+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Akait Ve Kelam Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Akait Ve Kelam Nedir?


 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: Akait Ve Kelam Nedir?


  Reklam  Cevap: Akait Ve Kelam Nedir?


  Akaid, akd kökünden türetilmiş olan akîde kelimesinin çoğuludur.
  Akide, sözlükte “gönülden bağlanılan, düğüm atçışçasına sağlam inanılan şey” demektir.
  Dini literatürde akide, “inanılması zorunlu olan ilke” (iman esası, mü’menün bih), çoğulu olan akaid kelimesi ise “İslamiyet’de inanılması farz olan husustur, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamına gelmektedir. Buna göre, dinin temel kuran ve hükümlerini oluşturan iman esaslarından bahseden ilme de akaid ilmi denir.

  İslâm akaidinin ilk ve en önemli kaynağı Kur’ân-ı Kerîm, daha sonra da sahih hadislerdir.
  Kur’an’da Allah’a, peygamberlerine, kitaplara, meleklere, âhirete, kâza ve kadere iman konusuna temas eden ve yer yer ayrıntılı bilgiler veren bir çok âyet vardır. Hadis kitaplarının iman, “enbiya, tevhid, cennet, cehennem, kader, kıyamet” gibi bölümlerinde, iman esaslarıyla ilgili çeşitli açıklamalar yer almaktadır. Bu sebeple de kur’an ayetleri ile başta mütevâtir hadisler olmak üzere sahih hadisler akaidin temek kaynaklarını teşkil eder. İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak vahiydir.


+ Yorum Gönder
akaid ve kelam nedir,  kelam nedir,  kelam akaid nedir,  akaid ve kelam,  akaid ve kelam ne demek,  akait ve kelam nedir,  kelam akait nedir