+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şiir ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şiir ile ilgili hadisler


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Şiir ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: ŞİİRLER HAKKINDAKİ HADİSLER
  Übey İbnu Ka’b (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Şiirde hikmet vardır”

  Buhari, Edeb 90; Ebu Davud, Edeb 95, (5010); Tirmizi, Edeb 69, (2847); İbnu Mace, Edeb 41, (3755).  Ebu Davud’da İbnu Abbas (radıyalahu anhüma)’dan yapılan bir rivayet şöyledir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’a bir bedevi geldi. (Dikkat çekici bir üslubla) konuşmaya başladı. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam):

  “Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır” buyurdu.”

  Ebu Davud, Edeb 95, (5011); Tirmizi, Edeb 63, (2848).  Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır.”

  el-Hudri den Müslim’in kaydettiği bir diğer rivayette şöyle denmiştir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) yürümekte iken karşısına şiir inşad eden bir şair çıktı. Efendimiz: “Şeytanı tutun” veya “Şeytanı yakalayın” diye emretti.

  Buhari, Edeb, 92; Müslim, Şiir 7, (2257); Ebu Davud, Edeb 95, (5009); Tirmizi, Edeb 71, (2855).  Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şair Hassan İbnu Sabit (radıyallahu anh) için mescide hususi bir minber koymuştu. Hassan, orada kurulup mufahara yapar veya Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı hasımlarına karşı müdafaa ederdi. Aleyhissalatu vesselam: “Allah (c.c.) Hassan’ı, Resûlullah’ı müdafaa ettiği veya onun adına mufahara yaptığı müddetçe Rühu’l-Kudüs’le takviye etmektedir” derdi.”

  Buhari, Edeb 91; Ebu Davud, Edeb 95, (5015); Tirmizi, Edeb 70, (2849).  Amr İbnu’ş-Şerrid, babasından (Şerrid’den naklen radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir gün ben Resûlullah’ın bineğinin arkasına binmiştim. Bir ara bana:

  “Hafızanda Ümeyye İbnu Ebi’s-Salt’ın şiirinden birşeyler var mı?” diye sordu. Ben: “Evet!” deyince:

  “Söyle!” dedi. Ben kendisine bir beyt okudum. O yine:

  “Devam et!” dedi. Ben bir beyt daha okudum. O yine,

  “Söyle!” emretti. Böylece kendisine yüz beyit okudum.”

  Müslim, Şiir 1, (2255).  Cabir İbnu Semure (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ben, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’la yüz defadan fazla birlikte oturdum. Ashabı ona şiirler okuyor, cahiliye devriyle ilgili hadiseleri zikrediyorlardı. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) da sakitane onları dinlerdi. Bazan (anlatılanlara) onlarla birlikte tebessüm buyurduğu olurdu.”

  Tirmizi, Edeb 70, (2854).

 3. Hoca
  erimeye devam...
  şiirle ilgili hadis

  2288 - Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Hassân İbnu Sâbit, (Mekkeli) müşrikleri hicvetmek için Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vessellâm)'den izin istedi. Aleyhissalâtu vesselâm:"Benim nesebimi nasıl hâriç tutacaksın?" dedi. Hassân (radıyallâhu anh):"Senin (nesebini) sade yağdan kıI çeker gibi, onlardan çekip çıkaracağım!" Cevabını verdi."Buhârî, Edeb 91, Menâkıb 16, Megâzi 33; Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 156-157, (2489-2490).Müslim'in bir rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "(Hassân) dedi ki: "Şerefin en yükseği Âl-i Hâşim'den Bintu Mahzumoğullarındandır. Senin baban ise köledir."

+ Yorum Gönder