+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yolculuk ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yolculuk ile ilgili hadisler


 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: Yolculuk ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Yolculuk hakkında hadisler

  Abdullah İbnu Amr İbni’l-As (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Hacc veya umre veya Allah yolunda cihad maksadları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır."

  Ebu Davud, Cihad 9, (2489).

  Mutarrıf der ki: "Denizde ticaret yapmada bir beis yok. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak ancak hakkı zikreder" sonra da şu ayeti okudu; "Allah’ın lütfuyla rızık aramanız için gemilerin onu yararak gittiğini görürsün…" (Fatır 12).

  Rezin ilavesidir. Buhari, bunu bab başlığında kaydetmiştir (Büyü, 8).

  Saib İbnu Yezid (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Tebük Gazvesi dönüşünde, biz çocuklarla birlikte, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı karşılamak üzere Seniyyetü’l Veda’ya gittik.” Buhari, Cihad 196, Megazi 82; Tirmizi, 38, (1718); Ebu Davud, Cihad 176, (2779). Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) odamda iken Zeyd İbnu Harise geldi ve kapıyı vurdu. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) üryan vaziyette üzerindeki örtüsünü sürüyerek kalktı. Allah’a yemin olsun, O’nu, daha önce üryan olarak hiç görmemiştim, sonra da görmedim. Zeyd’i kucakladı ve öptü.” Tirmizi, İsti’zan 32, (2733). Şa’bi merhum anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), Cafer İbnu Ebi Talib’i karşıladı, kucakladı ve gözlerinin arasından öptü.” Ebu Davud, Edeb 157, (5220).


+ Yorum Gönder
yolculukla ilgili hadisler