+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Aşere-i mübeşşere ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Aşere-i mübeşşere ile ilgili hadisler


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Aşere-i mübeşşere ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Aşere-i mübeşşere ile ilgili hadisler  AŞERE-İ MÜBEŞŞERE HAKKINDA ÜÇ HADİS

  1. hadis

  Abdurrahman ibn Avf rivâyetiyle gelen bir hadise göre, cennetle müjdelenenler şunlardır: Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talha ibn Ubeydullah, Zübeyr ibn Avvam, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Ebî Vakkas, Ebû Ubeyde ibn Cerrah ve Saîd ibn Zeyd'dir (Ahmed, I/193).

  2. hadis

  İbn Abdi'l-Berr'in İstiab adlı eserinde gelen haber de Ebû Ubeyde ibn Cerrah yerine Abdullah ibn Mesud zikredilmiştir (İstiab, III/112).

  3. hadis

  Hadislerde cennetlik oldukları topluca bildirilen bu sahabîlerden başka, Hz. Hatice, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Selâm gibi bazı sahabe de münferit olarak cennetle müjdelenmiştir (Müslim, Fedâîlü's-Sahabe, 71; Tirmizî, Menâkıb, 26). (A.G.)

+ Yorum Gönder