Konusunu Oylayın.: Şükür ile ilgili yazılar

5 üzerinden 4.83 | Toplam : 6 kişi
Şükür ile ilgili yazılar
 1. 01.Nisan.2013, 09:04
  1
  Misafir

  Şükür ile ilgili yazılar


  Şükür ile ilgili yazılar Mumsema Şükür ile ilgili yazılar nelerdir Şükür hakkında yazı örneği yazar mısınız ?


 2. 01.Nisan.2013, 09:04
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Şükür ile ilgili yazılar nelerdir Şükür hakkında yazı örneği yazar mısınız ?

 3. 09.Nisan.2013, 01:08
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: şükür ile ilgili yazılar
  şükür ile ilgili yazı


  ŞÜKÜR  Verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı
  söz, fiil veya kalb ile gösterilen saygı ve karşılık, iyiliğin kıymetini bilme
  ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övme.


  Arapça bir kelime olan şükür, "şekere" kökünden gelmektedir. Bu
  kökten gelen şükür, isim ve fiil olarak Kur'an-ı Kerim'de yetmişe yakın yerde
  geçmektedir.


  Türkçede kullanılan teşekkür ve şükran kelimeleri de aynı
  köktendir.


  Hamd ve medih kelimeleri de mana itibarıyla şükür kelimesine
  yakındır. Bazı alimler, bilhassa hamd ile şükrün aynı anlamda olduğunu
  söylemişlerdir. Farklı görüş belirterek bunların ayrı seyler olduğunu söyleyen
  alimler de olmuştur. Fatiha sûresinin tefsirinde, Hz. Muhammed (s.a.s); "Elhamdu
  lillahi Rabbilâlemin" dediğin zaman, muhakkak ki Allah'a şükretmiş olursun"
  diyerek hamd ile şükrün birbirine olan yakınlığını ifâde etmiştir. Söz ile
  hamdedildiginde bu aynı zamanda şükrün başı sayılır. Nitekim Hz. Muhammed
  (s.a.s); "Hamd, şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen, O'na şükretmemiş sayılır"
  demek suretiyle, bu hususa açıklık getirmiştir. Hamd ile şükrün ikisinde de
  kasdedilen kişi, nimeti verendir (İbn Kesır, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Âzim, Beyrut
  1969, I, 22 vd.; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1971, I,
  57 vd.).


  Şükür üç şekilde eda edilir:

  1- Dil ile: Nimet vereni anmak, onu övmek ve bu hususta dil ile
  yapılabilecek şeyi yapmakla olur. Yüce Allah Hz. Muhammed (s.a.s)'e onun
  vasıtasıyla bütün insanlara bu hususta şöyle seslenmiştir: "Rabbinin nimetine
  (ihsanına) gelince, onu minnet ve şükranla an" (ed-Duha, 93/11).


  2- Kalp ile: Kalp ile nimeti vereni tanımak ve onu tasdik
  etmektir.


  3- Fiil ile: Bu da, vücudun bütün organlarıyla olur. Her çeşit
  nimeti veren Allah'ın emir ve yasakları, vücudun hangi organını
  ilgilendiriyorsa, o organın, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmesini
  sağlamak gerekir.


  Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmaktadır:

  "Gerçekten İbrãhim, Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir
  önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine Şükrediciydi.
  Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti" (en-Nahl, 16/120, 121).


  "Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar
  (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Dâvud ailesi,
  şükredin! Kullarımdan şükreden azdır!" (Sebe', 34/13).


  Allah Teâlâ'nın Dâvud ailesine şükredin şeklindeki hitâbı,
  "Allah'a ibâdet edin, fiil ve hareketlerinizle şükrü yerine getirin" demektir.
  (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Mısır 1977, V, 62; Muhammed Ali es-Sabûnî,
  Safvetu't-Tefâsîr, İstanbul 1987, II 548).


  Yüce Allah Kur'an'da insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli
  nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın da buna karşı Allah'a şükretmesinin
  gerektiğini bildirmiştir:


  "Siz hiç bir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından
  çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi" (en-Nahl,
  16/78).


