+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhtelif cemaatler ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhtelif cemaatler ile ilgili hadisler


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Muhtelif cemaatler ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: ACEM VE RUM’UN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER
  Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam Cum’a sûresini tilavet buyurdu: "Onlardan diğer bir grup gönderdi ki(faziletçe) birincilere yetişememişlerdir" (Cum’a 3) ayetine gelince, bir sahabe:

  "Ey Allah’ın Resûlü! Bize kavuşamayacak olan bunlar kimlerdir?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam elini Selman radıyallahu anh’ın üzerine koyarak:

  "Ruhumu kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun, eğer iman Süreyya yıldızında olsaydı, ona, bunnun kavminden bazı kimseler yine de ulaşacaklardı." -Bir diğer rivayette: " Fars’tan bazı kimseler"- buyurdu."


  Buhari, Tefsir, Cum’a 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe (2546); Tirmizi, Menakıb, (3929).
  Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: " Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın yanında Acemler zikredilmişti, şöyle buyurdular.

  "Ben onlara -veya bazılarına- sizden -veya bazınızdan- daha çok güven duyuyorum!"


  Tirmizi, Menakıb, (3928).
  Müstevred el-Kureşi radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ı işittim, diyordu ki:

  "Rumlar insanların ekserisi olduğu bir sırada Kıyamet kopar." (Bunu işiten) Amr İbnu’l-As radıyallahu anh atılarak:

  "Söylediğine dikkat et!" dedi. Müstevrid:

  "Ben Resûlullah aleyhissalatu vesselam’dan işittiğimi söylüyorum! diye te’yid etti. Amr:

  "Sen bunu söylersen, (bil ki) onlarda dört haslet vardır: Fitne sırasında insanların en halimidirler. Musibete uğrayınca da onu en çabuk atlatanıdırlar. Kaçtıktan sonra geri dönmede insanların en çabuğudurlar. Miskin, yetim ve zayıflara en hayırlı olanlarıdır. Beşinci olarak hoş ve güzel bir hasletleri de kralların zulümlerine en fazla karşı koyan kimseler olmalarıdır."


  Müslim, Fiten 35, (2898).

+ Yorum Gönder