+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Veda hutbesinin insan hakları açısından önemi kısa Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Veda hutbesinin insan hakları açısından önemi kısa


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Veda hutbesinin insan hakları açısından önemi kısa


  Reklam  Cevap: VEDA HUTBESİNDE İNSAN HAKLARI ÖRNEKLERİ


  Hutbede insanın aklı, namusu, malı, canı ve dini koruma altına alınmıştır.
  Veda Hutbesi'nde yer alan haklar, hem hukuki hem de dini mahiyette haklardır. Bu haklar, İslâm hukuku açısından bir hukuk kuralı olmasının yanında, İslâm dini açısından da din kuralıdır. Dolayısıyla İslâm'a göre bir insan hakkını çiğnemek hem bir suç, hem de günahtır. Meselâ, bir kadına işkence yapmak hem suç, hem de günah olmaktadır. Batı hukukunda ise, insan hakları ihlâlleri suç olsa da günah değildir.

  İslâm hukukunda insan hakları, aynı zamanda kul hakkı sayılmaktadır. Dolayısıyla insan haklarının ihlâli, kul hakkının da ihlâli olmakta ve günah kabul edilmektedir. Bu özellik, İslâm hukukunda yer alan insan haklarının sayısını artırdığı gibi, insanların hak ve hürriyetleri konusunda daha hassas olmalarını da sağlamaktadır.


+ Yorum Gönder