  "Biz, büyük baş havyanları da sizin için Allah'ın (dininin)
  işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları
  üzerine dururken, üzerlerine Allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü
  yere düştüklerinde ise, artık (canı çıkmış olacağından) onlardan hem kendiniz
  yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu
  hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifâdenize verdik" (el-Hac, 22/36).


  Bu ve benzeri bütün nimetlerin şükrü, onları Allah'ın yolunda
  kullanmak ve onun rızası için münasip yerlere sarfedip değerlendirmektir.


  Şükrün tam karşılığı küfürdür. Zaten Allah Teâlâ imtihan için
  yaratmıştır. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükreden ve sıkıntılara karşı
  sabredenlere mükâfat verir. Buna ters hareket edip küfre girenleri de
  cezalandırır:


  "Gerçekten biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının
  dölünden) yaratmışızdır. Onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür
  kıldık. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister
  nankör. Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş
  hazırladık. İyiler ise, kâfir katılmış bir kadehten (cennet şarabını) içerler"
  (el-İnsan, 76/1-5)


  "Nezdinde o kitaptan ilim bulunan biri: "Ben onu sana, gözünü
  açıp kapamadan getireceğim" dedi. Süleyman, tahtı yanında duruyor görünce: "Bu,
  Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim edeceğimi sınamak
  içindir. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük
  ederse, şüphesiz ki, Rabbim kimsenin şükrüne muhtaç değildir; lütuf ve kerem
  sahibidir" dedi" (en-Neml, 27/40).


  Bu âyette ifâde edildiği gibi, Yüce Allah'ın, kimsenin şükrüne
  ihtiyacı yoktur. O'nun ilâhlığı, yüceliği ve hakimiyeti herhangi bir kimsenin
  şükrü veya küfrü ile ne bir derece yükselir ne de eksilir. O, bizzat kendisi her
  şeye hakimdir (İbn Kesir, Tefsiru'lKur'ani'l-Azîm, III, 364).


  Bir kudsi hadisde de, bu hususta şöyle buyurulmaktadır:

  "Yüce Allah diyor ki: Ey kullarım! Geçmiş ve gelecek, siz bütün
  ins ve cinler bir araya gelerek, aranızdaki en muttaki kimsenin kalbi gibi
  olsanız, sizin bu durumunuz, Benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Gene ey
  kullarım! Geçmiş ve gelecek bütün ins ve cin bir araya toplansanız, aranızdaki
  en günahkâr birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık
  getiremezsiniz. Ey kullarım! Hakkınızda itibar ettiğim şey, amellerinizdir. Daha
  sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veyâ
  cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa, bundan
  dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse, bundan
  dolayı da kendi nefsini suçlasın!" (Ahmed b. Hanbel, V, 160; Müslim, Birr, 55;
  Tirmiz, Kıyâm, 48; İbn Mace, Zühd, 30).


  Şükredenlerin mükâfatlandırılacağı, Kur'an'ın başka bir yerinde
  şöyle haber verilmiştir:


  "Lût'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de
  üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesi müstesna,
  katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni böyle
  mükafatlandırırız" (el-Kamer, 54/33).


  Şükür ve küfür noktasında insanların iradesi hür bırakılmıştır.
  Yüce Allah küfrün kötülüğünü ve şükrün faziletini bildirmiştir:


  "Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de
  bilsin ki, Allah müstağnidir, her türlü övgüye layıktır” (Lokman, 31/12).


  Bu âyette belirtildiği gibi, küfreden insanın kötülüğü kendi
  şahsına ve şükredenin faydası da kendi şahsınadır. Kişinin küfrünün de, şükrünün
  de karşılığı kendisine döner (İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azım, III,
  444).


  Resulüllah (s.a.s.) da, tam manasıyla imân eden müminlerin, bu
  imtihanı kazanmış olduklarını, diğer insanlara benzemediklerini, varlıkta da
  yoklukta da küfürden uzak olduklarını, sabır ve şükür ile hareket ettiklerini
  bildirmiştir:


  "Müminin durumu hayret vericidir. Her hali kendisi için
  hayırlıdır. Müminden başkası için böyle bir şey yoktur. Sevindirici bir durumda
  olduğu zaman, şükreder. Bu, onun için hayırlı olur. Sıkıntılı bir durumda olduğu
  zaman, sabreder. Bu da onun için hayırlı olur" (Muhammed b. Allan,
  Delilu'l-Falihn, Mısır 1971, I, 146 vd.).


