+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Günahkarların camilerde seslerini yükseltmeleri, kıyamet alameti midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Günahkarların camilerde seslerini yükseltmeleri, kıyamet alameti midir?

  Sual: Günahkarların camilerde seslerini yükseltmeleri, kıyamet alameti midir? ? 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Günahkarların camilerde seslerini yükseltmeleri, kıyamet alameti midir?


  Reklam  Cevap: Hz. Ali’den gelen rivâyete göre, Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Ümmetim on beş hasleti/kötülüğü işlediği zaman başlarına belalar iner.” “Ey Allah’ın Rasûlü onlar nelerdir?” diye sorulması üzerine, buyurdular ki:

  1- Ganimet, (mal, kredi, sermaye) belli kişiler arasında dönüp dolaştığı zaman,
  2- Emanet, ganimet sayıldığı (emanete riayet kalmadığı) zaman,
  3- Zekat angarya ve cereme sayıldığı zaman,
  4- Erkekler hanımlarına itaat edip,
  5- Annelerine saygısız davrandığı zaman,
  6- Kişi arkadaşına karşı iyi olup,
  7- Babasına sıkıntı çektirdiği zaman,
  8- Mescidlerde (Allah ve Rasûlünün istemediği) sesler yükseldiği zaman,
  9- Aşağılık kimseler topluma reis olduğu zaman,
  10- Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram edildiği zaman,
  11- Her türlü içkiler bol bol tüketildiği zaman,
  12- İpekli elbiseler giyildiği zaman,
  13- Şarkı söyleyen sanatçıların çoğalıp her iş için çağrıldıkları zaman,
  14- Her türlü çalgı aletleri kullanıldığı zaman,
  15- Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarını lanetlediği zaman.. İşte o zaman (insanlar) bir kızıl rüzgar veya topluca yere batmak, veya şekil ve kılık değişmesi gibi belaları beklesinler.” (Tirmizî, fiten, 38)

  Tirmizi bu hadisin garip olduğunu söyleyerek zayıf olduğuna işaret etmiştir.

  Tirmizi benzer bir rivayeti de Hz. Ebu Hureyre’den aktarmış ve onu da “garip/zayıf” olarak nitelemiştir. (bk. a.g.y)

  Öyle görünüyor ki, sorudaki rivayet şekli, bu rivayette yer alan 8. ve 9. maddelerin bir arada yapılmış bir nevi yorumu gibidir.

  Aliyyu’l-Kari’ye göre, “Camilerde seslerin yükselmesinden maksat, tartışmalar, alış-verişler, oyun-eğlenceler gibi bidatlardır ve bunların zamanımızda çok örnekleri vardır. Bu sebeple Hanefi alimlerine göre camilerde zikir de olsa yüksek sesle bağırıp çağırmak uygun görülmemiştir.” (bk. Tufetu’l-ahvezi, ilgili hadisin şerhi).

  Öyle zannediyoruz ki, camilerde özellikle bundan 60-70 yıl önce bu tür gayr-ı meşru eylemler memleketimizde de gerçekleştirilmiş, hatta askeri katırların cirit attığı ahırlar haline getirilmiştir.


+ Yorum Gönder