Konusunu Oylayın.: Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi
Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır?
 1. 02.Mart.2013, 03:11
  1
  Misafir

  Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır?






  Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır? Mumsema Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır? İsimleriyle yazınız.


 2. 02.Mart.2013, 03:11
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir



  Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır? İsimleriyle yazınız.

 3. 07.Mart.2013, 14:15
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,454
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır?




  Naim cenneti ne demek?
  Cennetler hakkında bilgiler

  NAÎM CENNETİ: Sekiz Cennet'ten beşincisi.
  Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
  Îmân edip de sâlih ameller işleyen kimseleri, onların Rabbi, îmânları sebebiyle kendilerine ağaçları altından ırmaklar akan Naîm Cennetlerine kavuşturan yolu gösterir. (Yûnus sûresi: 9)


  Cennet: En klasik tanımı ile; dünya hayatında işlenen tüm güzel ve yararlı* davranışların, Allah tarafından* verilmiş karşılığıdır, cennet. Diğer bir deyim ile, iyi kulların ağırlanıp ebedi*
  kalacağı Allah MİSAFİR HANESİDİR.

  Her insanın imani ve* ibadi yönden dereceleri bir olmadığı için cennetlerde bir tek değildir. Hatta her cennetin içinde derece derece cennetler vardır. Cennet içere cennetler gibi. Peki cennetler içerisinde* derece olarak en yüksek olan cennet hangisidir. Cennetü'n Naim (Nimetler cenneti) en yüksek dereceli cenet midir? Bu cennete sadece Hanifler mi girer? İşte bu soruların cevabını* arayacağız. Tabii ki* tek ve şaşmaz kaynağımız olan Kur'an verilerine göre. Önce Naim'in tanımı...:

  Naim: Nimetler, Bolluk ve bereket içinde yaşayış,

  Şimdi ise Kur'anda geçen cennet çeşitlerini birer ayet ile örnekleyelim:

  1- Cennetü'n-Nâim: "Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl... " (Şuârâ, 26/85) Ayrıca (bk. el-Mâide, 5/65; et-Tevbe, 9/21; Yunus, 10/9).

  2- Cennetü'l-Adn: "Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir. " (Beyyine, 98/8, Ayrıca bk. et-Tevbe, 9/72; er-Ra'd, 13/23; en-Nahl, 16/31)

  3- Cennetü'l-Firdevs: "Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri. vardır " (el-Kehf,18/107 ve el-Mü'minun, 23/11).

  4- Cennetü'l-Me'vâ: "İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me'vâ Cennetleri vardır. " (Secde, 32/19 ve En-Necm, 53/15).

  5- Dârü's-Selâm: "Halbuki Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur. " (Yunus, 10/25 ve el-En'âm, 6/127).

  6- Dârü'l-Huld: "O Rab ki, fazlından bizi durulacak yurda (Cennet'e) kondurdu." (Fâtır, 35/35).

  Kur'anda cennetü'n Naime girecek olanları anlatan* ayetleri taradığımızda Karşımıza şöyle DELİLLER(ayetler) çıkıyor:
  *

  10/9-Ama iman edip güzel ameller işleyen kimseleri, imanları sebebiyle, Rableri hidayete erdirir. Naim cennetleri içinde altlarından ırmaklar akar

  22/56-Mülk o gün tek olan Allah'ındır; aralarında hükmünü verir. Artık iman edip iyi işler yapmış olanlar Naim cennetlerindedir.

  37/8-Fakat, iman edip de iyi işler yapanlar, şüphesiz onlara Naim cennetleri vardır,

  82/13-Şüphesiz ki, iyiler Naim (Cenneti) içindedirler.

  83/22-Haberiniz olsun ki, iyiler bir naim (cenneti) içindedirler.* Bir de Vakıa suresi 11. ayetten 40. ayete kadar olan bölüm var.

  Yukarıdaki ayetlere, özellikle altı çizili kısımlarda ortak vurguya dikkat ediniz:

  1- İman edip güzel ameller işleyenler

  2- İyiler

  Burada sanki, en üst derece cennet* bu değil gibi. Çok net bir şekilde birden fazla ayet ile Allah c.c diyor ki; iman edip güzel ameller* işleyen* herkes, Naim'e* girer.*

  Oysa* Cennet-ül Adn'a girecek olanlara baktığımızda yukarıdakinden daha* farklı bir tablo çıkıyor karşımıza: Kelime anlamı* ise lügatta şu şekilde geçer:

  ADN : Yerleşmek, bir yerde iskân etmek, vatan tutmak...vs



  98/8- Onların mükafatı(Cezası=Karşılığı) Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar.* İşte bu mükafat, Rabb'inden haşyet duyanlar *içindir!