  Buna göre insanlar, genelde şükreden veya küfredenler olmak
  üzere iki grupta toplanırlar. Allah ve Resulü, küfürden uzak durup şükür üzere
  bulunmayı istemişlerdir. Bunu tercih eden imân ehli, dünya ve ahirette kârlı
  çıkmaktadır. Hadiste göze çarpan diğer bir husus da, şükür ile sabrın içiçe
  olmasıdır.


  Nureddin TURGAY
 4. 09.Nisan.2013, 01:08
  2
  Moderatör  şükür ile ilgili yazı


  ŞÜKÜR  Verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı
  söz, fiil veya kalb ile gösterilen saygı ve karşılık, iyiliğin kıymetini bilme
  ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övme.


  Arapça bir kelime olan şükür, "şekere" kökünden gelmektedir. Bu
  kökten gelen şükür, isim ve fiil olarak Kur'an-ı Kerim'de yetmişe yakın yerde
  geçmektedir.


  Türkçede kullanılan teşekkür ve şükran kelimeleri de aynı
  köktendir.


  Hamd ve medih kelimeleri de mana itibarıyla şükür kelimesine
  yakındır. Bazı alimler, bilhassa hamd ile şükrün aynı anlamda olduğunu
  söylemişlerdir. Farklı görüş belirterek bunların ayrı seyler olduğunu söyleyen
  alimler de olmuştur. Fatiha sûresinin tefsirinde, Hz. Muhammed (s.a.s); "Elhamdu
  lillahi Rabbilâlemin" dediğin zaman, muhakkak ki Allah'a şükretmiş olursun"
  diyerek hamd ile şükrün birbirine olan yakınlığını ifâde etmiştir. Söz ile
  hamdedildiginde bu aynı zamanda şükrün başı sayılır. Nitekim Hz. Muhammed
  (s.a.s); "Hamd, şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen, O'na şükretmemiş sayılır"
  demek suretiyle, bu hususa açıklık getirmiştir. Hamd ile şükrün ikisinde de
  kasdedilen kişi, nimeti verendir (İbn Kesır, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Âzim, Beyrut
  1969, I, 22 vd.; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1971, I,
  57 vd.).


  Şükür üç şekilde eda edilir:

  1- Dil ile: Nimet vereni anmak, onu övmek ve bu hususta dil ile
  yapılabilecek şeyi yapmakla olur. Yüce Allah Hz. Muhammed (s.a.s)'e onun
  vasıtasıyla bütün insanlara bu hususta şöyle seslenmiştir: "Rabbinin nimetine
  (ihsanına) gelince, onu minnet ve şükranla an" (ed-Duha, 93/11).


  2- Kalp ile: Kalp ile nimeti vereni tanımak ve onu tasdik
  etmektir.


  3- Fiil ile: Bu da, vücudun bütün organlarıyla olur. Her çeşit
  nimeti veren Allah'ın emir ve yasakları, vücudun hangi organını
  ilgilendiriyorsa, o organın, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket etmesini
  sağlamak gerekir.


  Kur'an-ı Kerim'de bu konuda şöyle buyurulmaktadır:

  "Gerçekten İbrãhim, Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir
  önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine Şükrediciydi.
  Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti" (en-Nahl, 16/120, 121).


  "Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar
  (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Dâvud ailesi,
  şükredin! Kullarımdan şükreden azdır!" (Sebe', 34/13).


  Allah Teâlâ'nın Dâvud ailesine şükredin şeklindeki hitâbı,
  "Allah'a ibâdet edin, fiil ve hareketlerinizle şükrü yerine getirin" demektir.
  (ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Mısır 1977, V, 62; Muhammed Ali es-Sabûnî,
  Safvetu't-Tefâsîr, İstanbul 1987, II 548).


