+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muayyen Günlerinde Olan Bir Kadın Kuran-ı Kerim Okuyamıyor. Dua Niyetiyle Felak-Nas Ve Fatiha Gibi S Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muayyen Günlerinde Olan Bir Kadın Kuran-ı Kerim Okuyamıyor. Dua Niyetiyle Felak-Nas Ve Fatiha Gibi S


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Muayyen Günlerinde Olan Bir Kadın Kuran-ı Kerim Okuyamıyor. Dua Niyetiyle Felak-Nas Ve Fatiha


  Reklam  Cevap: Muayyen günlerde (hayız-loğusa) bulunan bir kadının Kur’an-ı Kerim’i eline alarak veya ezber okuması Hanefi, Şafii ve Hanbeli fıkıh âlimlerine göre haramdır.1 Bu hususta sahih hadis-i şerifler bulunmaktadır.2

  Ancak bu durumdaki kadınlar, dua ayetlerini dua maksadı ile okuyabilirler. Cenab-ı Hakk\'ı zikredebilirler, Tesbih edebilirler. O\'na hamd ve şükürde bulunabilirler. Besmeleyi okuyabilirler. Selef-i salihinden rivayet edilen duaları okuyabilirler. Çünkü dinimiz, inanmış bir kimsenin hiçbir zaman gönül gafleti içinde kalmasına razı değildir. İnsanın kalbi, her hâl ü kârda ALLAH Teâlâ’yı zikretmeli ve bu yoldan ruhuna gıda vermelidir. Esasen insan, buna her an muhtaçtır. Zikirsiz, duasız bir kalp, sudan çıkmış balığa benzer. Sahabe-i kiram, tabiin ve onlardan sonra gelen fukahanın ekseriyeti bu görüştedir.3

  Konuyla alakalı hadis kitaplarımızın hayız-nifas bölümlerine bakabilirsiniz.

  dipnot

  (1) İmam Malik’e göre cünüp olan kimse (kadın-erkek) Kur’an-ı Kerim’i okuyamaz ise de hayızlı kadın okuyabilir. Çünkü cünüp derhal yıkanabilir. Hayızlı kadın ise böyle değildir, mazurdur.
  (2) Tirmizi; Tahâret:98; No:131; 1/182, İbn-i Mâce; Tahâret:105; No:595-596, Dârakutnî; Tahâret:1/117-118 Beyhakî, Süneni Kübrâ; 1/89; Hakim Müstedrek; 3/485; 1/395 Darimi; Talak:3; No:2266 2/214 Beyhaki Sünen-i Suğra; Fezail-i Kur’an:154; 1/387 Darakutni; Taharet:45; No:429; 1/92
  (3) Alemgir, el-Fetava’l-Hindiyye, 1/38, Tirmizi, Taharet: 98, 1/236; Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu\'l-fıkh ale\'l-Mezahibi\'l-Erbaa, 1/133

  Selam Ve Dua ile

+ Yorum Gönder