  *


  *

  31- Onların girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. Orada diledikleri herşey vardır. İşte Allah, *muttaqileri böyle mükafatlandırır.

  *Muttaqi (İttiqa eden):ittiqa: Bir şeyi muhafaza etmek, eziyetten/zarardan korumak/ sakınmak... Kur'ani manada ise: İmanı zarar verici her şeye karşı korumak...Kötü fiil ile Salih amel arasına Set çekmek... Günahtan, Allah'ın sevmediği tüm fillere karşı kendini korumak/Sakınmak. Bu fiilleri gerçekleştiren faile/kişiye Muttaqi denir. Bu fiili gerçekleştirenlere Takva ehli de diyebiliriz...**

  MİSAL:



  26/106- Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"



  26/124- Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"



  26/142- Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"



  26/177- Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"

  *



  35/32- Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, ve Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte bu büyük lütuftur.

  Ve hemen bu ayetin devamında sabikun (hayırda ileri giden) ehlinin gideceği cennet açıklanıyor...



  35/33- Adn cennetleri, ona girecekler, orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri ipektir.
  *

  Adn cennetine girecek olanların vasfı, ayetlerdeki verilere göre özetle şöyle sıralanabilir:

  1- Rabb'ine korku & saygı duyanlar ===>Haşyet ehli

  2- Takva sahipleri ====>Muttaqiler/ittiqa ehli

  3- Hayırda ileri geçenler ====>*Sabiqun ehli

  Naim cenneti* ile ilgili verdiğim ayetlerde altı çizili kısımlar ile yukarıdaki Adn cenneti ile ilgili ayetlerdeki altı çizili* kısımlar kıyas edilir ise sanırım zihnimizde bir fikir oluşmuş olur.

  *SABİQUN:



  23/61- onlardır ki; hayırlara koşanlar ve onda(hayırda) öne/ileriye geçenler!



  57/21- Rabbinizin bağışlaması ve Allah ile Peygambere inananlar için hazırlanmış, gökle yer arası kadar genişliği olan cennet uğruna yarışınız. Bu Allah'ın dilediklerine verdiği bir lütfudur. Allah çok büyük lütuf sahibidir.
  *




  29/39 Ve Karûn'u ve Firavun'u ve Hâmân'ı da (helak ettik) . Andolsun, Musa onlara beyanat ile gelmişti, ancak onlar yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar (azaptan kurtulup) geçecek değillerdi.
  *



  36/40- Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

  - = İleriye geçmek, yarışmak, galip olmak, kerem yönünden üstün olmak



 4. 07.Mart.2013, 14:15
  2
  Moderatör



  Naim cenneti ne demek?
  Cennetler hakkında bilgiler

  NAÎM CENNETİ: Sekiz Cennet'ten beşincisi.
  Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
  Îmân edip de sâlih ameller işleyen kimseleri, onların Rabbi, îmânları sebebiyle kendilerine ağaçları altından ırmaklar akan Naîm Cennetlerine kavuşturan yolu gösterir. (Yûnus sûresi: 9)


  Cennet: En klasik tanımı ile; dünya hayatında işlenen tüm güzel ve yararlı* davranışların, Allah tarafından* verilmiş karşılığıdır, cennet. Diğer bir deyim ile, iyi kulların ağırlanıp ebedi*
  kalacağı Allah MİSAFİR HANESİDİR.

  Her insanın imani ve* ibadi yönden dereceleri bir olmadığı için cennetlerde bir tek değildir. Hatta her cennetin içinde derece derece cennetler vardır. Cennet içere cennetler gibi. Peki cennetler içerisinde* derece olarak en yüksek olan cennet hangisidir. Cennetü'n Naim (Nimetler cenneti) en yüksek dereceli cenet midir? Bu cennete sadece Hanifler mi girer? İşte bu soruların cevabını* arayacağız. Tabii ki* tek ve şaşmaz kaynağımız olan Kur'an verilerine göre. Önce Naim'in tanımı...:

  Naim: Nimetler, Bolluk ve bereket içinde yaşayış,

  Şimdi ise Kur'anda geçen cennet çeşitlerini birer ayet ile örnekleyelim:

  1- Cennetü'n-Nâim: "Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl... " (Şuârâ, 26/85) Ayrıca (bk. el-Mâide, 5/65; et-Tevbe, 9/21; Yunus, 10/9).

