+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hanefi mezhebi nedir kısaca Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hanefi mezhebi nedir kısaca


 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: Hanefi mezhebi nedir kısaca


  Reklam  Cevap: Hanefi Mezhebi Hakkında Kısa Bilgi

  Hanefi mezhebi, (Arapça: الحنفية veya المذهب الحنفي) İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Maturidilikdir. İsmini kurucusu Ebû Hanife'den (Numan bin Sabit) (699-767) alır. Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Afganistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Hindistan ve Pakistan'da yaygındır. Hanefi mezhebi dört Sünni mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır.

  Etimolojisi

  Mezheb ismini kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den alır. Hanife sözcüğü hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah'ın birliğine inanan ve İbrahim'in dininden olanları tanımlamakta kullanılırdı.

  Fakat Ebû Hanife'nin bu künyeyi nasıl aldığı konusunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. En çok kabul görmüş açıklama, hanif sözcüğünün kullanımlarından olan "İslam'a kuvvetle bağlı olan kişi" anlamında, Ebu Hanife'nin İslam'a fazlasıyla bağlı olduğunu belirtmek için verildiği yönündedir. Kesin olan şey, mezhebin ismini kurucusundan aldığıdır.

  Ebu Hanife'nin asıl adı Numan'dır. Babasının adı Sabit'tir. Hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. En büyük imam anlamında İmam-ı Azam da denilen Ebu Hanife'nin talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişler, Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam'ın görüşleri bir mezhep halini almıştır. Hanefi mezhebi; daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan; Çin'in Sincan Uygur eyaletinde, Kafkaslar ve Balkanlar'da yaygınlık kazanmıştır.


 3. Misafir
  Din dersi ödevim için lazımdı sayenizde yapmış oldum

 4. Misafir
  güzeeeel teşekkür ederim

 5. Misafir
  sızce şafiilik nedir
  hadi cevap ver

 6. jerusselam
  Devamlı Üye
  Şafii mezhebi, Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biridir. Kurucusu,
  İmâm-ı Şâfiî’dir. İbâdetlerini ve işlerini bu mezhebe göre yapana Şâfiî denir.
  Îtikâdda inanılacak şeylerde mezheplere ayrılmaya izin verilmemiştir.
  İslâmiyetin bildirdiği tek îtikâd vardır. Bu, Ehl-i sünnet vel-cemâat îtikâdıdır.
  Amelde, yapılacak işlerde ise ayrılığa izin verilmiştir. Onun için mezhep imâmı
  müctehid âlimler dinde hükmü açıkça bildirilmeyen şeyleri, açıkça bildirilenlere
  benzeterek hükümlerini ortaya çıkarmışlardır. Bu hükümler, onların ictihâdlarıdır.
  Her müctehid âlimin ictihâdlarına o müctehidin mezhebi denir. Farklı ictihadlardan farklı mezhepler doğmuştur.
  Müctehidler arasındaki bu ayrılık Müslümanlar için rahmettir ve işlerinde kolaylıktır (Bkz. İctihad).
  Amelde diğer Ehl-i sünnet mezhepleri Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleridir.

 7. Misafir
  hanefilik imamı azamın fıkhi görüşlerine uymaktır

+ Yorum Gönder
hanefi mezhebi nedir kısaca,  hanefi mezhebi nedir,  hanefilik mezhebi hakkında kısa bilgi,  hanefi mezhebi hakkında bilgi,  mezhep nedir kısaca,  hanefi mezhebi kısa bilgi,  hanefi mezhebi kısaca