+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Teşekkürle ilgili sahih hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teşekkürle ilgili sahih hadisler


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Teşekkürle ilgili sahih hadisler


  Reklam  Cevap: TEŞEKKÜR HAKKINDAKİ HADİSLER
  Üsame İbnu Zeyd (radıyalahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

  “Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: “Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı mükafaat versin!)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur.”

  Tirmizi, Birr 86, (2036).  Hz.Cabir (radıyalahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): “Kim bir ihsana mazhar olursa, bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa, verene senada bulunsun. Zira onu övmekle, teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden (karşılık vermeyen) nankörlük etmiş olur” dedi.

  Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade var: “. . . Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur.”

  Tirmizi, Bir 86, (2035); Ebu Davud, Edeb 12, (4813, 4814).  Ebu Said (radıyalahu anh)’den gelen bir rivayette, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: “Halka teşekkürde bulunmayan Allah’a da şükretmez.”

  Tirmizi, Bir 35, 1955); Ebu Davud, Edeb 12, (4811).  Hz. Enes (radıyalahu anh) anlatıyor: “Muharcirler hicretle Medine’ye gelip (Ensar’ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler:

  ” Ey Allah ‘ın Rasûlü ! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz !”

  Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) onlara şu cevabı verdi: ” Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hasıl olan sevabı alacaklar. “

  Tirmizi, Kıyamet 45, (2489); Ebu Davud, Edeb 12, (4812).

+ Yorum Gönder