+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Müşriklerin ay’ın yarılması mucizesine karşı tepkileri nasıl olmuştur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Müşriklerin ay’ın yarılması mucizesine karşı tepkileri nasıl olmuştur?


 2. Yolcu
  Özel Üye

  Cevap: Müşriklerin ay’ın yarılması mucizesine karşı tepkileri nasıl olmuştur?


  Reklam  Cevap: ay’ın yarılması mucizesine karşı müşrikler nasıl tepki verdi

  Şakk-ı Kamer Mucizesi, Efendimiz (sav) peygamberlikle vazifeli kılın*dıktan sekiz sene sonra vuku buldu. Kureyş Kabilesi'nin ileri gelen müşrik*leri bir araya toplanmışlar ve Allah Resûlünden, peygamberliğini ispatlaya*cak bir mucize istemeye karar vermiş*lerdi. Hep birlikte O'nun bulunduğu ye*re doğru ilerlerken gecenin ilk saatleri yaşanıyor ve Efendimiz (sav} parıl parıl parlayan ay ışığı altında Hazret-i Ali, Huzeyfe İbn-i Yemân, Abdullah Ibn-i Mes'ud, Cübeyr ibn-i Mut'im ve Abdullah İbn-i Ömer gibi büyük saha*belerle sohbet ediyordu.(1) O nur hal*kasını çevreleyen müşriklerin mucize görme konusundaki ısrarları had safha*ya varıp sabır sınırlarını zorladığında, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav) yerin*den doğruldu ve mübarek elini, gökyü*zünde bir altın tabak gibi ışıldayan Ay'a doğru celâlle kaldırdı. Yaratıldığı günden beri vazifesinden şaşmamış olan Ay, hürmetine koca bir kâinatın yaratıldığı O Zat'in (sav) bu işaretiyle bir anda ikiye ayrılmış ve gerideki Mina Dağı, Ay'ın iki parçası arasında kalarak muh*teşem ve tüyler ürpertici bir manzara teşkil etmişti.

  Efendimiz (sav) etrafındaki saha*belerine "Şahit olun, şahit olun" diye tekrarlarken, Kureyş kâfirleri şaşkınlık*la birbirine bakmıyor ve "Bize büyü yaptı" diyorlardı.

  Bir başka Kureyşli de, "Muhammed (sav) sadece bize büyü yapmış ve Ay'ı iki parça olarak göstermiş olmalı." diyerek, bu hâdisenin civar beldelerden gelen kafile ve kervanlara sorulmasını istiyordu. Bu teklif, diğerleri tarafından da ister istemez benimsendi ve ertesi sabah Yemen ve başka taraflardan ge*len kervanlar soru yağmuruna tutuldu. Hepsi de gece seyahat ettikleri için Ay'ın ikiye yarıldığına şahit olmuşlardı. Bunun üzerine Mekke'li Müşrikler. "Ebû Tâlib'in yetîmindeki sihir, semaya da tesir etti." diyerek inatlarını sürdür*düler. Ve Efendimizin (sav) yanında olmamalarına rağmen, bu mucizeyi gö*ren diğer müşrikler gibi, küfürlerinde sabit kaldılar.(2)

  Hemen arkasından Allah kelâmı na*zil oldu:

  "ONLAR BÎR MUCİZE GÖRSELER, ONDAN YÜZ ÇEVİRİP 'NOR*MAL BİR SIHÎR' DERLER, YALAN SÖYLERLER, NEFİSLERİNE UYAR*LAR." (Kamer, 54/3)

  1.Tecrîd-i Sarih Tercümesi, İst.1945, IX/367,372; Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, II.baskı, fst.l960, VII/4622.
  2. Kadı İyâd: EI-Şifa.


+ Yorum Gönder