+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbadetler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbadetler nelerdir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Ibadetler nelerdir


  Reklam  Cevap: 1) NAMAZ

  Günün belirli 5 vaktinde yapılan bir ibadettir Günlük ibadetten başka, haftada bir, cuma günlerinde ve yılda iki defa bayram günlerinde cemaat halinde toplu olarak kılınan namazlar da vardır

  Namaz, Yüce Yaratıcı'ya karşı yapılan kulluğun en güzel göstergesidir

  Müslüman, namazda Allah (cc)'ın huzurunda olmanın manevl zevkini yaşar, dünya meşgalelerinden uzaklaşarak ruhen yücelir

  Namaz kılmak için yüz, dirseklerle birlikte eller ve ayakların yıkanması; başın da meshedilmesi gerekir Buna "Abdest'' denir Ayrıca beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması şarttır Namaz, kalplere sorumluluk duygusunu yerleştirerek, insanın içini her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırır, davranışlarını kontrol altına alarak kötülük yapmasını önler ve ahlaken yükselmesini sağlar

  Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyor:

  "Namazı dosdoğru kıl , gerçekten namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar" (Ankebut Suresi; ayet, 45) Müslümanların topluca namaz kıldıkları yere "cami" veya ''mescid'' denir Cami ve mescid aynı zamanda '" bir bilgi ve eğitim yeridir Burada dini ve ahlâkî konularda Müslümanlara bilgi verilir

  Namaz vakti girince "ezan" okunur Ezan, müslümanları namaza çağıran bir duyurudur
  Ezanın yüksekçe bir yerden okunması için camilerin bitişiğinde genellikle ''minare'' bulunur Bu, Islam'ın ilk yıllarına dayanan dini bir gelenektir Minaresiz camiler de vardır

  Namaz, camide bir din görevlisi "imam"ın önlerliğinde toplu halde kılınabileceği gibi tek başına da kılınabilir Ancak, Cuma namazı ile bayram namazları cemaatle kılınır Müslüman, isteklerini tek başına dua ederek Yüce Allah ( cc) 'a sunar İşlediği günahların bağışlanmasını da, arada hiç bir vasıta olmadan, doğrudan doğruya Allah ( cc) 'tan ister

  Müslümanlara ibadetlerinde önderlik eden kişiye ''imam'' denir
  Camide cemaatin önünde, imamın durduğu özel yere ''Mihrap'' adı verilir
  Camide müslümanlara vaaz etmek için ''Kürsü'', cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için ''Minber'' bulunur

  2) ORUÇ

  Her yıl kameri aylardan Ramazan ayı boyunca ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar yemek, içmek ve cinsi arzulardan uzaklaşmaktan ibaret bir ibadettir
  Oruç, nefsi terbiye ederek iradeyi güçlendirir ve böylece insanda kötü alışkanlıklara karşı direnme gücünü artırır
  Allah Teala şöyle buyuruyor

  "Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı Ola ki korunup sakınırsınız" (Bakara Suresi, ayet; 183)
  Oruç, ruhu kötülüklerden arındıran, sevgi, şefkat ve merhamet duygularını geliştiren bir ahlak ve davranış eğitimidir
  Ayrıca orucun insan sağlığı bakımından da çok yararlı olduğu bilinen bir gerçektir Bu husus tıbben de kanıtlanmıştır

  Bu konuda Hz Muhammed (AS) şöyle buyurmuştur "Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz"

  3- ZEKAT

  Zenginlerin belirli mal ve para birikimlerinin belirli bir miktarını, her yıl ihtiyaç sahiplerine vermek suretiyle yerine getirdikleri bir ibadettir

  Zekat, toplumda huzur ve dayanışmayı sağlayan bir sosyal yardımlaşma sistemidir

  Zekat, paraya olan aşırı tutkuyu azaltır, fertler arasında karşılıklı sevgi ve saygı duygularını geliştirerek servet düşmanlığını önler

  Böylece toplumda huzur ve güvenin kökleşmesinde önemli rol oynar

  4- HAC

  Servet ve sağlık yönünden gücü yeten müslümanların, ömründe bir defa belli zamanlarda arafatta vakfe yapmak ve kabeyi ziyaret etmek suretiyle yaptıkları bir ibadettir
  Bu ibadeti yaparken her seviyede insanın aynı kıyafete bürünmesi, öldükten sonra Allah (cc)'ın huzuruna çıkış gününü hatırlatır Hac, müminlerin samimî bir şekilde Allah (cc)'a yönelerek, tevbelerinin kabul edilmesine ve günahlarının bağışlanmasına vesile olur Kutsal yerleri görmek, insana manevî bir heyecan vererek dini duyguları kuvvetlendirir Dünyanın çeşitli ülkelerinden kutsal topraklara gelen, renkleri ve dilleri ayrı olan insanları " tek gaye etrafında birleştiren Hac, sosyal yönüyle milletlerarası bir kongre niteliği taşır Görülüyor ki İslam'da ibadetler, kişinin kötülüklerden arınarak ahlaken olgunlaşmasını, iyiye ve mükemmele ulaşmasını, aynı zamanda toplumun da huzura kavuşmasını amaçlamaktadır

+ Yorum Gönder