  Yüce Allah Kur'an'da insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli
  nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın da buna karşı Allah'a şükretmesinin
  gerektiğini bildirmiştir:


  "Siz hiç bir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından
  çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi" (en-Nahl,
  16/78).


  "Biz, büyük baş havyanları da sizin için Allah'ın (dininin)
  işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu halde onlar, ayakları
  üzerine dururken, üzerlerine Allah'ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü
  yere düştüklerinde ise, artık (canı çıkmış olacağından) onlardan hem kendiniz
  yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu
  hayvanları biz şükredesiniz diye sizin istifâdenize verdik" (el-Hac, 22/36).


  Bu ve benzeri bütün nimetlerin şükrü, onları Allah'ın yolunda
  kullanmak ve onun rızası için münasip yerlere sarfedip değerlendirmektir.


  Şükrün tam karşılığı küfürdür. Zaten Allah Teâlâ imtihan için
  yaratmıştır. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükreden ve sıkıntılara karşı
  sabredenlere mükâfat verir. Buna ters hareket edip küfre girenleri de
  cezalandırır:


  "Gerçekten biz insanı katışık bir nutfeden (erkek ve kadının
  dölünden) yaratmışızdır. Onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür
  kıldık. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister
  nankör. Doğrusu biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş
  hazırladık. İyiler ise, kâfir katılmış bir kadehten (cennet şarabını) içerler"
  (el-İnsan, 76/1-5)


  "Nezdinde o kitaptan ilim bulunan biri: "Ben onu sana, gözünü
  açıp kapamadan getireceğim" dedi. Süleyman, tahtı yanında duruyor görünce: "Bu,
  Rabbimin bir lütfudur. Şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim edeceğimi sınamak
  içindir. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük
  ederse, şüphesiz ki, Rabbim kimsenin şükrüne muhtaç değildir; lütuf ve kerem
  sahibidir" dedi" (en-Neml, 27/40).


  Bu âyette ifâde edildiği gibi, Yüce Allah'ın, kimsenin şükrüne
  ihtiyacı yoktur. O'nun ilâhlığı, yüceliği ve hakimiyeti herhangi bir kimsenin
  şükrü veya küfrü ile ne bir derece yükselir ne de eksilir. O, bizzat kendisi her
  şeye hakimdir (İbn Kesir, Tefsiru'lKur'ani'l-Azîm, III, 364).


  Bir kudsi hadisde de, bu hususta şöyle buyurulmaktadır:

  "Yüce Allah diyor ki: Ey kullarım! Geçmiş ve gelecek, siz bütün
  ins ve cinler bir araya gelerek, aranızdaki en muttaki kimsenin kalbi gibi
  olsanız, sizin bu durumunuz, Benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Gene ey
  kullarım! Geçmiş ve gelecek bütün ins ve cin bir araya toplansanız, aranızdaki
  en günahkâr birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık
  getiremezsiniz. Ey kullarım! Hakkınızda itibar ettiğim şey, amellerinizdir. Daha
  sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veyâ
  cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa, bundan
  dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse, bundan
  dolayı da kendi nefsini suçlasın!" (Ahmed b. Hanbel, V, 160; Müslim, Birr, 55;
  Tirmiz, Kıyâm, 48; İbn Mace, Zühd, 30).


  Şükredenlerin mükâfatlandırılacağı, Kur'an'ın başka bir yerinde
  şöyle haber verilmiştir:


  "Lût'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı. Biz de
  üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesi müstesna,
  katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni böyle
  mükafatlandırırız" (el-Kamer, 54/33).


  Şükür ve küfür noktasında insanların iradesi hür bırakılmıştır.
  Yüce Allah küfrün kötülüğünü ve şükrün faziletini bildirmiştir:


  "Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de
  bilsin ki, Allah müstağnidir, her türlü övgüye layıktır” (Lokman, 31/12).


  Bu âyette belirtildiği gibi, küfreden insanın kötülüğü kendi
  şahsına ve şükredenin faydası da kendi şahsınadır. Kişinin küfrünün de, şükrünün
  de karşılığı kendisine döner (İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azım, III,
  444).


