+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dünya malı ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dünya malı ile ilgili hadisler


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: dünya malı ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: Dünya malı ile ilgili Ayet ve hadisler


  “Dünya metaı, malı ne de azdır. Allah’a karşı saygılı davrananlar için Ahiret yurdu daha hayırlıdır.”
  “Dünya dünya dediğiniz nedir ki! Bir oyun ve eğlenceden ibaret değil midir? Ahiret’e gelince, işte esas hayatın bütün lezzetiyle yaşanacağı yer orasıdır.” (Ankebut, 64)

  “Ve o kimseler ki, harcadıkları zaman ne israf ederler ve ne de cimri davranırlar, ikisi arası bir yol tutarlar.” ( Furkan, 67)

  “Mal ve evlatlarınız dünya hayatının süsünden ibarettir. Fakat hayırlı ameller ise, Rabbinin katında hem sevap hem de gelecekte ümit açısından daha hayırlıdır.” (Kehf, 46)

  “Kendilerini Allah yoluna adamış öyle fakir kimseler vardır ki, kanaatlerinden dolayı, bilmeyenler onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın, yüzsüzlük edip de kimseden bir şey istemezler.” (Bakara, 273)

  “le in şekertüm le ezidenneküm: şükrederseniz artırırım.” (İbrahim,7)

  ..:Ey iman edenler! Ne mallarınız ne de evlatlarınız sizi Allah’ı hatırlamakan alıkoymasın. Kim malı ve evladı sebebiyle Allah’ı unutursa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.” (Münafigûn 9)

  “İnnemê emvâlüküm ve evlâdüküm fitne..:Mallarınız da evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihan vesilesidir. Büyük mükafat ise Allah nezdindedir.” (Teğabun 13)

  “Dünya hayatını ve onun süsünü isteyene, yaptıklarının karşılığını dünyada tamamen veririz. Hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.” (Hud 15)

  “İstiğfar ettiğiniz taktirde Allah, sizin mallarınızı da oğullarınızı da çoğaltır; size bağlar, bostanlar verir, size ırmaklar akıtır..” (Nuh 12)
  “Allah’ın kendilerine kereminden verdiklerini hayır yolunda harcama konusunda cimrilik gösterenler, mallarının kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, aksine o, onlara pek fena bir netice doğurur. O cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Siz kimden neyi kıskanıyorsunuz!? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Âl-i İmran, 180)
  Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki;

  “Kanaat, bitmez tükenmez bir hazinedir.”

  “Kim müstağni davranır; kimseye el açmaz, isteyeceğini sadece Allah’tan isterse, Allah onu zengin kılar; başkasına muhtaç etmez.”

  “Su sebzeleri yerden çıkardığı gibi mal ve makam sevgisi de gönülde münafıklık meydana getirir.”

  “Mal ve makam sevgisinin müslümanın dinine verdiği zarar, iki aç kurdun bir koyun ağılında koyunlara verdiği zarardan daha fazladır.” (Tirmizi, Taberani)

  “Mal edinmeyin, sonra dünyayı seversiniz.” (Tirmizi, Hakim)

  “Allahım, Muhammed’in ailesinin maişetini yetecek kadar bahşet!” (Buhari, Müslim)

  “Allahım, beni fakir yaşat, fakir öldür ve fakirler arasında haşret!” (Tirmizi, İbni Mace)


  “Malını ver, biriktirip sayma, sonra Allah da sana verirken sayar. Malını kaba koyup saklama, sonra Allah da senden saklar.” (Buhari, Müslim)

  “ Her ümmet için bir imtihan unsuru vardır. Benim ümmetimin imtihan konusu da maldır.” (Tirmizi)

  “Eğer Allah dünyaya sinek kanadı kadar değer verseydi, kafire bir yudum bile su içirmezdi.” (Tirmizi)

  Hazreti Ömer’in oğlu Abdullah’a hitaben; “ Dünyada bir garip gibi yaşa!” buyurdu.

  “ Uhud dağı kadar altınım olsa, borcum kadarı hariç gerisini yanımda üç gece bile durdurmaz dağıtırdım.” (Buhari, Müslim)

  “ İnsanoğlunun şu maddeler dışında hiç bir hakkı yoktur: Barınacağı bir ev, edep yerlerini örten bir elbise ve ekmek koyacak kap kacak.” (Tirmizi)


  Adamın biri Allah Resulü’ne; “Ölümü sevmiyorum, ne buyurursunuz? der. Allah Resulü malının olup olmadığını sorar. Adam var deyince, “malını önceden gönder” (yani meşru dairede, hayır yollarında harca) buyurur.+ Yorum Gönder
dünya malı ile ilgili hadisler,  dünya malı ile ilgili ayetler,  dünya malı,  dünya malı için hadisler,  dünya malı ile ilgili sözler,  dunya mali,  dunya mali ile ilgili sozler