+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Lanet okumak günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Lanet okumak günah mı?

  Sual: Lanet okumak günah mı bilgi verip açıklar mısınız Lanet okumak dinimizde günah mıdır bilgi verir misiniz ? ? 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Lanet okumak günah mı


  Reklam  Cevap: Nice insan vardır birine kızdığında öfkesine hâkim olamaz, başlar küfürler,
  lânetler yağdırmaya. Cansızlar, hayvanlar, günler, saatler, kendisi, çocukları,
  eşi, yakınları, dostları bile bu lânetten paylarını alırlar.

  Kendini bilen, söz ve hareketlerinin nereye gideceğinin, neye mal olacağının şuurunda
  olan olgun mü’minin işi olamaz lânetçi olmak.

  Çünkü Resûl-i Ekrem’in (asm) kesinlikle yasakladığı bir davranıştır lânet. Bilindiği gibi şeytan,
  büyüklenip Hz. Âdem’e saygı secdesinde bulunmaması sebebiyle lânetlenmiş, yani
  rahmetten uzaklaştırılmış, Cennetten çıkarılmıştı. Her hayırlı işte Besmele
  çekip Rahman ve Rahim isimlerini dillerden düşürmezken, her an, her saniye bütün
  kâinatı kuşatan o engin ve sonsuz rahmetten uzak kalmayı hayal bile etmezken
  nasıl olur da lânetler okuyarak başkalarının şeytan gibi rahmetten uzak
  kalmalarını isteyebilir insan?

  “Mü’mine lânetçi olmak yakışmaz” 1 buyuran Allah Resûlü (asm), mü’minin başkalarının kusurlarını başa kakan, lânet eden, kaba, çirkin söz ve davranışlarda bulunan, edebe aykırı konuşan kimse olamayacağını belirtmiş,2 “Hiçbiriniz diğerine ‘Allah sana lânet etsin, Allah’ın
  gazabına uğra, Cehennemde yan’’ gibi bedduâlarla lânet etmeyiniz” 3 buyurmuş,
  lânet etmenin dehşetine de, “Kim bir mü’mine lânet ederse onu öldürmüş gibi
  olur” 4 cümleleriyle dikkat çekmiştir. Lânet edenler Kıyamet gününde ne şefaatçi
  olabilir, ne de şahitlik edebilirler. 5

  Bir defasında seferde bir kadın bindiği devenin yürümemesinden dolayı sıkılıp lânet etmişti de Allah Resûlü (asm), “Devenin üzerindekileri alıp deveyi bırakınız. Çünkü o lânetlenmiştir”
  buyurmuşlardı.6

  Âl-i İmran Sûresi 61. âyetinin nüzul sebebi lânetle ilgiliydi. Necran papazları lânetin dehşetini bildikleri için korkularından lânetleşmeye yanaşmamışlardı.

  Lânetin en tehlikeli tarafı ise lânet eden kişi haksız yere lânet ettiğinde lânetin kendisine dönmüş olması. Böyle bir insan farkında olmadan kendi aleyhinde, Allah’ın rahmetinden kovulmak ve uzaklaştırılmak için duâ etmiş olmaktadır. Bu gerçeğe Allah Resûlü (asm) bir
  hadis-i şeriflerinde şöyle dikkat çekerler: “Bir kul herhangi bir şeye lânet
  ettiğinde o lânet göğe çıkar. Fakat gök kapıları o kötü söze karşı kapanır, yere
  iner. Sağa sola çarpar, gidecek yer bulamayınca lânete müstehak olana gider.
  Eğer lânete lâyık değilse bu defa lânet edene geri döner.” 7

  “Hz. Hüseyin’in hurharca şehadetine vesile olan Yezid gibi kişilere lânet caiz mi,
  değil mi?” sorusu İslâm âlimleri arasında tartışma konusu olduğu, Saadettin
  Taftazani gibi bazı âlimlerin “Caizdir” dediği, Seyyid Şerif Cürcanî gibi
  allâmelerin ise, son ânında imanla mı, imansız mı gittiği bilinmediği için
  lânetten çekinmek gerektiğini, “Allah’ın lâneti zalimler üzerine olsun” gibi
  genel bir ifade kullanılabileceğini belirttikleri8 düşünülürse, lânet mü’minin
  en dikkat etmesi gereken konular arasında yer aldığı görülecektir.


  Dipnotlar:

  1. Müslim, Birr: 84.
  2. Tirmizî, Birr: 48.
  3. Riyazü’s-Salihîn Terc., 3:140
  (hadis no: 1584; Ebû Davud, Tirmizî)
  4. Buharî, Edeb: 44; Müslim, İman: 176;
  Tirmizî, Nüzûr: 16. Neseî, Eyman: 7.
  5. Riyazü’s-Salihîn Terc., 3:140 (Hadis
  no: 1583; Müslim’den.)
  6. A.g.e., 3:141 (Hadis no: 1584; Müslim’den.)
  7. A.g.e., 3:141 (Hadis no: 1586; Ebû Davud’dan.)
  8. Tarihçe-i Hayat, s. 436.


 3. Misafir
  Allah razı olsun bilgi için bu konu hakkında beni aydınlattınız.

 4. Misafir
  bir insana beddua etsem ne olur

 5. NuN
  Üye
  beddua etsem ne olur
  Bedduayı hak etmişse cezasını bulur ama hak etmemişse sen bela sana döner.

 6. Misafir
  Arkadaşlar bi olay oldu annem'e sinirlendim,sofradan kalktım sonra lanet ettim annemin yaptığı yemeğe,galiba,acaba ne olur,lütfen bununla ilgili bisey deyin

 7. Şema
  el-âsa limen âsa
  Nimete lanet okumak günahtır tevbe gerekir ve o yemeği yemeniz haram olur

 8. Misafir
  Abime lanet olsun senin gibi abiye dedim ne olmuş olabilir veyahut ne anlama gelir

+ Yorum Gönder
lanet okumak,  lanet okumak günah mı,  lanet etmek günah mı,  lanet etmek gunahmi,  lanet okumak caiz mi,  lanet etmek günah mıdır,  lanet okumak gunah mi