+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yahudiler neden lanetlendi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yahudiler neden lanetlendi?


 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: yahudiler neden lanetlendi?


  Reklam  Cevap: yahudiler lanetli kavimdir
  kuranı kerim yahudiler hakkında ne diyor


  Ayrıca, iyiliği emretmek kötülükten sakındırmak, mutlaka mü’minlerde bulunması gereken sıfatlardandır. Biraz önce söylediğim gibi bu hususta birçok ayet vârid olmuştur. İyiliği emretmeyip, kötülükten sakındırmayanlar bu vasıflarını kaybederler.

  Nitekim Yüce Allah, İsrâil oğullarını bu görevi terkettikleri için yermekte ve onları lânetleyerek şöyle buyurmaktadır: “İsrâiloğullarından kâfir olanlar, Dâvûd ve Meryem oğlu İsâ diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür.” (Maide, 5/78-79)

  Görüldüğü gibi, Yüce Allah, bu ayet-i kerimede İsrâiloğulları kâfirlerinin lânetlenme sebeplerini bizlere açıklamaktadır. Nitekim onlar, Allah Teâlâ’ya isyan etmişler, haddi aşmışlar ve yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardır. Bu ayet-i kerime ayrıca onların bu kötü durumlarına düşmekten bizleri sakındırmaktadır. Bizler ne zaman İsrâiloğullarının yaptıkları gibi yaparsak o zaman, -Allah muhafaza- onların hakettikleri lânet ve cezayı bizler de hak ederiz.

  Kim tek Allah’a ibâdet eder, Yüce Allah’ın emrettiklerini yapar, yasaklarından kaçınırsa, büyük sevabı hakeder ve Allah tarafından övülen güzel sona erişir. Kim de doğru yoldan saparsa, büyük azabı ve lâneti hakeder, dünya ve ahirette hüsrâna uğrar.

  Sevgili Peygamberimiz (sav), bir hadis-i şeriflerinde ümmetini bu görevi yerine getirmeye teşvik ederek şöyle buyurmaktadır: “Sizden bir kimse, bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalbi ile buğz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”(4)
  4- Müslim, İman, 78 (49); Tirmîzî, Fiten, 11 (2173); Ebû Dâvûd, Salâtü'l-Iydeyn, 248(1140).


 3. Misafir
  Yahudiler hep Allaha muhalif iş yaptıkları için lanetlendiler

+ Yorum Gönder
yahudiler neden lanetlendi,  yahudiler neden lanetli,  israiloğulları neden lanetlendi,  israiloğulları neden lanetli,  yahudiler neden lanetlenmiştir,  allah yahudileri neden lanetledi,  yahudiler niye lanetlendi