+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Lanet olsun demek günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Lanet olsun demek günah mı?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Lanet olsun demek günah mı


  Reklam  Cevap: İslâm, Müslümanların kendileri ve diğer Müslümanlar
  aleyhinde beddua etmelerini yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.):

  "Kendi
  aleyhinize, evlâtlarınızın ve mallarınızın aleyhine sakın beddua etmeyiniz ki;
  duaların kabul olacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olmuş
  olur."
  (Riyazü's-Sâlihin Tercümesi, III/ 82)
  buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) beddua
  etmekten kaçınırdı. Kendisinin lânet eden değil, aksine rahmet peygamberi
  olduğunu söylerdi.


  Mekke döneminde İslâmî tebliğ etmek üzere Tâif'e
  gittiğinde, orada kötü bir davranışla karşı karşıya kalmış; dönüşte taş
  yağmuruna tutulmuş, mübarek ayakları kanlar içerisinde kalmıştı. O sırada Allah
  tarafından kendisine "onlar aleyhinde yapacağı bedduanın kabul edileceği,
  dilerse onları helâk edeceği"
  bildirilmiş, fakat Peygamber
  Efendimiz (s.a.s.) "Hayır, belki bunların
  sulbünden sana ibadet edecek çocuklar doğar, yâ Rabb."
  demişti. Uhud'da
  dişini kıran, yüzünü yaralayan düşmanları için: "Allah'ım! Kavmimi hidayete erdir, çünkü onlar
  yaptıklarını bilmiyorlar."
  (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, IV, 314)


  diye dua etmiştir. Bütün çalışmalara rağmen
  İslâmiyeti kabul etmeyen Devs kabilesine beddua etmesi istenince:


  "Yâ Rabbi! Devs
  kabilesine hidayet eyle de onları bizim saflarımıza kat."
  diye dua
  etmişti. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VIII/344)
  Bununla beraber, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in
  zaman zaman Allah düşmanlarına beddua ettiği de olmuştur. Bi'r-i Mâûne'de yetmiş
  İslâm davetçisini şehît eden Kilab kabîlesine Resulullah (s.a.s.) bir ay süre
  ile beddua ve lânet etmişti. Kâbe'de namaz kılarken kendisiyle alay eden
  müşriklere de beddua etmiş, Bedir muharebesinde yere serildiklerini gözleriyle
  görmüştü. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, X; 43-45) Hendek muharebesinde Medine
  önlerinde toplanan düşmanın perişan olup dağılmaları için dua etmiş, bunun
  üzerine geceleyin ansızın doğudan kopan fırtına düşmanın altını üstüne
  çevirmişti. (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VIII/342-343)

  İslâm bilginleri
  arasında kimlere lânet edilip kimlere edilmeyeceği konusunda görüş ayrılığı
  vardır. Bilginlerin bir bölümü Müslümanlara hiç bir şekilde lânet edilemeyeceği
  görüşündedir. Bilginlerin diğer bir bölümü ise fasık olan Müslümanlara lânet
  edilebileceğini kabul ederler. Kâfirlere lânet edip edilemeyeceği de tartışma
  konusu olmuştur. Bazı bilginler, kâfirlere kayıtsız şartsız lânet
  edilebileceğini kabul ederken bazıları da bunun vacib olmadığını, onlara lânet
  edilebilmekle birlikte lânet etmemenin daha güzel ve yararlı olacağını
  savunmuşlardır. (Fahruddin er-Razi, Tefsir-i Kebir Ter. III/188; İbn Mace,
  Tercüme ve Şerh, X, 148).


+ Yorum Gönder
lanet ne demek,  lanet olsun demenin günahı,  lanet olsun demek günah mı,  lanet olsun demek günah mıdır,  lanet olsun demek g