+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Müslümanların kıblesi nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Müslümanların kıblesi nedir?


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Müslümanların kıblesi nedir


  Reklam  Cevap:
  KIBLE NEDİR?

  Sözlükte "cihet, yön" gibi anlamlara gelen kıble, dinî bir kavram olarak, Müslümanların namazda yönelmiş oldukları yön, Kâbe manasına gelir. Müslümanların kıblesi, Mekke'de bulunan Kâbe'dir. Kur'ân-ı Kerim'de "Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke'-deki (Kâbe) dir." buyurulmaktadır (Âl-i İmrân, 3/96). Kâbe'yi görenler için kıble, Kâbe'nin bizzat kendisidir. Kâbe'yi görmeyenler için, Kâbe'nin bulunduğu taraftır. Kâbe'nin göğe doğru ve dünyanın merkezine doğru uzantısı da kıbledir. Namazda bu cihete yönelmeye istikbâl-i kıble denir. (bk. İstikbâl-i Kıble)


+ Yorum Gönder