+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Riyazet yapmak istiyorum Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Riyazet yapmak istiyorum

  Sual: riyazet yapmak icin ugrasıyorum bilgileriniz için allah razı olsun tek sorun murşidimin olmayışı ne yapabilirim ? 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Riyazet yapmak istiyorum


  Reklam  Cevap: Riyazet için mürşid şart değildir.

  Sûfiler, az yemeye, az konuşmaya, az uyumaya, yalnız kalmaya, sürekli zikir ve tefekkür etmeye alışan nefsin kurtuluşa ereceğine inanırlar. Nefsi terbiye için bazen onu ağır ve zor işlere koşarlar. Nefis, ancak mücâdele ve riyazetten sonra arınır. "Nefsini eğiten kurtulur, kirleten hüsrana uğrar" (Şems, 91/9) âyeti bu hususa işaret etmektedir. Çile çekmek, erbain çıkarmak, inzivaya çekilmek, sefere çıkmak riyazet şekilleridir. Riyâzet yapanlara ehl-i riyâzet denilir. Kişi riyazet yoluyla içindeki kibir ve kendini beğenme duygusunu kaldırıp atar, halkı hakir görmeyi onulmaz bir illet olarak görür, nefse uymanın Allah'a giden yolda en büyük engel olduğu bilincine ulaşır. Riyazet sayesinde kul nefsine hâkim olur, bayağı arzularını dizginler, aşırılıkları bertaraf ederek kendisini disiplin altına sokar. Riyazetten maksat güzel ahlâka sahip olmaktır.


 3. Misafir
  Allah razı olsun çok yararlı oldu verdiğiniz bilgiler

+ Yorum Gönder
riyazet yapmak istiyorum