+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Huri ıyn: iri gözlü hurilerin özellikleri nelerdir? Allah onları nelere benzetmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Huri ıyn: iri gözlü hurilerin özellikleri nelerdir? Allah onları nelere benzetmiştir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Huri ıyn: iri gözlü hurilerin özellikleri nelerdir? Allah onları nelere benzetmiştir?


  Reklam  Cevap: Hurilerin özellikleri ilşe ilgili hadisler


  Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennetliklere verilecek kadınlar olan hurilerin baldırlarının beyazlığı yetmiş kat elbisenin altından görülür hatta ilikleri bile çünkü Allah; “Onlar yakut ve mercan gibidirler” (Rahman sûresi 58. ayet) buyurmaktadır. Yakut öyle bir taştır ki şeffaflığından dolayı arkasından bir ip uzatsan aynen o ipi görürsün.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)
  ? Hennâd; Ubeyde b. Humeyd’den Atâ b. Sâib’den, Amr b. Meymun’dan ve Abdullah b. Mes’ûd’tan bu
  hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir.
  2534- Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den bu hadisin mana olarak bir benzeri merfu olmaksızın aktarılmıştır. Bu rivâyet Ubeyde b. Humeyd’in rivâyetinden daha sahihtir.
  Aynı şekilde Cerir ve pek çok kişi bu
  hadisi Atâ b. Sâib’den merfu olmaksızın aktarmışlardır.
  Kuteybe, Cerir vasıtasıyla Atâ b. Sâib’den, Ebû’l Ahvas’ın rivâyetine benzer şekilde Atâ’nın arkadaşlarından merfu olmaksızın rivâyet etmişlerdir. Ve bu rivâyet daha sahihtir.
  2535- Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Cennete girecek olan ilk gurup insanların yüzleri dolunay gecesindeki ayın parlaklığı gibi olacak ikinci gurup ise gökteki en parlak yıldız gibi olacaktır. Onlardan her bir erkeğin iki karısı bulunacak her kadının üzerinde elbisesi bulunacak bu elbiselerin arkasından bile o kadınların ilikleri görülecektir.” (Müsned: 10702)
  ? Tirmizî: Bu hadis hasendir.+ Yorum Gönder
huriler neye benzer