindeydi. Ebû Hanife meseleleri tek tek ortaya atar, öğrencilerini dinler, kendi görüşünü söyler ve onlarla konuyu bir ay hatta daha fazla süreyle münakaşa ederdi.Bu mezhep bizim de amalde tabi olduğumuz mezheptir.

 4. Misafir
  bence çok güzel olmuş ve çok ayrıntılı

 5. Misafir
  Bencede güzeldi çok işime yaradı yapanın ellerine sağlık

 6. Misafir
  Hanefi mezhebi İmam Ebu Hanifenin kurduğu Dört büyük mezhepten biri

 7. Misafir
  Mezheb ismini kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den alır. Hanife sözcüğü hanif kökünden gelir.

 8. Misafir
  hanefilik mezhebi nedir? Kısaca açıklaması özellikleri nelerdir?

 9. Misafir
  Çok teşekkür ederim ya bu bilgiler çok işime yaradı

 10. Misafir
  Allah faydali islerle ugrastiginiz icin razi gelsin sizlerden

 11. Misafir
  ben bu dini cümleleri çok ama çok beğeniyorum ya

 12. Misafir
  Teşekkür tam zamanında işimize yarayan bilgiyi aldim kolay gelsin

+ Yorum Gönder
hanefi mezhebi nedir,  hanefi mezhebi,  hanefi mezhebinin özellikleri,  hanefi nedir,  Hanefilik mezhebi nedir,  hanefilik mezhebi,  hanefi mezhebi özellikleri