+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimiz bizi duyuyor mu acaba ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimiz bizi duyuyor mu acaba ?


 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Peygamberimiz bizi duyuyor mu acaba ?


  Reklam  Cevap: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (s.a.v) 'nin bizleri duyduğu ve selamımıza karşılık verdiği hadislerde bildirilmiştir.

  ‘‘Her kim bana selâm verirse, onun selâmına mukabele edinceye kadar Allah ruhumu bana geri verir.’’ (Ebû Hüreyre)

  ‘‘Cebraile mülaki oldum da bana şöyle dedi: Sana müjde ederim Allah diyor ki: ‘Kim sana selam verirse Ben ona selam veririm. Kim sana salat getirirse Ben ona salat ederim.’’ (Hakim)

  ‘‘Kim kabrimin yanında bana salat ederse ben onu işitirim. Kim uzakta bulunarak üzerime salat getirirse o bana ulaştırılır.’’ (Beyhaki)

  “Günlerin en fazîletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zîrâ sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur” buyurunca, Ashâb-ı Kirâm:

  “Yâ Rasûlallâh! Vefât ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salât ü selâmlarımız sana nasıl sunulur?” diye sordular. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
  “Allâh Teâlâ, peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı” buyurdu. (Ebû Dâvud)+ Yorum Gönder