  2- Cennetü'l-Adn: "Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar, orada onlar ebedî kalıcıdırlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. Bu Rabb'inden korkanlar içindir. " (Beyyine, 98/8, Ayrıca bk. et-Tevbe, 9/72; er-Ra'd, 13/23; en-Nahl, 16/31)

  3- Cennetü'l-Firdevs: "Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri. vardır " (el-Kehf,18/107 ve el-Mü'minun, 23/11).

  4- Cennetü'l-Me'vâ: "İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me'vâ Cennetleri vardır. " (Secde, 32/19 ve En-Necm, 53/15).

  5- Dârü's-Selâm: "Halbuki Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur. " (Yunus, 10/25 ve el-En'âm, 6/127).

  6- Dârü'l-Huld: "O Rab ki, fazlından bizi durulacak yurda (Cennet'e) kondurdu." (Fâtır, 35/35).

  Kur'anda cennetü'n Naime girecek olanları anlatan* ayetleri taradığımızda Karşımıza şöyle DELİLLER(ayetler) çıkıyor:
  *

  10/9-Ama iman edip güzel ameller işleyen kimseleri, imanları sebebiyle, Rableri hidayete erdirir. Naim cennetleri içinde altlarından ırmaklar akar

  22/56-Mülk o gün tek olan Allah'ındır; aralarında hükmünü verir. Artık iman edip iyi işler yapmış olanlar Naim cennetlerindedir.

  37/8-Fakat, iman edip de iyi işler yapanlar, şüphesiz onlara Naim cennetleri vardır,

  82/13-Şüphesiz ki, iyiler Naim (Cenneti) içindedirler.

  83/22-Haberiniz olsun ki, iyiler bir naim (cenneti) içindedirler.* Bir de Vakıa suresi 11. ayetten 40. ayete kadar olan bölüm var.

  Yukarıdaki ayetlere, özellikle altı çizili kısımlarda ortak vurguya dikkat ediniz:

  1- İman edip güzel ameller işleyenler

  2- İyiler

  Burada sanki, en üst derece cennet* bu değil gibi. Çok net bir şekilde birden fazla ayet ile Allah c.c diyor ki; iman edip güzel ameller* işleyen* herkes, Naim'e* girer.*

  Oysa* Cennet-ül Adn'a girecek olanlara baktığımızda yukarıdakinden daha* farklı bir tablo çıkıyor karşımıza: Kelime anlamı* ise lügatta şu şekilde geçer:

  ADN : Yerleşmek, bir yerde iskân etmek, vatan tutmak...vs



  98/8- Onların mükafatı(Cezası=Karşılığı) Rableri katında altından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnutturlar.* İşte bu mükafat, Rabb'inden haşyet duyanlar *içindir!

  *


  *

  31- Onların girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. Orada diledikleri herşey vardır. İşte Allah, *muttaqileri böyle mükafatlandırır.

  *Muttaqi (İttiqa eden):ittiqa: Bir şeyi muhafaza etmek, eziyetten/zarardan korumak/ sakınmak... Kur'ani manada ise: İmanı zarar verici her şeye karşı korumak...Kötü fiil ile Salih amel arasına Set çekmek... Günahtan, Allah'ın sevmediği tüm fillere karşı kendini korumak/Sakınmak. Bu fiilleri gerçekleştiren faile/kişiye Muttaqi denir. Bu fiili gerçekleştirenlere Takva ehli de diyebiliriz...**

  MİSAL:



  26/106- Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"



  26/124- Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"



  26/142- Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"



  26/177- Hani Şuayb onlara şöyle demişti: "Siz sakınmaz mısınız?"

  *



  35/32- Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var, ve Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçenler var. İşte bu büyük lütuftur.

  Ve hemen bu ayetin devamında sabikun (hayırda ileri giden) ehlinin gideceği cennet açıklanıyor...



  35/33- Adn cennetleri, ona girecekler, orada altın bileziklerle ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri ipektir.
  *

  Adn cennetine girecek olanların vasfı, ayetlerdeki verilere göre özetle şöyle sıralanabilir:

  1- Rabb'ine korku & saygı duyanlar ===>Haşyet ehli

  2- Takva sahipleri ====>Muttaqiler/ittiqa ehli

  3- Hayırda ileri geçenler ====>*Sabiqun ehli

  Naim cenneti* ile ilgili verdiğim ayetlerde altı çizili kısımlar ile yukarıdaki Adn cenneti ile ilgili ayetlerdeki altı çizili* kısımlar kıyas edilir ise sanırım zihnimizde bir fikir oluşmuş olur.

