+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şirketler ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şirketler ile ilgili hadisler


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Şirketler ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: ŞİRKETLER HAKKINDAKİ HADİSLER

  Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: “Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.”

  Rezin şunu ilave etmiştir: “… Şeytan gelir.”

  Ebu Davud, Büyü 27, (3383).  İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ben, Ammar ve Sa’d, üçümüz Bedir’de nasibimize düşecek ganimette ortak olduk. Derken Sa’d, iki esirle geldi, Ammar ve ben ise hiçbirşey getiremedik.”

  Ebu Davud, Büyü 30, (3388); Nesai, Büyü 109, (7, 319).  Zühre İbnu Ma’bed, ceddi Abdullah İbnu Hişam’dan naklen anlatıyor: “Abdullah Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı görmüş idi. Annesi Zeyneb Bintu Humeyd onu (Abdullah’ı) Resûlullah’a götürüp şöyle dedi:

  “Ey Allah’ın Resülü; bundan biat al!” Aleyhissalatu vesselam efendimiz:

  “0 henüz küçük!” deyip başını okşadı, bereketle dua etti.

  Onu (Zühre İbnu Ma’bed’i) ceddi AbduIIah İbnu Hişam çarşıya çıkarır, yiyecek satın alırdı. Bir gün, ona İbnu Ömer’le, İbnu’z-Zübeyr (radıyallahu anhüma) rastladılar:

  “(Satın aldıklarına) bizi de ortak kıl, zira Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) sana bereketle dua buyurdu!” dediler. O, (bu teklifi kabul ederek) onları ortak yaptı.

  (Abdullah İbnu Hişam o duanın bereketine) bazan bir deve yükü kar ederdi de olduğu gibi eve gönderirdi.”

  Buhari, Şirket 13, Daavat 31, Ahkam 46.  Saib İbnu Ebi’s-Saib (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a geldim. Beni O’na zikredip hakkımda medh u senada bulun(arak tanıt)maya başladılar. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz:

  “Ben onu sizden iyi tanırım!” buyurdu. Ben (hemen atılıp):

  “Annem, babam sana kurban olsun dedim, doğru söyledin, zira sen benim ticaret ortağım idin, sen ne iyi ortaktın, ne itham görmüştüm, ne de münakaşa yapmıştık!”

  Ebu Davud, Edeb 20, (4836); İbnu Mace, Ticarat 63, (2287).

+ Yorum Gönder