+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zül celali vel ikram ne demektir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zül celali vel ikram ne demektir


 2. Snowdrop
  Elhamdülillah

  Cevap: Zü’l-celali ve’l-ikram ne demektir?


  Reklam  Cevap: ALLAH'ın İsimlerinden: "Zül Celali Vel İkram"


  Rabbil Alemin'in "Zülcelali vel İkram" ismi, Kelamullah'ta Rahman Suresi'nde iki yerde geçmektedir. Yüce ALLAH şöyle buyurmaktadır:

  "Celal ve İkram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir." (Rahman, 78)
  "Celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır." (Rahman, 27)

  Azamet, kemal ve şeref sahibi olan ALLAH(c.c.), noksan sıfatlardan münezzehtir. Celal, emir ve yasak koyma hakkına sahip olan anlamına gelir. Celal, ALLAH(c.c.)'ın zatına has bir sıfattır. Zül İkram ise, ikram sahibi olan demektir.

  Zül Celali vel İkram olan ALLAH(c.c.), ululuk ve ikram sahibidir. Bütün üstün sıfatlar O'nda bulunur ve hiç kimse O(c.c.)'ndan üstün olamaz. O(c.c.)'nun ululuk ve yüceliğini kimse hakkıyla kavrayamaz.

  ALLAH(c.c.), zatında azamet sahibi mahlûkatına karşı hükmünde kerem sahibidir. Yani bütün azamet ve ikramlar O(c.c.)'na aittir. Bütün emir ve yasaklar O(c.c.)'ndan, iyilik ve ikramlar O(c.c.)'ndan kaynaklanır. O, kendi zatında Celal ve İkram sahibidir. Bütün ikramlar O(c.c.)'ndan insanlara akar. O(c.c.)'nun genelde bütün insanlara, özelde dostlarına ikramının sınırları yoktur.

  ALLAH(c.c.); dünyada bütün insanlara ikramlarda bulunur, nimetlerini kesintisiz verir. Bununla birlikte Yüce ALLAH, insanlara dünyada ikram ettiği ve edebileceği gibi ahirette de ikramlarda bulunur/ bulunacaktır. Bu durumda O'nun ikramı bütün varlıklar için genel, hakikat ehli için de özel olur. ALLAH(c.c.), insanları diğer varlıklardan üstün tutarak özel ikramda bulunduğunu bize şöyle haber vermektedir.
  "Andolsun biz Adem oğlunu yücelttik." (İsra, 70)

  Hz. Resulullah(s.a.v.) da dualarında ALLAH-u Teala'nın bu yüce ismini çokça tekrarlamış ve insanlara da aynı şeyi yapmalarını söylemiştir. Bir hadis-i şerifte Hz. ResulALLAH: "Ya Zel Celal vel İkram'ı sıkça tekrarlayın" buyurmaktadır. (Hakim- Ez Zehebi)

  Dünyada insanın hoşuna gidebilecek çok fazla şey vardır. Ya da insanın, gerçekleşmesini istediği büyük bir hasretle isteyip arzuladığı birçok şey vardır. Öyle anlar olur ki insan bütün imkanlarını, gücünü ve kuvvetini sonuna kadar kullandığı halde istediği şeylere kavuşamaz. Zira insanın imkanları kısıtlı, gücü ise çok azdır. Öyleyse insan, hem bu gibi durumlarda hem de her zaman ve her yerde sonsuz bir güç, azamet ve ikram sahibi olan bir Rabb tarafından izlendiğini bilmeli ve her türlü durumda Rabb'ine sığınıp, isteyeceği şeyleri O'ndan istemelidir.

  Rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yoldan geçiyordu. Birden bir bedevi: "ALLAH'ım! Senin en büyük isimlerinden olan El Aziz, El Hennan, El Mennan, El Malik'ul Mülk ve Zül Celali vel İkram'la Sen'den niyazda bulunuyorum" diyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.): "O, kendisiyle dua edildiğinde mutlak icabet edilen ALLAH'ın ismiyle dua etti. Bununla dua edildiği zaman mutlaka ALLAH verir." buyurdu.

  Hem büyüklük sahibi hem Kerem ve İkram sahibi olan ALLAH(c.c.) ne yücedir.

+ Yorum Gönder
zülcelali vel ikram,  zül celali vel ikram,  ya zel celali vel ikram,  zülcelali vel ikram ne demek,  zülcelali vel ikram anlami,  ya zel celali vel ikram ne demek,  zül celali vel ikram ne demek