  *SABİQUN:



  23/61- onlardır ki; hayırlara koşanlar ve onda(hayırda) öne/ileriye geçenler!



  57/21- Rabbinizin bağışlaması ve Allah ile Peygambere inananlar için hazırlanmış, gökle yer arası kadar genişliği olan cennet uğruna yarışınız. Bu Allah'ın dilediklerine verdiği bir lütfudur. Allah çok büyük lütuf sahibidir.
  *




  29/39 Ve Karûn'u ve Firavun'u ve Hâmân'ı da (helak ettik) . Andolsun, Musa onlara beyanat ile gelmişti, ancak onlar yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar (azaptan kurtulup) geçecek değillerdi.
  *



  36/40- Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler.

  - = İleriye geçmek, yarışmak, galip olmak, kerem yönünden üstün olmak


 5. 02.Mart.2015, 11:08
  3
  Misafir

  Cevap: Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır?

  kac tane cennet vardır


 6. 02.Mart.2015, 11:08
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  kac tane cennet vardır

 7. 17.Temmuz.2016, 17:06
  4
  r1dv4n06
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Şubat.2012
  Üye No: 94337
  Mesaj Sayısı: 157
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 22
  Bulunduğu yer: Ankara

  Yorum: Naîm cenneti ne demektir? Kaç çeşit cennet vardır?

  Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennet’te yüz derece vardır. Tüm alemler o derecelerin birin de toplanmış olsalar onların hepsini içerisine alır.” (Müsned: 10806)
  Âlem = Allah’ın dışındaki herkes ve her şeydir.
  ž Tirmizî: Bu hadis garibtir.

  - Tuhfetu’l-Ahvezi gibi bazı kaynaklarda bu rivayetin İbn Hibban’ın sahihinde yer aldığına dair bir bilgi olmakla beraber, biz araştırmamızda bu kaynakta öyle bir bilgiye rastlayamadık. Bu bilgi verilirken, “Aliyyul-Kari’nin dediğine” şeklinde bir kayıt düşülmesi, ilgili müellifin de bunu doğrudan görmediğini göstermektedir.

  - Tuhfetu’l-Ahvezi’de (7/201) yer alan “Alemlerden maksat bütün mahlukat/yaratılanlar olduğuna, bunun da, cennetin Allah’tan başka kimsenin bilmediği kadar alabildiğine geniş olduğu manasına geldiğine” dair yorum bizce doğrudur.
  Bilindiği üzere, “el-Alemin” kelimesi, mutlak bir şekilde ifade edildiği zaman bu geniş manayı ihtiva ettiği ilm-i Beyan ve Meâni alimleri tarafından kabul edilmektedir.


 8. 17.Temmuz.2016, 17:06
  4
  r1dv4n06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Ebû Saîd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Cennet’te yüz derece vardır. Tüm alemler o derecelerin birin de toplanmış olsalar onların hepsini içerisine alır.” (Müsned: 10806)
  Âlem = Allah’ın dışındaki herkes ve her şeydir.
  ž Tirmizî: Bu hadis garibtir.

  - Tuhfetu’l-Ahvezi gibi bazı kaynaklarda bu rivayetin İbn Hibban’ın sahihinde yer aldığına dair bir bilgi olmakla beraber, biz araştırmamızda bu kaynakta öyle bir bilgiye rastlayamadık. Bu bilgi verilirken, “Aliyyul-Kari’nin dediğine” şeklinde bir kayıt düşülmesi, ilgili müellifin de bunu doğrudan görmediğini göstermektedir.

  - Tuhfetu’l-Ahvezi’de (7/201) yer alan “Alemlerden maksat bütün mahlukat/yaratılanlar olduğuna, bunun da, cennetin Allah’tan başka kimsenin bilmediği kadar alabildiğine geniş olduğu manasına geldiğine” dair yorum bizce doğrudur.
  Bilindiği üzere, “el-Alemin” kelimesi, mutlak bir şekilde ifade edildiği zaman bu geniş manayı ihtiva ettiği ilm-i Beyan ve Meâni alimleri tarafından kabul edilmektedir.




+ Yorum Gönder