+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hilafet ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hilafet ile ilgili hadisler


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Hilafet ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: İMAMLARIN VE EMÎRLERİN YARDIMClLARI  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

  "Allah bir emir için hayır diledi mi ona doğru sözlü bir vezir nasib eder. Bu, ona unutunca hatırlatır, hatırladığı zaman da yardım eder. Allah emire hayır dilemezse, kötü bir vezir musallat eder. Bu vezir, ona unuttuğunu hatırlatmaz, hatırlayınca da yardımcı olmaz."


  Ebû Davud ‘Harac 4, (2932); Nesai, Bey’at 33, (7,159).
  Ebû Said ve Ebû Hüreyre (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

  "Allah bir peygamber gönderdiği veya onun yerine bir halife getirdiği zaman mutlaka onun iki tane de yakını olmuştur: Biri ma’rufu emretmiş ve ona teşvik etmiş, diğeri de şerri emretmiş ve şerre teşvik etmiştir. Ma’sum (yani kötülükten korunmuş) olan, Allah’ınkoruduğu kimsedir."


  Buhari, Ahkam 42; Nesai, Bey’at 32, (7,158).
  Ka’b İbnu Ucre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana şunu söyledi:

  "Ey Ka’b İbnu Ucre, seni, benden sonra gelecek ümeraya karşı Allah’a sığındırırım. Kim onların kapılarına gider ve onları, yalanlarında tasdik eder, zulümlerinde onlara yardımcı olursa, o benden değildir, ben de ondan değilim; ahirette havz-ı kevserin başında yanıma da gelemez. Kim onların kapısına gitmez, yalanlarında onları tasdik etmez, zulümlerinde yardımcı olmazsa o bendendir, ben de ondanım; o kimse, havzın başında yanıma gelecektir. Ey Ka’b İbnu Ucre! Namaz bürhandır. Oruç sağlam bir kalkandır. Sadaka hataları söndürür, tıpkı suyun ateşi söndürdüğü gibi. Ey Ka’b İbnu Ucre ! Haramla biten bir ete mutlaka ateş gerekir. "


  Tirmizi, Salat 433. (614); Nesai, Bey’at 35, 36, (7,160).
  Cübeyr İbnu Nüfeyr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Kesir İbnu Mürre, Amr İbnu ‘l-Esved ve el-Mikdam (radıyallahu anhüm) dediler ki: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Emir, halka karşı suizanna düşerse halkı ifsad eder."


  Ebû Davud, Edeb 44, (4989).

+ Yorum Gönder