+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zan ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Zan ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap:
  Kur'ân-ı Kerim'de: "Ey inanan (mü'min)ler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zan (vardır ki) günahtır... " buyurulmuştur (el-Hucurât, 49/12).

  Ebû Hüreyre (r.a.) bu hususla ilgili Resulullah'ın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Başkalarına su-i zan etmekten sakınınız. Çünkü su-i zan yalan sözdür. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin hususi ve mahrem hayatını da araştırmayınız. Dünya menfaati için hırs göstererek yarışmayın. Birbirinizi çekiştirmeyin. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz." (Ebû Davud, Edeb, 37)

  İftira; Olmayan birşeyi olmuş gibi anlatmak veya nakletmek demektir. Birçok ayet-i kerime ve pek çok hadis-i şerif ile yasaklanan çok çirkin, Müslümana hiç yakışmayan bir huy, bir davranıştır.
  İftirada bulunmak çirkin olduğu gibi, Müslümana atılan iftirayı araştırıp soruşturmadan hemen benimsemekte aynı şekilde çok kötü bir davranıştır.

  İftira eden kimse, bununla amacına ulaşamaz ve sonunda dünyevî ve uhrevî bakımdan kendisi zararlı çıkar. Nebî (s.a.s) "İftira eden kimse zarara uğramıştır" (Ahmed b. Hanbel, I, 91) buyurur.

+ Yorum Gönder