+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Niyet ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Niyet ile ilgili hadisler


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Niyet ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: NİYET VE İHLAS İLE İLGİLİ HADİSLER
  Hz. Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resülüne ise, onun hicreti Allah ve Resülünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir."


  Buhari, Bed’ü’l-Vahy 1, Itk 6, Menakıbu’l-Ensar 45, Nikah 5, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, İmaret 155, (1907); Ebu Davud, Talak 11, (2201); Tirmizi, Fedailu’I-Cihad 16, (1647); Nesai, Taharet 60, (1, 59, 60).
  İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (Kıyamet gününde) herkes niyetlerine (ve amellerine) göre diriltilirler."


  Buhari, Fiten 19; Müşlim, Sıfatu’l-Cenne 84, (2879).
  İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:

  "Kim kırk sabah Allah’a ihlaslı olursa, kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar."


  Rezin tahric etmiştir. Hadis Hilyetü’I-Evliya’da Ebu Eyyüb el-Ensariden merfu olarak kaydedilmiştir, (5,189); keza hadisi Cami’u's-Sagir’de de bulmaktayız (Feyzu’l-Kadir 6, 43).

+ Yorum Gönder
niyet ile ilgili hadisler