+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cennette dünyevi istekler olucak mı ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cennette dünyevi istekler olucak mı ?

  Sual: Cennette dünyevi istekler olucak mı ? Yani bu dünyadaki istekler ve arzularımız cennette de olucak mı yoksa olmıyacak mı ? ? 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Cennette dünyevi istekler olucak mı ?


  Reklam  Cevap: Cennette dünyevi istekler olacak mı?
  Cennette İstenen Herşeyin Olması

  cennet tüm isteklerin kabul olduğu yerdir.
  “İman eden ve iyi işler işleyen mü’minlere beşaret ver ki, ağaçları altından nehirler akan Cennetler onlarındır. Onlar o Cennetlerden meyve yedikleri zaman; bu, bundan evvel yediğimiz meyvelerdendir derler. Onlara birbirine benzer bir surette rızıklar getirilir verilir. Ve o Cennetlerde onlar için her türlü ayıp ve kusurlardan pak, temiz kadınlar vardır. Onlar o Cennetlerde daimî olarak kalacaklardır.” (Bakara, 25)
  “İçinizde cennet için gayret edecek kimse yok mu? Zira cennetin eşi yoktur. Kâ’be’nin Rabbine yemin ederim ki, cennet, parıl parıl parlayan nurları, güzel kokulu salınan yeşillikleri, sağlam yüksek köşkleri, devamlı akan nehirleri, çok çeşitli olgun meyveleri, güzel genç zevceleri, pek çok takım elbiseleri ile yüksek, sağlam ve güzel saraylarda saadet ve yüz parlaklığı içinde yaşanan ebedi mekândır.” (Nesâî, Ebû Dâvud)
  Cennet nimetleri dünyadakilerle sadece ismen benziyor
  Cennetin tarif edilemeyip mahiyetinin tam olarak idrak edilemeyişi, nimetlerinin dünya nimetleriyle sadece ismen benzemesindendir. Mesela; binek olarak sadece at ve develerin kullanıldığı eski çağlarda “binek” denilince akla araba, metro, tramvay ve uçakların gelmesi elbette mümkün değildi. Oysa seyahat aracı manasında kullanılan “binek” kelimesi bize bugün uçakları, helikopterleri ve otomobilleri de çağrıştırmaktadır. Cennetin; gözünün gördüğü yere ayağını basan kırmızı yakuttan atları, çakılları inci, mercan, yakut ve zümrüt olan bal ve miskten ırmakları, gövdeleri altın ve zümrütten ibaret yüz senelik mesafeli ağaçları, inci, altın, gümüşten ve sudan sırça sarayları, bin yıllık mesafeli kapıları, katıksız ve beyaz bir ekmek gibi hâlis misk olan toprağı da bizim gözlerimizin hiç görmediği, kulaklarımızın hiç işitmediği şekildedir. İsmen aynı fakat suret olarak dünyada bildiklerimiz ve gördüklerimiz gibi asla değiller. Bu yüzden hadis-i şerifte göz görmemiş, kulaklar işitmemiş buyrulmuştur.


+ Yorum Gönder