+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir


  Reklam  Cevap: İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? kısaca


  İbâdetin mühim faydalarından biri, îtikadî ve imanî hükümleri kalb ve ruhlarda kökleştirip sâbit hâle getirmesidir. Bilindiği gibi, bilgi, ancak pratikle, tecrübe ile artar, gelişir, kökleşip meleke hâlini alır. Pratiği ve tatbikatı yapılmayan kuru bir bilginin muhafazası zor olduğu gibi, insana hayatta faydası da az olur.

  İmanî ve îtikadî bilgi ve hükümler için de, aynı durum söz konusudur. Bu tür bilgi ve hükümlerin insanda kökleşip yerleşmesi, meleke hâline gelmesi, ancak ibâdet sâyesinde mümkün olur. Çünkü "Allah`ın emirlerini yapmak, yasaklarından da kaçmak" demek olan ibâdet, îmanın pratiği ve tatbikatı hükmündedir.

  İbâdeti terketmek, îmanın insan davranışları üzerindeki müsbet te`sîrinin zamanla zayıflayıp kaybolmasına sebeb olur. İnsan davranışları üzerinde îmanın te`sîri zayıfladıkça da menfî duygular, kötü huylar, zararlı arzular, onun his âlemini kaplar; çeşitli günah ve kötülükleri işlemeye zorlar.
  Bu bakımdan, îman ile ibâdetin birbiriyle yakından alâkası vardır. İman bir lâmba ise; ibâdet, rüzgârlar karşısında onu sönmekten kurtarmak ve ışığını daha da fazlalaştırmak için lâmbaya takılan şişe hükmündedir.
 3. Misafir
  ibadetin bireysel ve toplumsal en güzel yararı insanların tanışıp barışık halde yaşamalarıdır.

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Ibadetlerin bireye ve topluma faydaları

  ibadet etmekle zarara uğramayacağımız gibi; sağlığımızdan malımızdan ve vaktimizden bir şey kaybetmeyiz. Aksine ibadetin, şahsımıza ve topluma kazandırdığı büyük faydalar vardır. Bunları; dinî, ferdî ve sosyal olmak üzere üç kısma ayırabiliriz. Dini faydalar, farklı ibadetlerde farklı şekillerde ortaya çıkar. Yani namazın, orucun, zekatın, haccın, kurbanın vs. ayrı ayrı yararları vardır. Ancak bütün bunların, temelde bizi günahlardan arındırdığını, manevi hayatımızı canlandırdığını ve Rabbimize yakınlaştırdığını söylemeliyiz.
  İbadetin şahsı yararları da çok çeşitlidir. Mesela oruç, kişiye sabrı öğretir. Açla tok arasında yakınlaşmayı sağlar. Namaz, insanın ruhunu dinlendirir, stresten ve ruhî sıkıntılardan kurtulmasında önemli rol oynar. Zekat ve sadaka mümini hırstan, açgözlülük ve bencillikten korur, malını bereketlendirir. Huşu içinde kılınan namaz; ihlas, takva ve güzel ahlâkın meydana gelmesini sağlar.
  İbadetin sosyal faydalarına gelince, öncelikle cemaatle kılınan namazı hatırlatmak gerekir. Namaz, ırk, renk, dil, ülke, makam-mevki ayrımı olmaksızın inananları bir safta toplar ve toplum şuurunu güçlendirir. Hac ve umre, dünyanın dört bir yanındaki müslümanları buluşturup kaynaştırır. Namaz ve hac gibi, Ramazan ayı da müminlerin kardeşlik ruhunu pekiştirir ve toplumda birlik ve beraberliği kuvvetlendirir.


  Sonuç olarak ibadetler, imanın meyvesi ve koruyucusudurlar. İnanan insanın ruhen olgunlaşmasını ve günlük hayatın düzenli olmasını sağlarlar. İbadetler, kalplere Allah sevgisini ve saygısını yerleştirir. İnsandaki sorumluluk duygusunu arttırıp dürüstlüğe sevk eder. İbadetlere samimi olarak devam eden müminler, daima Allah’ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından şiddetle kaçınırlar. Mütevazi, güler yüzlü ve tatlı dilli olurlar. Neticede ibadetler, müminin ahlakını güzelleştirir. Bu da Allah’ın rızasını ve dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey inananlar, rüku edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin ve iyilik yapın ki, ebedi kurtuluşa eresiniz.”

+ Yorum Gönder
ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları,  ibadetlerin bireysel faydaları,  ibadetin bireysel ve toplumsal faydaları,  ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir,  ibadetlerin toplumsal ve bireysel faydaları,  ibadetlerin toplumsal faydaları,  ibadetin bireysel faydaları