+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamber efendimizin bilgiye verdiği önem ile ilgili ayet veya hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamber efendimizin bilgiye verdiği önem ile ilgili ayet veya hadisler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peygamber efendimizin bilgiye verdiği önem ile ilgili ayet veya hadisler


  Reklam  Cevap: Çocuklarını hiç bir bilgiye dayanmaksızın akılsızca öldürenler ile Allah'a karşı yalan yere iftira düzüp Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerini haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar, gerçekten şaşırıp sapmışlardır ve doğru yolu bulamamışlardır.
  (EN'AM SURESİ / 140)

  Deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Yoksa Allah, bunları sizlere tavsiye ettiği zaman şahid miydiniz?" Hiç bir bilgiye dayanmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
  (EN'AM SURESİ / 144)

  Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık.
  (A'RAF SURESİ / 52)

  “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Sûresi,9)

  “Eğer bilmîyorsanız, zikir (ilim) ehline sorun” (Nahl Sûresi , 43)

  Müslümanların İslâm ruhundan uzaklaştıkları, daha doğrusu, planlı bir şekilde uzaklaştırdıkları son bir asırlık dönemi esas alıp, on dört asrın bütün terakki ve tekamüllerini görmezlikten gelmek insaf ölçülerine sığmaz.
  (EN'AM SURESİ / 100)

  “ALLAH (cc) içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir” buyurmaktadır
  (el-Mücâdele 58/11)

  Peygamberimizin ilme teşvik eden pek çok hadis-i şerifleri vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
  “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.”
  “Her şeyin bir yolu var. Cennetin yolu ilimdir.”
  “İlim Çin’de bile olsa, gidiniz, alınız, tahsil ediniz.”(Beyhaki, Şuabu’l-İman, Beyrut, II. 254 )

  “Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulsa alır.” (Tirmizi, İlim 19)

  “Kadın ve erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır.” (İbn Mace, Mukaddime, 17)

  Resûl-i Ekrem Efendimiz de hadis-i şeriflerinde âlimleri şöyle medhetmektedir:

  “ALLAH (cc), hakkında hayır murâd ettiği kimseyi dinde ince anlayış sâhibi kılar” (Buhârî , İlim, 10; Müslim, İmâre, 175)

  “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir Sadece ALLAH (cc)'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen talebe bundan müstesnadır” (Tirmizî, Zühd, 14)
  İnsanın öğrendiği ilmi başkalarına öğretmesi en büyük infak ve hayırlardan biridir Meselâ talebe yetiştirmek, kitap yazmak ve yayımlamak, günümüzün modern imkânlarından faydalanarak ilmini kendisinden sonraki nesillere intikal ettirmek, hadis-i şerifte belirtildiği üzere kişinin amel defterinin kapanmamasına ve sevabının devamlı olmasına vesile olacak sâlih ameller zümresindendir (Müslim, Vasiyyet, 14)

  Safvan bin Assâl -radıyallâhu anh- bir gün mescidde bulunan Peygamber Efendimiz'in yanına gider ve:

  – Yâ Resûlallâh, ilim öğrenmek için geldim, der

  Efendimiz:

  “ – İlim öğrenmek isteyene merhaba! Melekler ilme olan sevgilerinden ötürü kanatlarıyla ilim tâlibinin çevresinde birinci kat semâya kadar halka oluştururlar” buyurur (Heysemî, I, 131)
  Resûl-i Ekrem Efendimiz, bizleri daha samimi bir şekilde ilme talip olmaya teşvik için şöyle buyurmaktadır:

  “Kim ilim tahsiline yönelirse, ALLAH (cc) o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile âlim için ALLAH (cc)'tan mağfiret dilerler Âlimin âbide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir Şüphesiz ki âlimler, peygamberlerin vârisleridir Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar; sadece ilmi miras bırakırlar O mirası alan kimse, bol nasip ve kısmet almış olur” (Ebû Dâvûd, İlim, 1; Tirmizî, İlim, 19)


+ Yorum Gönder
Peygamberimizin önemi ile ilgili âyet ,  peygamberimizin bilgiye verdiği önem ile ilgili kıssalar,  bilginin önemi ile ilgili hadisler