  Resulüllah (s.a.s.) da, tam manasıyla imân eden müminlerin, bu
  imtihanı kazanmış olduklarını, diğer insanlara benzemediklerini, varlıkta da
  yoklukta da küfürden uzak olduklarını, sabır ve şükür ile hareket ettiklerini
  bildirmiştir:


  "Müminin durumu hayret vericidir. Her hali kendisi için
  hayırlıdır. Müminden başkası için böyle bir şey yoktur. Sevindirici bir durumda
  olduğu zaman, şükreder. Bu, onun için hayırlı olur. Sıkıntılı bir durumda olduğu
  zaman, sabreder. Bu da onun için hayırlı olur" (Muhammed b. Allan,
  Delilu'l-Falihn, Mısır 1971, I, 146 vd.).


  Buna göre insanlar, genelde şükreden veya küfredenler olmak
  üzere iki grupta toplanırlar. Allah ve Resulü, küfürden uzak durup şükür üzere
  bulunmayı istemişlerdir. Bunu tercih eden imân ehli, dünya ve ahirette kârlı
  çıkmaktadır. Hadiste göze çarpan diğer bir husus da, şükür ile sabrın içiçe
  olmasıdır.


  Nureddin TURGAY 5. 09.Nisan.2013, 01:27
  3
  ELHAMDULİLLAH
  İnşaAllah Devamlı Üye.

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Eylül.2012
  Üye No: 97696
  Mesaj Sayısı: 454
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: şükür ile ilgili yazılar

  Bir gün gençlik yıllarımızda bir hocaefendiye TEŞEKKÜR ederim demişdik.

  Karşılığını ise, hiç bir şey edemezsiniz olarak almıştık. Gülerek söylediği içinde latife yapıyor sanmıştık. Ancak daha sonra açıklamasını dinleyince o gün bu gündür kimseye TEŞEKKÜR etmiyoruz.

  Peki neden etmiyoruz....????

  Çünkü hocaefendi TEŞEKKÜR'ün arapçadan geldiğini ve ENTE ŞEKÜR'ün kısaltılmasından oluştuğunu söylemişti.

  ENTE ŞEKÜR.... SANA ŞÜKÜRLER OLSUN....

  Bu kelimeyi faidesiz buluyoruz. Gerçi AMELLER NİYETLERE BAĞLIDIR. Bilmeden yada kast edilmeden söylenen kelimelerden başkalarını ziyana uğratmadığı sürece sorumlu olmayız.

  Bunun yerine ne söylüyoruz..... ALLAH-U TAALA RAZI OLSUN. Kısaca ALLAH RAZI OLSUN.

  Eğer biri bize bir yardımda bulunuyorsa, O'na Allah-u Taala'nın Rızasından daha sevimli ne hediye edebiliriz....????


 6. 09.Nisan.2013, 01:27
  3
  İnşaAllah Devamlı Üye.
  Bir gün gençlik yıllarımızda bir hocaefendiye TEŞEKKÜR ederim demişdik.

  Karşılığını ise, hiç bir şey edemezsiniz olarak almıştık. Gülerek söylediği içinde latife yapıyor sanmıştık. Ancak daha sonra açıklamasını dinleyince o gün bu gündür kimseye TEŞEKKÜR etmiyoruz.

  Peki neden etmiyoruz....????

  Çünkü hocaefendi TEŞEKKÜR'ün arapçadan geldiğini ve ENTE ŞEKÜR'ün kısaltılmasından oluştuğunu söylemişti.

  ENTE ŞEKÜR.... SANA ŞÜKÜRLER OLSUN....

  Bu kelimeyi faidesiz buluyoruz. Gerçi AMELLER NİYETLERE BAĞLIDIR. Bilmeden yada kast edilmeden söylenen kelimelerden başkalarını ziyana uğratmadığı sürece sorumlu olmayız.

  Bunun yerine ne söylüyoruz..... ALLAH-U TAALA RAZI OLSUN. Kısaca ALLAH RAZI OLSUN.

  Eğer biri bize bir yardımda bulunuyorsa, O'na Allah-u Taala'nın Rızasından daha sevimli ne hediye edebiliriz....????
+ Yorum Gönder