+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Salavat okumanın sevabı ile ilgili hadis Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Salavat okumanın sevabı ile ilgili hadis

  Sual: Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, israfil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki: Ya Resulullah ! Senin ümmetinden bir kimse size günde on defa selavat ederse yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar, sıratı kuşlar gibi geçiririm.

  Mikail aleyhisselam'da dedi ki: Ben o kula senin kevser havuzundan kana kana içiririm.

  israfil aleyhisselam dedi ki: Ya Resullullah o kulun affı için başımı secdeye koyarım Allahu Teala onu affetmedikce başımı secdeden kaldırmam.

  Azrail aleyhisselam da: Ya Nebiyallah sana günde on dafa selavat edenin ruhunu Peygamberler gibi kabzederim. dediler "

  Bunun üzerine Nebiler Nebisi Efendimiz :"Bu ne büyük Lütuf Ya Rabbi, Bu ne büyük ihsan Allah'ım buyurdu
  ''SİTENİZDE YAYINLADIĞINIZ BU HADİSİN KAYNAĞINI BELİRTE BİLİRMİSİNİZ.'' ? 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Salavat okumanın sevabı ile ilgili hadis


  Reklam  Cevap: Sahih hadis kaynaklarında, bu mealdeki bir rivayete rastlayamadık. Ancak salavat getirmek bir ibadettir ve büyük sevabı vardır.Kur’an’da yer alan,

  “Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere hep salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona
  salat edin ve içtenlikle ona selam verin.”
  (Ahzap, 33/56)


  mealindeki ayette, Hz. Peygamber (a.s.m)’e salavat getirmenin önemi açıkça ortaya konmaktadır.
  Bilindiği gibi, salavat Allah’tan olursa rahmet; meleklerden olursa istiğfar/af dileme, insanlardan olursa
  dua anlamına gelir. Buna göre, Allah’ın, meleklerin yaptığı aynı işe ortak olmanın ne kadar faziletli olduğu
  ortadadır.Hz. Enes’in aktardığına göre Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

  “Kim bana bir kere salavat getirirse, Allah onun üzerine on defa salavat / rahmet indirir ve
  ondan on günahı düşürür.”
  (Ahmeb b. Hanmbel, 3/102; Müslim, Salat, 17/h.no: 70; Ebu Davud, Salat, 362).

  Hz. Peygamber’e (a.s.m) salavat getirmeye bir teşvik aramak gerekiyorsa, bu ayet ve bu sahih hadis yeterlidir, sıhhati şüpheli olan rivayetlere ihtiyaç yoktur.

+ Yorum Gönder